Projecten

Gemeente Hilversum heeft verschillende projecten lopen. Hier vindt informatie over alle projecten.

 • 1221

  Wilt u de gebiedsagenda voor het postcodegebied 1221 inzien? Download dan de PDF.

 • Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) Hilversum

  19 mei 2021
 • Anna's Hoeve

  De wijk is nog volop in ontwikkeling. Komende jaren gaan woningcorporaties nog huurwoningen bouwen en ontwikkelaars huur- en koopwoningen.

 • Arenapark

  Updates over de ontwikkeling van Het Arenapark

 • Berlagelaan Réaumurlaan Celsiuslaan Fahrenheitlaan

  De Berlagelaan, Réaumurlaan, Celsiuslaan en de Fahrenheitlaan worden naar verwachting in oktober 2020 opnieuw ingericht.

 • Bonnikestraat

 • Boomberg onderhoud wegen en riolering

  De riolering, bestrating en wegverharding in de Boomberg staat de komende jaren op de planning.

 • Bruisend Hart

  Hier vindt u meer informatie over het postcodegebied 1221, de Wet Voorkeursrecht Gemeente en de veel gestelde vragen.

 • Crailo

  Crailo was ooit een levendig gebied waar onder andere dienstplichtig militairen werden opgeleid en de eerste opvang werd geboden aan asielzoekers. Momenteel woont een aantal personen anti-kraak op het terrein.

 • Eikenlaan

  Hieronder vindt u het definitieve ontwerp voor de vernieuwde inrichting van de Eikenlaan. Liander heeft aangegeven de gasleiding te willen vervangen. In aansluiting daarop wil ook de gemeente werkzaamheden aan de laan verrichten die het geheel ten goede komen.

 • Fietsnetwerk

  17 mei 2021

  Om te bepalen welke fietspaden belangrijk zijn en prioriteit hebben bij de aanleg of groot onderhoud en welke minder, heeft de gemeente Hilversum in 2021 een Fietsnetwerk opgesteld. Met de opkomst van de elektrische fiets wordt de fiets een steeds belangrijker vervoermiddel en een goed alternatief voor de auto. Om het wegennet te ontlasten moeten fietsers daarom de ruimte krijgen, zo staat in de Mobiliteitsvisie 2040.

 • Herinrichting Stalpaertstraat en omgeving

  09 februari 2021

  De Stalpaertstraat, Vingboonsstraat, Hendrik Smitstraat en de Salmstraat worden naar verwachting begin 2021 opnieuw ingericht.

 • Hommelmeent

  In de Hommelmeent wordt een deel van het groen vervangen. Tevens worden, waar mogelijk, de parkeerplaatsen verbreed.

 • HOV in 't Gooi

  HOV in ’t Gooi is een gezamenlijk project van de gemeenten Hilversum, Blaricum, Laren, Eemnes, Huizen en de provincie Noord-Holland. Ook ProRail, Het Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken.

 • Kleine Spoorbomen

  Gemeenteraad besluit om oplossingsvariant KL29 verder te gaan uitwerken.

 • Lucentterrein

  Hier vindt u informatie over (Sociale) huurwoningen en over Koopwoningen.

 • Omgevingswet

  Hier vindt u informatie over de omgevingswet, de omgevingsvisie en de planning hiervan.

 • Ontwerp Plan Huydecopersweg

  Natuurontwikkeling en waterberging (piekberging bij extreme neerslag) op de plaats van de voormalige afrit van de A27.

 • Palestrinalaan, Rossinilaan, Verdilaan en Rossiniplantsoen

 • Philipslocatie

  De komende jaren krijgt Hilversum er een mooie, nieuwe woonwijk bij. Op het voormalige Philipsterrein aan de Anton Philipsweg, waar nu nog lege kantoorpanden staan, worden ongeveer 260 woningen gebouwd.

 • Proef rabatparkeren

  Maatregelen voor proef rabatparkeren Willem Barentzweg.

 • Rioleringswerkzaamheden Lieven de Keylaan

  23 juli 2021

  In verband met rioleringswerkzaamheden in de Lieven de Keybuurt gaan de Outshoornlaan, Lieven de Keylaan, Simon Stevinweg en de Pieter Postlaan, zullen hier volgend jaar zodanige werkzaamheden plaatsvinden dat dit de mogelijkheid biedt om de straat te herinrichten.

 • Staatsliedenbuurt

  Vervanging riolering, verhardingen en bomen in de Staatsliedenbuurt.

 • Stationsgebied

  Aantrekkelijk, dynamisch en groen. Als je over 10 jaar uit het station komt, stap je meteen het centrum in. De entree van Hilversum wordt een plek waar mensen zich welkom voelen. Een Stationsgebied met de uitstraling die past bij Hilversum Mediastad. Alles bij elkaar ondergaat het gebied een complete metamorfose. Hiermee wordt invulling gegeven aan een langgekoesterde wens van Hilversum om het Stationsgebied te vernieuwen tot een aantrekkelijk, dynamisch en groen gebied waar het prettig verblijven, wonen en werken is. In 2021 begonnen de eerste voorbereidende werkzaamheden. Als de raad in september het Uitvoeringsplan Stationsgebied Hilversum goedkeurt, kan de uitvoering van de ambitieuze plannen volop van start. Dan heeft Hilversum in 2030 een gloednieuw Stationsgebied om trots op te zijn.

 • Verbeteren doorstroming Buitenring-Noord

  Door de toename van het verkeer zal de verkeersdrukte in de komende jaren nog verder toenemen op de Buitenring-Noord. Hiervoor is een klankbordgroep opgericht om vraagstukken over de mobiliteit gezamenlijk op te pakken.

 • Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

  Met aanpassingen wordt de toegankelijkheid van de bushaltes verbeterd. Hierdoor wordt het voor specifieke groepen reizigers, zoals ouderen, minder validen en reizigers met kinderwagen, makkelijker om gebruik te maken van de bus.

 • Vervanging brug Oude Meentweg

  09 juni 2021

  In juni/juli 2021 wordt de brug op de Oude Meentweg vervangen.

 • Voltooiing Groene Schakel

  Natuurverbinding de Groene Schakel zorgt voor ontwikkeling van de natuur.

 • Werf35

  28 mei 2021

  Werf 35 is dé creatieve broedplaats van Hilversum. Een hotspot voor bedrijven van klein tot middelgroot, in een historische inspirerende omgeving. Waar bedrijven en hun mensen elkaar kunnen ontmoeten om kennis te delen, zaken te doen en plezier te maken.

 • Wirixstraat en Van der Laakenstraat

  In de Wirixstraat en Van der Laakenstraat wordt het riool vervangen en de straat opnieuw ingericht.

 • Woonagenda

  1060 nieuwe appartementen voor jong tot oud

 • Zwembad De Lieberg

  De bouw voor het nieuwe zwembad zal deel uitmaken voor de ontwikkeling van het Arenapark.