Berlagelaan Réaumurlaan Celsiuslaan Fahrenheitlaan

De Berlagelaan, Réaumurlaan, Celsiuslaan en de Fahrenheitlaan worden naar verwachting in oktober 2020 opnieuw ingericht.

De vernieuwde inrichting gaat over het deel van de Berlagelaan tussen huisnummer 171 en 303, de Réaumurlaan, Celsiuslaan en de Fahrenheitlaan. Hier wordt het riool vervangen en de straten opnieuw ingericht. Het asfalt en de oude klinkers van de rijbanen worden vervangen door nieuwe bruin-paarse klinkers. Deze zijn vergelijkbaar met de klinkers van de Snelliuslaan.

Planning van werkzaamheden

De start van de werkzaamheden staan gepland in oktober 2020. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden voor u deur gaan plaatsvinden, ontvangt u van ons een huis aan huis brief.

Huisaansluitingen op het riool

Met het vernieuwen van het hoofdriool in de rijweg, wordt ook de oude huisaansluiting vervangen. De vernieuwing gebeurt tot aan de erfgrens. Dit is meestal de erfafscheiding van uw voortuin. Ook wordt de bestaande ontstoppingsput vervangen, welke ongeveer een halve meter op uw eigen grond ligt.

Wij vragen u om de aanwezige beplanting en andere obstakels in uw tuin tijdelijk te verwijderen
Na het vernieuwen van de put zal de gemeente, als u wilt in overleg met u, uw tuin zoveel mogelijk in de oude situatie repareren. Bent u bekent met de locatie van de huidige controle put? Dan kunt u van tevoren ook zelf de beplanting en/of obstakels uit uw tuin (laten) verwijderen.

Ik heb een gezamenlijk riool en wil een eigen huisaansluiting
Het is mogelijk om een eigen aansluiting op het gemeenteriool aan te vragen. Dit kan tegen een tijdelijk verlaagd bedrag. Het tijdelijk bedrag is € 587,- per aansluiting. Het normale bedrag bedraagt € 1.442,- per aansluiting. U ontvangt ongeveer twee weken voor de werkzaamheden beginnen een huis aan huis brief waarin u kunt aangeven of u een eigen huisaansluiting wilt.

Wanneer u een eigen huisaansluiting aanvraagt, dan wordt deze aansluiting aangesloten tot de ontstoppingsput die op uw eigen terrein komt te liggen. U bent zelf verantwoordelijk om ervoor te (laten) zorgen dat de vuilwaterriolering vanuit de woning op de nieuwe ontstoppingsput wordt aangesloten.

Wat moet ik doen als ik een woning huur en geen eigen huisaansluiting heb?
Wij vragen u om uw huiseigenaar te informeren over deze mogelijkheid van een eigen huisaansluiting.

Parkeerplekken

De smalle parkeerplekken, waarbij half op de rijbaan geparkeerd wordt, worden vervangen door volwaardige parkeerplekken. Deze worden bestraat met de bestaande geelbruine klinkers uit de zijstraten van de Berlagelaan. In de Berlagelaan komen, vanwege de hoge parkeerdruk in de wijk, 15 extra parkeerplekken. 6 verspreid over de Berlagelaan en 9 extra aan de zijde van het park op de hoek met de Snelliuslaan, tegenover het appartementenblok met huisnummers 274 tot 293.

Er komt geen vakverdeling. Als de auto’s goed aansluiten kunnen er meer auto’s geparkeerd worden.

Verkeersdrempels

Op de kruising met de zijstraten, Réaumurlaan, Celsiuslaan en Fahrenheitlaan, komt een verkeersplateau om het verkeer te remmen. Ook in het midden van de Fahrenheitlaan en de Réaumurlaan, ter hoogte van het wandelpad, komt er een verkeersdrempel. De stoep blijft in grijze 30 x 30 betontegels.

Groen

Alle bomen blijven staan. De boomspiegels van de bestaande bomen worden vergroot door de stoepband iets op te schuiven richting de rijbaan. Hierdoor krijgen de wortels van deze bomen meer ruimte. De slechte bomen worden vervangen voor nieuwe bomen.

Voetpad

Het voetpad dat de lanen van de wijk met elkaar verbindt wordt opnieuw bestraat. Het pad krijgt in het midden een loper van rood-paarse klinkers. Aan beide zijde van de loper komen grijze 30 x 30 betontegels. De klinkers zijn gelijk aan de klinkers die gebruikt worden voor de inritconstructie bij woningen met parkeergelegenheid op eigen terrein.

Containers

De bovengrondse containers worden vervangen door ondergrondse duo-containers. In de Berlagelaan komen twee plekken voor ondergrondse duo-containers en in de Celsiuslaan komt één ondergrondse duo-container. Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met:

  • Het uitzicht vanuit de woningen;
  • Het parkeren;
  • De loopafstand tot de container;
  • De ondergrondse kabels en leidingen;
  • De bomen in de straat;
  • De randvoorwaarden van de kraan op de ophaalwagen van de GAD.

Wijziging locatie ondergrondsecontainer Celsiuslaan

In het ontwerp voor de Celsiuslaan is een wijziging doorgevoerd voor de locatie van de ondergrondse container. De rede van deze verplaatsing is dat het GAD heeft aangegeven dat de oude locatie te dicht op een woning lag die GEEN gebruik van deze container maakt.Daarom is in overleg met het GAD een nieuwe locatie aangewezen. Deze ligt zeer centraal in het midden van het plantsoen naast het trottoir. Goed bereikbaar voor alle gebruikers.

Deze locatie had reeds de voorkeur bij de bewoners en gemeente maar was vanwege een ondergrondse waterleiding niet mogelijk. Deze waterleiding wordt nu verplaatst. Met deze wijziging voor de locatie van de ondergrondse container gaat geen parkeerplaatsen verloren.

Definitieve Ontwerpen

Overige bijlagen