Arenapark

Updates over de ontwikkeling van Het Arenapark

Het Arenapark

Het Arenapark ontvangt dagelijks duizenden mensen die hier komen werken, leren en sporten. Dit kantorenpark is vanaf begin jaren 90 ontwikkeld. Het beslaat zo’n 30 hectare en telt 35 gebouwen en meer dan 50 bedrijven. Ook bevinden zich op deze locatie scholen met een regionale functie en sportfaciliteiten. Toch is dit gebied niet af. Diverse percelen liggen braak. Een groot deel van de openbare ruimte is niet aangelegd, of heeft een tijdelijke inrichting. Daarom is het project Arenapark gestart. Dit project maakt plannen over de doorontwikkeling van dit gebied tot pakweg 2035. Als eerste is er een Nota van Uitgangspunten opgesteld, vervolgens een Masterplan. Op basis daarvan wordt nu een stedenbouwkundig plan ontwikkelt, dat de basis vormt voor initiatieven uit de markt en gemeentelijke investeringen in het gebied.

juni 2021: start stedenbouwkundig plan

Het architectenbureau VenHoevenCS is uitgekozen voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan, een uitwerking van het Masterplan. In juni t/m augustus 2021 zijn partners uitgenodigd mee te doen aan de verschillende ontwikkeltafels die de gemeente organiseerde. Deze gesprekken vormen de basis voor de verschillende scenario’s voor het gebied.

Het stedenbouwkundig plan toont hoe het Arenapark eruit gaat zien en bouwt voort op de contouren van het Masterplan. Tijdens het opstellen van het stedenbouwkundig plan vinden verschillende onderzoeken plaats, bijvoorbeeld naar duurzaamheid en mobiliteit. Deze onderzoeken sluiten aan op het brede Hilversumse beleid zoals de nieuwe mobiliteitsvisie. De resultaten hiervan worden in het stedenbouwkundig plan verwerkt.

Daarna is het beeldkwaliteitsplan aan de beurt. Hierin staat het uiterlijk van de gebouwen en de openbare ruimte in het Arenapark beschreven. Tenslotte komt er een nieuw bestemmingsplan. Dit plan maakt nieuwe gewenste ontwikkelingen mogelijk. Daarna gaat alles nog één keer naar de gemeenteraad. Wanneer die akkoord is, kan het vernieuwen van het Arenapark echt beginnen.

juli 2020: gemeenteraad zet licht op groen voor Masterplan 2.0

In mei 2020 is een Masterplan Arenapark 2.0 (pdf, 12 MB) afgerond. Bij het opstellen van dit plan zijn gebruikers/eigenaren en omwonenden van het Arenapark nauw betrokken. De gemeenteraad heeft op 1 juli 2020 unaniem groen licht gegeven voor het Masterplan. Het Arenapark wordt richting 2035 doorontwikkeld tot een toekomstbestendige en bruisende buurt waar werken, wonen, sporten en leren elkaar versterken.

Meer informatie