Nota van Uitgangspunten Arenapark

De eerste stap bij het maken van een Masterplan is het opstellen van een Nota van Uitgangspunten. Dit document bevat feitelijke informatie over het gebied en beschrijft het beleid dat nu voor dit gebied geldt. De Nota van Uitgangspunten (pdf, 9 MB) beschrijft ook de opgaven waarop het Masterplan een antwoord moet gaan bieden.

Processtappen Nota van Uitgangspunten:

  • December 2018: College stelt eerste concept vast. Eigenaren, gebruikers, bewoners en andere belanghebbenden zijn uitgenodigd om hierop te reageren. Met eigenaren en gebruikers is een startbijeenkomst gehouden. Op basis van dit concept start het consortium PosadMaxwan. Dit is de onderzoeksfase voor het Masterplan.
  • Januari 2019: Tweede informatiebijeenkomst met eigenaren en gebruikers. Ook is de eerste inloopbijeenkomst voor bewoners gehouden, waarop ideeën en reacties zijn verzameld. Bewoners van de Soestdijkerstraatweg, inwoners van het plangebied, hebben aangegeven meer betrokken te willen zijn bij het maken van de plannen. Dat juichen we van harte toe.
  • Februari 2019: Reacties tot nu toe zijn verwerkt in een aangepaste concept nota. College legt de Nota voor aan de raadscommissie voor advies.
  • Februari 2019: We nemen enkele weken extra de tijd om de inbreng van het bewonerscomité Soestdijkerstraatweg te verwerken in de Nota van Uitgangspunten.
  • 6 maart 2019: Raadscommissie adviseert het College over de concept Nota.
  • 13 maart 2019: College van B&W stelt de aangepaste Nota van Uitgangspunten (pdf, 8 MB) vast.
  • 3 april 2019: Raadscommissie adviseert de Raad om Nota van Uitgangspunten vast te stellen.
  • 16 april 2019: Gemeenteraad stelt Nota van Uitgangspunten vast.