Projecten

Gemeente Hilversum heeft verschillende projecten lopen. Hier vindt informatie over alle projecten.

 • 1221

  Wilt u de gebiedsagenda voor het postcodegebied 1221 inzien? Download dan de PDF.

 • Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) Hilversum

  25 juni 2021
 • Anna's Hoeve

  De wijk is nog volop in ontwikkeling. Komende jaren gaan woningcorporaties nog huurwoningen bouwen en ontwikkelaars huur- en koopwoningen.

 • Arenapark

  Hier vindt u informatie over de plannen en ontwikkelingen van het Arenapark

 • Betrek de buurt

  Wie een grote aanbouw aan zijn huis wil, een aantal nieuwe woningen gaat bouwen of een locatie gaat herontwikkelen, heeft niet alleen met de gemeente te maken, maar ook met de buurt en andere belanghebbenden. In Hilversum hebben we afgesproken dat de initiatiefnemer van een plan, de mensen in de buurt al zo vroeg mogelijk bij de plannen te betrekt. We vinden het in Hilversum erg belangrijk dat de buurt mee kan praten over plannen. Wij verwachten dan ook van initiatiefnemers dat zij de omgeving door middel van participatie betrekken bij hun plannen.

 • Bonnikestraat

 • Boomberg onderhoud wegen en riolering

  De riolering, bestrating en wegverharding in de Boomberg staat de komende jaren op de planning.

 • Bruisend Hart

  Hier vindt u meer informatie over het postcodegebied 1221, de Wet Voorkeursrecht Gemeente en de veel gestelde vragen.

 • Crailo

  Crailo was ooit een levendig gebied waar onder andere dienstplichtig militairen werden opgeleid en de eerste opvang werd geboden aan asielzoekers. Momenteel woont een aantal personen anti-kraak op het terrein.

 • Fietsnetwerk

  20 augustus 2021

  Om te bepalen welke fietspaden belangrijk zijn en prioriteit hebben bij de aanleg of groot onderhoud en welke minder, heeft de gemeente Hilversum in 2021 een Fietsnetwerk opgesteld. Met de opkomst van de elektrische fiets wordt de fiets een steeds belangrijker vervoermiddel en een goed alternatief voor de auto. Om het wegennet te ontlasten moeten fietsers daarom de ruimte krijgen, zo staat in de Mobiliteitsvisie 2040.

 • HOV in 't Gooi

  HOV in ’t Gooi is een gezamenlijk project van de gemeenten Hilversum, Blaricum, Laren, Eemnes, Huizen en de provincie Noord-Holland. Ook ProRail, Het Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken.

 • Kleine Spoorbomen

  Gemeenteraad besluit om oplossingsvariant KL29 verder te gaan uitwerken.

 • Natuurinclusief bouwen

  Door natuurinclusief te (ver)bouwen maakt u een gebouw en de omgeving geschikt voor bijvoorbeeld mussen, gierzwaluwen of vleermuizen. Dat doet u door bijvoorbeeld speciale verblijfplaatsen in te bouwen en/of ruimtes (spouwen, dakgoten enz.) toegankelijk te houden.

 • Omgevingswet

  Hier vindt u informatie over de omgevingswet, de omgevingsvisie en de planning hiervan.

 • Ontwerp Plan Huydecopersweg

  Natuurontwikkeling en waterberging (piekberging bij extreme neerslag) op de plaats van de voormalige afrit van de A27.

 • Philipslocatie

  De komende jaren krijgt Hilversum er een mooie, nieuwe woonwijk bij. Op het voormalige Philipsterrein aan de Anton Philipsweg, waar nu nog lege kantoorpanden staan, worden ongeveer 260 woningen gebouwd.

 • Rioleringswerkzaamheden Lieven de Keylaan

  23 juli 2021

  In verband met rioleringswerkzaamheden in de Lieven de Keybuurt gaan de Outshoornlaan, Lieven de Keylaan, Simon Stevinweg en de Pieter Postlaan, zullen hier volgend jaar zodanige werkzaamheden plaatsvinden dat dit de mogelijkheid biedt om de straat te herinrichten.

 • Staatsliedenbuurt

  Vervanging riolering, verhardingen en bomen in de Staatsliedenbuurt.

 • Stationsgebied

  Na jaren van planvorming, participatie en besluitvorming, gaat Hilversum invulling geven aan een langgekoesterde wens: de transformatie van het Stationsgebied tot een aantrekkelijk, dynamisch en groen gebied voor iedereen. Op 15 september 2021 gingen alle seinen op groen. De gemeenteraad besloot positief over de financiën en kaders voor het plan dat de uitvoering van de vernieuwing van het Stationsgebied mogelijk maakt. De raming van de totale ontwikkeling bedraagt ongeveer € 56 miljoen. Als je over 10 jaar uit het station komt, stap je meteen het centrum in. De entree van Hilversum wordt een plek waar mensen zich welkom voelen. Waar het prettig reizen, wonen, werken en verblijven is. Een Stationsgebied met de uitstraling die past bij Hilversum Mediastad.

 • Verbeteren doorstroming Buitenring-Noord

  Door de toename van het verkeer zal de verkeersdrukte in de komende jaren nog verder toenemen op de Buitenring-Noord. Hiervoor is een klankbordgroep opgericht om vraagstukken over de mobiliteit gezamenlijk op te pakken.

 • Werf35

  28 mei 2021

  Werf 35 is dé creatieve broedplaats van Hilversum. Een hotspot voor bedrijven van klein tot middelgroot, in een historische inspirerende omgeving. Waar bedrijven en hun mensen elkaar kunnen ontmoeten om kennis te delen, zaken te doen en plezier te maken.

 • Woonagenda

  1060 nieuwe appartementen voor jong tot oud

 • Zwembad De Lieberg

  De bouw voor het nieuwe zwembad zal deel uitmaken voor de ontwikkeling van het Arenapark.