ARK Advies 9 C Werf 35 23-04-2021

Advies 9 C: is een het definitief concept Stedenbouwkundige visie Werf 35, toegelicht op 23-04-2021 door Paul Ketelaars (Vakwerk Architecten)

Zie eerdere adviezen 9 d.d. 29-05-2016, 9 A. d.d. 05-12-2017 en Preadvies ARK Werf 35 9 B d.d. 12-02-2021.

Inleiding

Dit voormalige fabriekscomplex, uit 1915 en later, lag aanvankelijk ommuurd en solitair buiten de bebouwde kom van Hilversum maar inmiddels is deze ontwikkellocatie onderdeel geworden van het stedelijk weefsel. Met de komst van de nieuwe HOV-lijn wordt de kans aangegrepen om van Werf 35 een nieuwe zichtlocatie te maken waar een mix van creatieve bedrijvigheid, woningen en voorzieningen elkaar versterkt met als karakteristiek: eigenzinnigheid.
De start van de ontwikkeling van Werf 35 begon al direct met een sfeer van ‘vrijstaat’ waar authenticiteit en behoud van alle gebouwen uitgangspunt was: dynamiek op basis van organische groei met veel ruimte voor experiment. In 2020 is Werf 35 aangewezen als gemeentelijk monument. In 2021 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de herontwikkeling van het laatste stuk industrieel erfgoed. Nu wordt de ontwikkeling van het zuidelijk terrein (8300 m²) ingezet, waarbij duurzaamheid en hoogwaardige openbare ruimte uitgangspunt zijn. Het pand Arendstraat 47 (Hanegraaf) is geen onderdeel van deze opgave, maar met de potenties wordt in het plan wel rekening gehouden.

Advies

‘Samenwerken en delen’ resulteren in spontane ontmoeting, gezamenlijke events, plezier en cultuur en vormen de kernwaarden die aansluiten bij de leefstijl van avontuur, intelligentie en creativiteit.
Het programma is gericht op 24/7 reuring: 60 % werken, 34 % wonen, 6 % voorzieningen.
Over de gemengde programmering is goed nagedacht. De incubatietijd (vanaf 2012) heeft overtuigend zijn vrucht afgeworpen, is gedegen gebaseerd op bestaande kwaliteiten maar is bij uitstek gericht op de toekomst.
Het stedenbouwkundig concept is overzichtelijk en evident: de entrees, de rooilijnen, de relatie grote en kleine bouwvelden geven in de beleving een goede rangorde. Het half verdiepte parkeren biedt sfeervolle mogelijkheden voor de inrichting van de publieke ruimte en het comfort van het langzaam verkeer. Ook de groenvoorziening speelt daarbij een belangrijke rol.
Uit de voorbeelduitwerkingen op p. 51 en 77 blijkt wel hoe een enthousiast proces zo’n voorbeeldig project kan voortbrengen. Kortom: een prachtig plan!

Opmerkingen

Het afwijkend hoogteaccent (max. 18 m) vormt inderdaad een ‘sculpturale eenheid’ (p. 68) die via ontwerpend onderzoek en in nauwe samenspraak met gemeente en omwonenden bepaald wordt. Denk daarbij aan schaduwvorming op het centrale plein, vooral in voor- en najaar.
Een hechte relatie met de naburige woonwijk is belangrijk voor verdere integratie. De inspanning om een 'achterdeurtje' langs het KPN-gebouw aan de noordzijde naar de belendende woonwijk voor voetgangers en fietsers weer mogelijk te maken is in dit verband van groot belang.
Koester de flexibiliteit van proces en product ook in de toekomst en continueer de ruimhartige opvatting over ruimtelijke kwaliteit.
Wees niet te streng bij het opstellen van de regels voor beeldkwaliteit (p. 54-63) voor de gebouwen en de functies. Zorg dat er ruimte blijft voor spontane ontwikkeling. Het mag hier en daar wel een keertje schuren.
Zorg dat de stelconplaten in de buitenruimte niet al te keurig in het ritme worden gelegd. Een lijngootje tussen deze platen is natuurlijk een fraai detail, maar oogt eigenlijk te verfijnd in relatie tot de stoere ambities voor het gebied (p. 57). Het mag wel een beetje rauw en ruig blijven. Laat de werfvloer ‘werkvloer’ blijven (p. 56).
[ARK: Fons Asselbergs, Hans Ruijssenaars, Stef Veldhuizen)