Arenapark

Over het Arenapark | Plannen

Het Arenapark ontvangt dagelijks duizenden mensen die hier komen werken, leren en sporten. Het Arenapark is samen met het Laapersveld de grootste kantorenlocatie van de regio Gooi en Vechtstreek.
Het park bestaat uit 30 hectare en telt 27 gebouwen en 30 grote bedrijven. Het gebied huisvest Nike, de Rabobank, SLTN en vele andere bedrijven. Daarnaast zijn hier het MBO College Hilversum en de NCOI met hun opleidingen gevestigd. Sporten kan op de atletiekbaan of in de Dudok Arena Sporthal. Naast het Arenapark ligt station Hilversum Sportpark. Zie voor meer informatie de website van het: Arenapark

 

 

Wat zijn we van plan?

De gemeente Hilversum wil het Arenapark de komende jaren verder ontwikkelen samen met de eigenaren en gebruikers. De Structuurvisie 2030 beschrijft de ambitie. We maken een update van het Masterplan Arenapark uit 2007. We maken stap voor stap investeringsplannen voor de uitvoering en brengen in beeld of een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is.

Waarom nu?

Het kantorenpark is in fasen gebouwd in de periode 1990-2014. Door de economische crisis zijn sommige gronden op Arenapark niet tot ontwikkeling gekomen. In 2017 en 2018 zijn al deze gronden gekocht door Nike en GA Capital. Ook is begin 2018 duidelijk geworden dat de Nike Campus op het Arenapark blijft, met het Nike hoofdkantoor voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Daarmee is er nieuw perspectief om het Arenapark verder te ontwikkelen.

Met wie?

Als het gaat om verbeteren van bereikbaarheid, openbaar parkeren en inrichting van openbaar verblijfsgebied is de gemeente initiatiefnemer. Bij de ontwikkeling van gronden zijn de particuliere eigenaren dat. We willen omwonenden goed informeren en uitnodigen mee te denken over zaken die de omliggende buurten raken.

Wat zijn de kansen?

Het Arenapark voldoet niet meer aan de wensen en eisen die aan een moderne kantoorlocatie worden gesteld. Zo kunnen de uitstraling en de bereikbaarheid worden verbeterd. Ook is er bij gebruikers meer vraag naar voorzieningen. Sommige plekken, die in de beginjaren zijn ontwikkeld, zijn inmiddels verouderd. Daarnaast is een deel van het Arenapark nog niet ontwikkeld. Hier liggen kansen nu het economisch tij mee zit en ondernemers op zoek zijn naar uitbreidingsmogelijkheden.

Wat gaat er veranderen?

In 2017 is gestart met herinrichting van het pleintje bij Castanea. In 2018 volgen nog enkele korte termijn maatregelen.
Wat er concreet gaat veranderen, is nog niet bekend. Voor de uitvoering van deze plannen zijn nog meerdere besluiten nodig, zowel van de gemeente, als van de eigenaren, de gebruikers, en partners zoals ProRail, NS, provincies, het Goois Natuurreservaat, enzovoort. Het is dus nog niet zeker welke maatregelen genomen worden. Wel geeft de Structuurvisie 2030 een streefbeeld met mogelijke ‘ingrediënten’ die we in elk geval gaan onderzoeken op wenselijkheid en haalbaarheid.

 • Ontwikkelen van het nog braakliggend terrein met hoogwaardige architectuur;
 • Realisatie van hotel en andere ondersteunende horeca;
 • Realisatie van een running track en paden naar omliggend buitengebied;
 • Verbeteren van de bereikbaarheid van het Arenapark voor;
  • Auto: zuid-centraal route op het park realiseren; parkeerdruk verminderen;
  • Trein: perron verplaatsen en/of perron-perron verbinding realiseren; frequentie verhogen; park&ride voorziening realiseren;
  • Fiets en voetganger: betere paden naar en op Arenapark; voldoende fietsparkeervoorzieningen
 • Verbeteren van de openbare ruimte: parkeren op maaiveld gereguleerd, verhogen van uitstraling als groene en sportieve campus.

Wilt u in gesprek? Stuur dan een e-mail aan de projectleider Eric Heerschop, arenapark@hilversum.nl of bel (035) 629 25 77

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden door middel van een nieuwsbrief, meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief 'Arenapark'.