Wat gebeurt er ondertussen?

Het nieuwe Masterplan dat nu in de maak is, richt zich op de ontwikkeling van het Arenapark voor de lange termijn, tot pakweg 2035. Als alles voorspoedig loopt, start de uitvoering van het Masterplan vanaf 2021. De gemeente wil echter ook al op korte termijn, in de periode tot 2021, met relatief kleine ingrepen een kwaliteitsslag maken op het Arenapark. Hiermee willen we de kwaliteit van de openbare ruimte op een acceptabel niveau brengen. De afgelopen jaren is de ontwikkeling van het Arenapark, mede veroorzaakt door de crisisjaren, namelijk stil komen te liggen en is een deel van het Arenapark nooit afgemaakt. Daardoor liggen delen van het bedrijvenpark nu nog braak of hebben en tijdelijke inrichting. De delen die wel zijn ontwikkeld, zijn ten dele verouderd. Met als gevolg onveilige verkeerssituaties die her en der zijn ontstaan en daarnaast een rommelig beeld op diverse plekken in de openbare ruimte.

Met zogenoemde ‘quick wins’, aanpassingen in de openbare ruimte die relatief snel kunnen worden gerealiseerd, maakt de gemeente nu werk van deze kwaliteitsimpuls. Dit is mogelijk dankzij een krediet dat de gemeenteraad hiervoor beschikbaar heeft gesteld. We hebben inmiddels de openbare ruimte aan de noordzijde van het Arenapark, bij Castanea, heringericht. De fietspaden op het Arenapark hebben een nieuwe deklaag gekregen. En een groot deel van de openbare verlichting is de afgelopen maanden van LED armaturen voorzien. Ook is bijvoorbeeld de parkeersituatie voor de Dudok sporthal verbeterd, is de fietsenstalling naast de Gooische Atletiekclub uitgebreid en zijn er 2 extra busdrempels bij de oversteek van de Gooische Atletiek Club aangebracht (plein achter Dudok tribune) waardoor verkeer in beide richtingen wordt afgeremd voor de voetgangersoversteek.

Het proces van quick wins bevindt zich in een afrondende fase. Nog een paar verbeteracties zijn in uitvoering. De meeste quick wins zijn gerealiseerd.