Projecten

Gemeente Hilversum heeft verschillende projecten lopen. Hier vindt informatie over alle projecten.

 • 1221

  Wilt u de gebiedsagenda voor het postcodegebied 1221 inzien? Download dan de PDF.

 • Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) Hilversum

  15 september 2020
 • Anna's Hoeve

  De wijk is nog volop in ontwikkeling. Komende jaren gaan woningcorporaties nog huurwoningen bouwen en ontwikkelaars huur- en koopwoningen.

 • Arenapark

  U kunt in de PDF het masterplan en de nota van de uitgangspunten door de gemeenteraad inzien.

 • Berlagelaan Réaumurlaan Celsiuslaan Fahrenheitlaan

  De Berlagelaan, Réaumurlaan, Celsiuslaan en de Fahrenheitlaan worden naar verwachting in oktober 2020 opnieuw ingericht.

 • Boomberg onderhoud wegen en riolering

  De riolering, bestrating en wegverharding in de Boomberg staat de komende jaren op de planning.

 • Crailo

  Crailo, een voormalig kazerneterrein, ligt prachtig in het groen en grenst aan de uitgestrekte heide tussen Hilversum en Bussum. De locatie sluit aan op de bebouwde kern van Bussum en de A1.

 • Eikenlaan

  Hieronder vindt u het definitieve ontwerp voor de vernieuwde inrichting van de Eikenlaan. Liander heeft aangegeven de gasleiding te willen vervangen. In aansluiting daarop wil ook de gemeente werkzaamheden aan de laan verrichten die het geheel ten goede komen.

 • Entree Oost

  Hier vindt u meer informatie over het postcodegebied 1221, de Wet Voorkeursrecht Gemeente en de veelgestelde vragen.

 • Herinrichting Stalpaertstraat en omgeving

  15 september 2020

  De Stalpaertstraat, Vingboonsstraat, Hendrik Smitstraat en de Salmstraat worden naar verwachting begin 2021 opnieuw ingericht.

 • Hommelmeent

  In de Hommelmeent wordt een deel van het groen vervangen. Tevens worden, waar mogelijk, de parkeerplaatsen verbreed.

 • HOV in 't Gooi

  HOV in ’t Gooi is een gezamenlijk project van de gemeenten Hilversum, Blaricum, Laren, Eemnes, Huizen en de provincie Noord-Holland. Ook ProRail, Het Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken.

 • Kleine Spoorbomen

  Gemeenteraad besluit om oplossingsvariant KL29 verder te gaan uitwerken.

 • Lucentterrein

  Hier vindt u informatie over (Sociale) huurwoningen en over Koopwoningen.

 • Omgevingswet

  Hier vindt u informatie over de omgevingswet, de omgevingsvisie en de planning hiervan.

 • Ontwerp Plan Huydecopersweg

  Natuurontwikkeling en waterberging (piekberging bij extreme neerslag) op de plaats van de voormalige afrit van de A27.

 • Palestrinalaan, Rossinilaan, Verdilaan en Rossiniplantsoen

 • Philipslocatie

  De komende jaren krijgt Hilversum er een mooie, nieuwe woonwijk bij. Op het voormalige Philipsterrein aan de Anton Philipsweg, waar nu nog lege kantoorpanden staan, worden ongeveer 260 woningen gebouwd.

 • Proef rabatparkeren

  Maatregelen voor proef rabatparkeren Willem Barentzweg.

 • Staatsliedenbuurt

  Vervanging riolering, verhardingen en bomen in de Staatsliedenbuurt.

 • Stationsgebied

  Het stationsgebied moet voor de reiziger een welkome en aantrekkelijke entree van Hilversum maken. Hiervoor is een Stedennbouwkundig plan en een bestemmingsplan voor opgesteld.

 • Verbeteren doorstroming Buitenring-Noord

  Door de toename van het verkeer zal de verkeersdrukte in de komende jaren nog verder toenemen op de Buitenring-Noord. Hiervoor is een klankbordgroep opgericht om vraagstukken over de mobiliteit gezamenlijk op te pakken.

 • Vervanging brug Oude Meentweg

  12 augustus 2020

  Medio oktober wordt de brug op de Oude Meentweg vervangen.

 • Voltooiing Groene Schakel

  Natuurverbinding de Groene Schakel zorgt voor ontwikkeling van de natuur.

 • Werkzaamheden KPN Centrum

  Vanaf 5 januari starten de werkzaamheden aan het KNP gebouw aan de Koornstraat. KPN verzorgt werkzaamheden en communicatie hierover.

 • Wirixstraat en Van der Laakenstraat

  In de Wirixstraat en Van der Laakenstraat wordt het riool vervangen en de straat opnieuw ingericht.

 • Woonagenda

  Het College van B en W heeft in 2018 de ambitie uitgesproken om binnen vier jaar 1.000 woningen te realiseren voor een- en tweepersoonshuishouden. Om inzichtelijk te maken hoe ver we daarmee zijn introduceren we de Teller van Heller, vernoemd naar wethouder Wonen Bart Heller.

 • Zwembad De Lieberg

  De bouw voor het nieuwe zwembad zal deel uitmaken voor de ontwikkeling van het Arenapark.