Wat zijn de kansen

De Nike Campus kan met de aangekochte percelen verder doorontwikkelen in omvang en kwaliteit. Er is ruimte voor een hotel. Wij willen investeren in de openbare ruimten, sportvoorzieningen en de bereikbaarheid van het Arenapark. Ambitie is om het Arenapark de komende jaren te ontwikkelen naar een kwalitatief hoogwaardig gebied waarin sport, ontspanning en werk elkaar versterken. Er zijn bovendien veel kansen voor verduurzaming van het gebied. De Nota van Uitgangspunten (pdf, 9 MB) schetst de kansen in meer detail.