Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet | Wat verandert er

Logo OmgevingswetDe gemeente Hilversum is al enige tijd bezig met voorbereidingen voor invoering van de Omgevingswet, ondanks dat de inwerkingtreding van de wet is uitgesteld tot 1 januari 2021.
Achter de schermen wordt volop gewerkt en streven we ernaar om begin 2018 in gesprek te gaan met verschillende doelgroepen. Met die groepen bespreken we de toekomst van Hilversum en ook bepalen we samen wat de inbreng is die inwoners en maatschappelijke organisaties daarbij (kunnen) hebben.

Groepje wielrenners op een landelijk weggetjeWat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een opgave die is vastgesteld door het Rijk. De wet gaat zorgen voor een andere benadering van zaken in het fysieke domein, zoals  bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. 26 afzonderlijke wetten, die naast  elkaar worden gebruikt, worden teruggebracht tot 1 integrale wet; de Omgevingswet. Daarmee ontstaat er meer samenhang in het beleid, meer ruimte voor participatie en lokaal maatwerk én snellere besluitvorming.                               

Wat verandert er door de Omgevingswet?

Door invoering van  de Omgevingswet gaan inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en overheden meer samenwerken. De rol van de gemeente verandert bijvoorbeeld aan het begin van het proces en bij nieuwe ontwikkelingen.  Dit betekent dat de vergunningverleners en toetsers als adviseur optreden en niet meer zoals nu voornamelijk achteraf toetsen of de plannen kloppen.  
Anderzijds krijgen initiatiefnemers meer ruimte, maar óók meer verantwoordelijkheid voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Uiteindelijk blijft de gemeente verantwoordelijk voor een zorgvuldige afweging, ten behoeve van een goede omgevingskwaliteit.

Instrumenten Omgevingswet

Er zijn twee instrumenten in de nieuwe Omgevingswet, die voor gemeenten belangrijk zijn. Dat zijn de  Omgevingsvisie (link) en het Omgevingsplan. De Omgevingsvisie bundelt en integreert het  gemeentelijke beleid met gevolgen voor het fysieke domein. Het Omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen en alle regels uit verordeningen die betrekking hebben op het fysieke domein.  

Van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’

De nieuwe Omgevingswet is niet alleen een technische wijziging. Integendeel. Het succes van de invoering valt of staat met een cultuurverandering in het fysieke domein.
Kort gezegd komt het neer op een verschuiving van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’. Deze andere insteek biedt meer ruimte voor initiatiefnemers en vraagt een meer adviserende rol vanuit de gemeente om zaken los te laten. Omdat iedere situatie en plek anders is en we waar mogelijk af willen van voorgeschreven regels en procedures, gaan we maatwerk leveren. Dat betekent dat juist ook de initiatiefnemers ruimte krijgen om in beweging te komen en niet alleen de rol van de gemeente verandert. Om daarmee te oefenen, experimenteren we in Hilversum met een aantal pilots.

Plaatje "Op weg naar minder regels en meer rmte voor initiatief"

 

 

 

 

 

 

Extra informatie Omgevingswet