Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bussummergrintweg

Definitief Ontwerp

Uitgangspunt is het groot onderhoud van de verhardingen van de Bussumergrintweg, passend in het beeld van het beschermd stads- en dorpsgezicht. De huidige Bussumergrintweg wordt gekenmerkt door een grote variatie aan wegprofielen en gebruikte materialen. Met dit definitieve komt er meer meer rust en eenheid in het straatbeeld.

Definitief ontwerp (PDF)

  1. De tekening bij nummer 68 - 52 (591 kB)
  2. De tekening bij nummer 52 - 44 ( 608 kB)
  3. De tekening bij nummer 44 - 34 ( 616 kB)
  4. De tekening bij nummer 34 - 22 (620 kB)
  5. Toelichting definitief ontwerp ( 63 kB)

Doorsnedes

Huis aan huis brief

Aan de bewoners van de Bussumergrintweg        
         


DATUM    12 november 2018
ONS KENMERK    431979
BEHANDELD DOOR    J.C.Volkers
TELEFOON (035-)    629 2481
BETREFT    Definitief Ontwerp Bussumergrintweg

Geachte mevrouw/mijnheer,

Afgelopen zomer heeft u tijdens een wandeling en bij de presentatie van het Voorlopig Ontwerp inbreng gegeven op de aanstaande onderhoudswerkzaamheden aan de Bussumergrintweg. Deze inbreng is, zij het met behoorlijke vertraging, verwerkt in het Definitief Ontwerp.
Vanaf 15 november is het Definitief Ontwerp en de toelichting in te zien op de website van de gemeente Hilversum.
Mocht u nog opmerkingen hebben op het Definitief Ontwerp dan kunt u die tot 20 december doorgeven aan: j.volkers@hilversum.nl .

Met vriendelijke groeten
Joost Volkers
Landschapsarchitect BNT
Team Voorbereiding en Uitvoering, afdeling Openbare Ruimte