Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Sleutelgebied Hilversum

Hilversum is een stad waar mensen graag willen wonen en leven. Het is belangrijk dat dit in de toekomst ook zo blijft. In Hilversum zijn we, net als alle andere gemeenten in Nederland, bezig met het maken van een omgevingsvisie.In deze visie komt te staan hoe Hilversum er in 2040 uit komt te zien. Op dit moment zijn we bezig om te onderzoeken hoe Hilversum ervoor staat. Dat doen we zelf, maar we zijn hier ook over in gesprek met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners. Wat zijn de belangrijkste opgaven, trends en ontwikkelingen? Wat is er nodig voor een vitaal en inclusief Hilversum in 2040? Naast allerlei verkennende gesprekken, verzamelen we de nodige cijfers. 

In de cijfers zien we dat het aantal inwoners en huishoudens groeit, we te weinig plek hebben om voldoende woningen te bouwen en huizenprijzen stijgen. Ook werkgelegenheid en mobiliteit vragen ruimte en investeringen, net als onze ambities voor groen, goede sociale voorzieningen en het energie neutraal worden van Hilversum. In de bibliotheek hieronder staan de documenten waarin deze cijfers terug te lezen zijn.

Voorstel Sleutelgebied

Het is de vraag of Hilversum dit allemaal op eigen kracht kan ontwikkelen. Daarom heeft de gemeente een voorstel voor een sleutelgebied ingediend bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Een sleutelgebied is een gebied in de Randstad waar behoefte is aan extra woningbouw. De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Begin december heeft de MRA besloten dat het sleutelgebied van Hilversum en de Gooi en Vechtstreek op de kaart komt. Dat betekent dat we vanuit de MRA extra middelen en geld krijgen die ons gaan helpen om deze ambities te ontwikkelen.   Deze ondersteuning kan bestaan uit capaciteit, kennis en kunde, regelgeving, bereikbaarheid en financiële middelen.

Een stad voor iedereen

In dit voorstel voor een sleutelgebied heeft het college een ambitie voor Hilversum uitgesproken om tot 2040 ongeveer 10.000 woningen toe te voegen aan Hilversum samen met een impuls voor werkgelegenheid en betere mobiliteit. Dat is nodig om ook in 2040 een stad te zijn waar iedereen kan wonen en werken en daarnaast ook een goede centrumfunctie voor de regio heeft.

Extra ontwikkeling Hilversum Noord

In ons voorstel bundelen we de bestaande projecten in de Spoorzone van Hilversum: de gebiedsagenda 1221, het stationsgebied en het Arenapark. Daarnaast gaan we in de komende tijd de mogelijkheden bespreken voor een extra ontwikkeling in het gebied Mediapark – spoor – wijk Noord. In dit gebied willen we onderzoeken hoe er meer werk in de wijk kan komen en hoe er op de werklocatie gewoond kan worden, rondom een nieuw en beter station Mediapark. Een plek waar we jongeren, studenten middeninkomens en ouderen kunnen huisvesten en waarin de mediasector zich verder kan ontwikkelen.

Planning

Deze  nieuwe ontwikkelingen nemen we mee in het opstellen van onze omgevingsvisie. Daarover kan iedereen in 2020 verder over meepraten. De gemeenteraad verdiept zich nu met het college in de materie en zal in het voorjaar richting meegeven voor die gesprekken.

Digitale bibliotheek

Omgevingsfoto en Regionale Omgevingsvisie