Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

1221

Gebiedsagenda | 1221 | Wijk Oost

Gebiedsagenda 1221

Komende jaren gaan we aan de slag in de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt, samen postcodegebied 1221. Doel is het versterken van het woon-, werk- en leefklimaat. Om richting te geven aan de toekomst van deze buurten hebben we een Gebiedsagenda opgesteld. De Gebiedsagenda 1221 (pdf, 7 MB) is op 19 maart 2019 vastgesteld door het college van B&W. Op 10 april 2019 heeft de Commissie RO en Wonen positief geadviseerd. Dat betekent dat we aan de slag kunnen met de realisatie.

In de Gebiedsagenda zijn de opgaven die van belang zijn voor de wijk beschreven. Het versterken van de identiteit is een centrale opgave. De identiteit is ook het vertrekpunt voor de ambities op vier andere opgaven. Deze gaan over wonen & werken, leefbaarheid, ontmoeten & spelen, groen & duurzaamheid, verkeer, verbinding & parkeren. Naast deze inhoudelijke opgaven gaat de Gebiedsagenda ook over de manier van samenwerken.

De Gebiedsagenda is opgesteld in samenwerking met heel veel verschillende partijen. De vaststelling van de Gebiedsagenda is een sluitstuk, maar ook een nieuw begin. We gaan gezamenlijk werken aan realisatie van de ambities in de Gebiedsagenda, zowel op het niveau van afzonderlijke ontwikkellocaties als op het niveau van de wijk als geheel.

Kijk hier voor meer informatie over de wijk 'Oost'.

NieuwsbriefAanmelden nieuwsbrief 1221

Wilt u op de hoogte gehouden worden door middel van een nieuwsbrief, meldt u dan aan via de knop. 

Contact

Wilt u meer weten over de Gebiedsagenda 1221, heeft u ideeën of wilt u in gesprek? Stuur dan een e-mail aan programmamanager Marije Drost, 1221@hilversum.nl of bel (035) 62 92 067