Bonnikestraat

Het riool

Met het vernieuwen van het hoofdriool in de rijweg, wordt ook de oude huisaansluiting vervangen. De vernieuwing gebeurt tot aan de erfgrens. Dit is meestal de erfafscheiding van uw voortuin. Ook wordt de bestaande ontstoppingsput vervangen, welke ongeveer een halve meter op uw eigen grond ligt.
Wij vragen u om de aanwezige beplanting en andere obstakels in uw tuin tijdelijk te verwijderen
Na het vernieuwen van de put zal de gemeente, als u wilt in overleg met u, uw tuin zoveel mogelijk in de oude situatie repareren. Bent u bekent met de locatie van de huidige controle put? Dan kunt u van tevoren ook zelf de beplanting en/of obstakels uit uw tuin (laten) verwijderen

Ik heb een gezamenlijk riool maar wil een eigen huisaansluiting

Het is mogelijk om een eigen aansluiting op het gemeenteriool aan te vragen. Dit kan tegen een tijdelijk verlaagd bedrag. Het tijdelijk bedrag is € 587,- per aansluiting. Het normale bedrag bedraagt € 1.442,- per aansluiting. U ontvangt ongeveer twee weken voor de werkzaamheden beginnen een brief waarin u kunt aangeven of u een eigen huisaansluiting wilt.
Wanneer u een eigen huisaansluiting aanvraagt, dan wordt deze aansluiting aangesloten tot de ontstoppingsput die op uw eigen terrein komt te liggen. U bent zelf verantwoordelijk om ervoor te (laten) zorgen dat de vuilwaterriolering vanuit de woning op de nieuwe ontstoppingsput wordt aangesloten.
Wat moet ik doen als ik een woning huur en geen eigen huisaansluiting heb?
Wij vragen u om uw huiseigenaar te informeren over deze mogelijkheid van een eigen huisaansluiting.

Verharding

Rijbaan

Het herinrichten van de straat bestaat voornamelijk uit het vervangen van de huidige klinkers in de rijbaan door nieuwe gebakken paars-bruine klinkers.
Parkeerplekken + trottoir
Het parkeren van de auto, half op de stoep en half op de rijbaan, wordt vervangen door langsparkeerhavens aan beide zijden van de straat.
De parkeerplaatsen worden bestraat met de bestaande bontgekleurde klinkers uit de rijbaan en het trottoir wordt opnieuw bestraat met de bestaande grijze betontegels die er nu ook al liggen. Het hergebruik van materialen is een mooi voorbeeld van circulariteit. Het ontwerp is qua profiel een voortzetting van het noordelijke deel van de Bonnikestraat. In dit net vernieuwde deel kunt u goed zien hoe uw deel eruit gaat zien.

Verkeersdrempels

De verkeersdrempels in de straten komen terug in de nieuwe situatie. In de Van Strijlandstraat bij de hoofdentree van de school het Mozaïek komt een nieuwe verkeersdrempel.

Het groen

In het ontwerp worden 22 bomen gekapt. Deze bomen hebben een lage levensverwachting, slechte conditie, snoeiwonden, nauwelijks bloei en zo een verminderde weerstand. Door de werkzaamheden aan het riool zullen deze bomen verder verslechteren. Daarom is gekozen voor vervanging van deze bomen. Naast het vervangen van deze 22 bomen worden er 30 extra bomen geplant. Deze 52 nieuwe bomen zijn van hetzelfde soort als de bestaande bomen in de straat waarin ze geplaatst worden.
Met de herinrichting wordt de trottoirband iets opgeschoven richting de rijbaan. Hierdoor worden de boomspiegels groter en krijgen de wortels van de nieuwe en bestaande bomen meer ruimte.
Rond de school Het Mozaïek zijn, net als in de Wirixstraat, nieuwe groenstroken ontworpen.
Al dit nieuwe groen zorgt voor een betere klimaatadaptatie, minder hittestress en een betere leefomgeving

Bijlagen