Bruisend Hart

Hier vindt u meer informatie over het postcodegebied 1221, de Wet Voorkeursrecht Gemeente en de veel gestelde vragen.

De komende jaren gaat er in Hilversum Oost, postcodegebied 1221, veel gebeuren. Samen met bewoners en verschillende partners hebben we voor deze wijk een gebiedsagenda opgesteld. In deze agenda staat de richting en de toekomst van de wijk beschreven. Het zijn maatregelen die Oost in de komende jaren nog veiliger, gezonder, duurzamer en leefbaarder gaan maken. ‘Bruisend Hart’ is een belangrijk project uit de agenda. De wens is om van het Oosterspoorplein en de omgeving Larenseweg, Swammerdamstraat, Zuiderweg en Kleine Drift een levendige, welkome entree van Oost te maken. In 2021 gaan we samen met betrokken partijen concrete plannen maken voor dit gebied. Voor meer informatie over 1221 en over Bruisend Hart kunt u kijken op website van 1221.

Eerste kooprecht voor de gemeente

Op dit moment zijn de meeste panden en gronden niet in eigendom van de gemeente. De gemeente wil voorkomen dat een brede ontwikkeling in het gedrang komt. In september 2019 is voor dit gebied daarom een voorkeursrecht (wet voorkeursrecht gemeente) gevestigd. Hiermee heeft de gemeente voorrang bij het kopen van grond. Wanneer iemand binnen dit gebied zijn pand wil verkopen, dan moet dit als eerste aan de gemeente aangeboden worden. De gemeente heeft inmiddels meerdere panden aangekocht. Mocht u als eigenaar vragen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken door te mailen naar wvgentreeoost@hilversum.nl.

Veel gestelde vragen wet Gemeentelijk Voorkeursrecht

Wat is de wet voorkeursrecht Gemeente (WVG)?

Met de WVG hebben gemeenten voorrang bij het kopen van onroerende zaken om hun ruimtelijke beleid te kunnen uitvoeren. De WVG ondersteunt gemeenten bij hun aankoopbeleid hierin. Het voorkomt dat andere partijen hier zelf iets gaan ontwikkelen.

Kan de gemeente zomaar voorkeursrecht op een stuk grond leggen?

Er is in de wet een aantal voorwaarden genoemd voor het vestigen van het voorkeursrecht. De gronden die aangewezen worden, moeten bijvoorbeeld een niet-agrarische bestemming hebben. Daarnaast moet het huidige gebruik afwijken van de bestemmingen in de toekomst. De gemeente moet verder de verschillende belangen afwegen.

Waarom leggen jullie op deze gronden een voorkeursrecht?

Op dit moment zijn de gronden niet in eigendom van ons en als gemeente willen we de entree naar Oost vormgeven en verder ontwikkelen. We zien in dit gebied verloedering ontstaan en willen dit gebied ontwikkelen tot een aantrekkelijke entree van Hilversum Oost.

Hoe lang blijft dit voorkeursrecht bestaan?

Als de raad in september over het voorkeursrecht besluit, dan moeten we binnen 3 jaar een structuurvisie voor dit gebied vaststellen waardoor het voorkeursrecht van kracht blijft. Binnen 3 jaar na vaststellen van deze structuurvisie dient een bestemmingsplan te worden vastgesteld die dit voorkeursrecht overneemt. Het voorkeursrecht vervalt 10 jaar na in werking treden van het bestemmingsplan.

Als de termijn is afgelopen, wat dan?

Dan geldt het voorkeursrecht niet meer en zijn eigenaren vrij om hun eigendom aan wie dan ook te verkopen.

Als iemand zijn pand wil verkopen dat op deze WVG-gronden staat, moet dat dan ook aan de gemeente?

De eigenaar dient vanaf nu zijn pand als eerste aan de gemeente aan te bieden. Wil de gemeente het pand kopen, omdat dit pand past in de ontwikkeling, dan starten de onderhandelingen. Wil de gemeente het pand niet kopen, dan mag de eigenaar het pand aan ieder ander verkopen.

Om welk gebied gaat het?

Klik hier om het kaartje (pdf) te bekijken om welk gebied het gaat.

Moeten eigenaren verplicht hun grond verkopen?

De gemeente wil de entree van Oost ontwikkelen en gaat daarvoor samen met betrokken partijen een structuurvisie opstellen. Panden en gronden die binnen deze ontwikkeling liggen, wil de gemeente uiteindelijk actief verwerven. Lukt het niet om de panden en gronden op deze actieve wijze minnelijk te verwerven, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om tot onteigening over te gaan.

Als een eigenaar net buiten het gebied wil verkopen, kunnen ze dan ook bij jullie aankloppen?

Nee, de gemeente heeft geen plannen om buiten het gebied gronden aan te kopen ter verwezenlijking van beleid.