Verslag bewonersavond 23 maart 2021

Vragen, opmerkingen en wijzigingen:
De wijzigingen zijn op het definitief ontwerp aangegeven met een wijzigingspijl. Het definitief ontwerp is toegevoegd als bijlage in de mail.

 

 • Parkeerplekken Van Strijlandstraat 3.
  Tegenover nummer 3 liggen in het ontwerp 2 parkeerplaatsen. Vraag is of deze verplaatst kunnen worden richting de hoek met de Wirixstraat? Het groen dat daar nu is ingetekend kan dan voor de deur in plaats van blik.

Wijziging 1: De parkeerplekken en het groen zijn verwisseld.
 

 • Lichtmast komt op  erfgrens tussen Van Strijlandstraat 1 en 3.
  Er zijn zorgen over lichtoverlast. Er wordt gevraagd naar een andere oplossing en naar het verlichtingsschema.

Wijziging 2: Deze lichtmast is verplaatst naar de overkant van de straat. Het verlichtingsschema is toegevoegd in de bijlage 4 van de mail.
 

 • Lichtmast bij brandgang Van Strijlandstraat 11.
  Deze staat naast het toegangshek en kan hinderlijk zijn voor de toegang van een brandweerwagen.

Wijziging 3 en 4: lichtmasten zijn net als bij wijziging 2 verplaatst naar de overkant van de straat.
 

 • Bomen deel Van Strijlandstraat nummer 1 tot 11.
  Het voorstel was om hier de 9 Gleditsia Triacanthos ‘Imperial’(Valse Christusdoorn) neer te zetten. Dit is dezelfde boom als de bomen die aan de andere zijde van de straat staan. De bewoners geven aan om dit niet te doen. De wens is dat er iets kleinere bomen komen. Die passen bij de huidige bomen. De gemeente zal hier een voorstel voor doen.

Wijziging 5: De 9 Valse Christusdoorn bomen, aan de zijde van de school, worden in het ontwerp vervangen door 11 kleinere bomen. De Prunus serrulata ‘Sunset Boulevard’.
Deze kleinere bomen komen niet in de verdrukking met de bestaande bomen op het schoolplein. Zie de eigenschappen van deze boom in de bijlage 3 boom 1, van de mail.
 

 • Bomen deel Bonnikestraat 39 tot 49.
  Het voorstel was om hier 7 keer de Styphnolobium Japonicum ‘Regent’(Honingboom) neer te zetten aan de zijde van de school. Dit is dezelfde boom als de bomen die aan de andere zijde van de straat staan. De bewoners geven aan om dit niet te doen. De wens is dat ook hier kleinere bomen komen. De gemeente doet een voorstel.

Wijziging 6: De 7 Honigbomen bomen, aan de zijde van de school, worden in het ontwerp vervangen door 11 kleinere bomen. De Robinia margretta ‘Casque rouge’.
Zie de eigenschappen van deze boom in de bijlage 3 boom 2, van de mail.
 

 • Parkeerplekken deel Bonnikestraat 39-49. Bewoner vraagt of de parkeerplekken tussen de bomen niet te klein zijn.

De parkeerplekken tussen de bestaande bomen hebben verschillende lengtes. Alle parkeerplekken zijn 2 meter breed. Vier parkeerplekken zijn kleiner dan 6 meter. De kleinste hiervan heeft een lengte van 5,60 meter. Alle andere plekken hebben een lengte van minimaal 6 meter.
Wijziging 7: Parkeerplek op de hoek met de La Rivièrestraat is van 5,5 meter verlengd naar 6,15 meter. De  lichtmast bij nummer 39 een beschermbeugel gekregen.
 

 • Bomen Van Srtijlandstraat deel nummer 8-32.
  In het gepresenteerde ontwerp was het voorstel om deze bomen te vervangen voor de Valse Christusdoorn. Echter na overleg met bewoners en de boomexpert van de gemeente Hilversum is toch besloten om deze bijzondere bomen te behouden. Hiervoor is het ontwerp weer aangepast naar het oorspronkelijke schetsontwerp.

Wijziging 8: Bestaande bomen handhaven.

Wijziging 9: Verplaatsen lichtmast naar erfgrens tussen oprit Van Strijlandstraat 23 en achterpad. Lichtmast krijgt ook een beschermbeugel.
De inrit is uitgelijnd met deze erfgrens. Zo blijft er voldoende lengte in het parkeervak naast de inrit om twee kleinere auto’s te parkeren.

Bijlage zie in de mail:

 1. Gepresenteerd ontwerp tijdens de digitale bewonersavond.
 2. Definitief ontwerp (met wijzigingspijlen).
 3. Eigenschappen nieuwe bomen.
 4. Verlichtingsschema LED verlichtingsmast.

Bewonersavond (deel 2: Vernhoutstraat en Bonnikestraat 2 - 88 en 31 - 37)

Vragen, opmerkingen en wijzigingen:
De wijzigingen zijn op het definitief ontwerp aangegeven met een wijzigingspijl. Het definitief ontwerp is toegevoegd als bijlage nummer 2

 • Hergebruik bestaande trottoirtegels.
  De gemeente gaat door met het hergebruiken van de bestaande trottoirtegels. Alleen helen exemplaren worden hergebruikt. Er zijn voldoende tegels om dit te realiseren. In de directe omgeving van dit project zijn ook trottoirtegels hergebruikt. Bijvoorbeeld in de Wirixstraat. Daar kunnen de bewoners zien dat het een prima oplossing is. De gemeente probeert steeds vaker circulariteit in zijn projecten toe te passen. Naast het hergebruik van de trottoirtegels worden ook de parkeerplaatsen in dit project bestraat met de bestaande klinkers uit de rijbaan. Op deze manier wordt binnen dit project bijgedragen aan de vermindering van CO2 uitstoot.
   
 • Nieuwe bomen deel Bonnikestraat 74-88.
  In dit deel van het project staan nu geen bomen. Voorafgaand aan de bewonersavond hebben een aantal bewoners een inventarisatie gedaan over wel of geen nieuwe bomen in dit deel. Bewoners gaven aan dat ze geen bomen willen. Ze zorgen voor overlast zoals vogelpoep op de auto, bladeren in de herfst, schaduw in de voortuin en schaduw op de zonnepanelen. Ook zou dit ten koste gaan van parkeerruimte. De bomen waren vooral veel te groot.

Wijziging 10:
In het plan zaten 4 nieuwe Honingenbomen, die een hoogte kunnen krijgen van 15 tot 20 meter. Gelijk aan de bestaande bomen aan de andere kant van de straat.
Om toch te vergroenen maar ook veel van de boven genoemde bezwaren van de bewoners weg te nemen zijn deze bomen nu vervangen voor de zeer kleine compacte Prunus sargentii ‘Rancho’. Deze boom wordt 3 meter breed en circa 8 meter hoog. De kroon van deze boom komt dus nauwelijks boven de geparkeerde auto’s wat de overlast van vogelpoep wegneemt. Ook geeft deze kleine boom nauwelijks schaduw en komt zeker niet hoger dan de zonnepanelen op het dak. De 4 bomen hebben een boomspiegel van 1,5 meter. Gezamenlijk komt dat neer op een ruimteclaim van 6 strekkende meter. Dat is gelijk aan 1 parkeerplaats. Deze wordt ruim gecompenseerd door de extra parkeerplekken rond de school. Deze prunus sluit mooi aan op de nieuwe bomen rond de school. Zie de eigenschappen van deze boom in de bijlage 3 boom 3, van de mail.

 • De verlichtingsmasten in het ontwerp blijven aan de oneven zijde. Om de inrit bij nummer 31 iets meer ruimte te geven is de verlichtingsmast 50 cm opgeschoven richting de bestaande boom. Rond de verlichtingsmasten bij inritten komt een beschermbeugel.
 • Nieuwe bomen Vernhoutstraat.
  Ook hier geven de bewoners aan dat de nieuwe voorgestelde bomen te groot worden. Deze Acer Platanoides ‘Reitenbachii’(Noordse esdoorn) kunnen 15 tot 20 meter hoog worden. De wens is dat er iets kleinere bomen komen. De gemeente zal hier een voorstel voor doen.

Wijziging 11: De 7 Noorse esdoorns worden in het ontwerp allemaal vervangen door 7 kleinere bomen. De Magnolia kobus. Zie de eigenschappen van deze boom in de bijlage 3 boom 4, van de mail.

Wijziging 12: De twee bomen op het pleintje voor Vernhoutstraat 1, 3 en 5 komen, ten opzichte van het voorlopig ontwerp, meer richting de rijbaan. De klinkerstrook tussen de bomen volgt de lijn van het trottoir. Zo is er voldoende ruimte voor de voetganger en staan de bomen verder van de woningen af.
 

 • Bomen Bonnikestraat deel nummer 2-72.
  De 6 Hollandse iepen in het deel van de Bonnikestraat tegenover de appartementen worden vervangen voor nieuwe bomen. Hier was het idee om de Styphnolobium Japonicum ‘Regent’ te plaatsen. Dat is dezelfde boom die iets verder in de straat bij huisnummers 31 tot 37 staat. Maar nu de keuze is gemaakt om juist meer verschillende soorten toe te passen heeft de gemeente dit gewijzigd. Dat kan ook prima omdat dit deel een heel andere stedenbouwkundige opzet heeft dan de rest van de straat.

Wijziging 13: In plaats van 6 Honingbomen worden nu 6 Tilia cordata ‘Greenspire’ (Linde) en 3 Betula pendula (Ruwe berk) geplaatst. De Ruwe berk komt mooi centraal in het midden van dit deel van de Bonnikestraat te staan, recht tegen over de locatie van de ondergrondse containers. Zie de eigenschappen van deze boom in de bijlage 3 boom 5 en 6, van de mail.
 

Bijlage zie in de mail:

 1. Gepresenteerd ontwerp tijdens de digitale bewonersavond.
 2. Definitief ontwerp (met wijzigingspijlen).
 3. Eigenschappen nieuwe bomen.
 4. Verlichtingsschema LED verlichtingsmast.

 

Bewonersavond (deel 3: Van der Welstraat en Wolterus Dullpad en Degenspad)

Vragen, opmerkingen en wijzigingen:
De wijzigingen zijn op het definitief ontwerp aangegeven met een wijzigingspijl. Het definitief ontwerp is toegevoegd als bijlage nummer 2

 

 • Bomen Van der Welstraat achter Wolterus Dullpad 1-11.
  De 4 Cercidiphyllum japonicum ‘Katzurabomen’ in de strook grenzend aan de achtertuinen van de woningen van het Wolterus Dullpad worden vervangen voor nieuwe bomen. Hier was het voorstel om dezelfde soort terug te zetten. Maar gezien de locatie is deze keuze gewijzigd. Onder  deze bomen zitten geen parkeerplekken en geen trottoir. De bomen staan vrij in onverharde grond. Vanuit de wens om meer inheemse bomen te planten en bomen die bijdragen aan de biodiversiteit is nu gekozen om hier de Sorbus aucuparia (Gewone Lijsterbes) te planten. Deze bomen hebben veel besjes die in trossen aan de takken hangen. Deze besjes worden door veel vogels gegeten. Omdat er geen parkeerplekken en of trottoir onder deze bomen staan, is er ook geen hinder van deze besjes.

Wijziging 14: In plaats van 4 Katzurabomen worden nu 6 Gewone Lijsterbessen geplaatst.
Zie de eigenschappen van deze boom in de bijlage 3 boom 7, van de mail.
 

 • Boom voor Wolterus Dullpad 7 en 9.
  Bewoners geven aan dat er veel hinder is van deze boom. De boom heeft veel wortelopdruk. Zowel bij het voetpad als bij de woningen is hier overlast van.

Wijziging 15: Gezien de overlast van deze boom en de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden aan het riool is besloten om deze boom tocht te vervangen. Deze boom wordt vervangen voor een nieuw exemplaar van dezelfde soort.
 

 • Verkeersdrempel Van der Welstraat.
  Bewoners geven aan dat in de Van der Welstraat, ondanks het smalle profiel, te hard wordt gereden. De vraag is of er een verkeersremmende maatregel kan toegepast worden om dit tegen te gaan.

Wijziging 16: In het midden van de straat is een verkeersdrempel toegevoegd.
 

 • Vergroening pleintjes Van der Welstraat.

Wijziging 17: De gemeente heeft voorgesteld om deze pleintjes te vergroenen. Na de digitale bewonersavond is met de direct omwonenden en eigenaren van de garageboxen  ter plaatsen gesproken. Er is gekozen voor een groene border die centraal op het pleintje komt. Er is voldoende manoeuvreerruimte om de garageboxen te bereiken. De bewoners hebben aangegeven geen meerstammige boom te willen maar een boom op 1 stam. De gemeente stelt voor om hier de Acer rubrum te planten. Zie de eigenschappen van deze boom in de bijlage 3 boom 8, van de mail.
De verharding van het pleintje bestaat uit rode klinkers (hergebruik). Deze wijken af in kleur en bestratingspatroon van de rijbaan (nieuwe klinkers) en parkeerplekken (hergebruik). Hierdoor is duidelijk dat dit pleintje geen parkeerplek is.

 

Bijlage zie in de mail:

 1. Gepresenteerd ontwerp tijdens de digitale bewonersavond.
 2. Definitief ontwerp (met wijzigingspijlen).
 3. Eigenschappen nieuwe bomen.
 4. Verlichtingsschema LED verlichtingsmast.