Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Omgevingsvisie

Integraal | Fysieke leefomgeving | Met Inwoners | Vaststelling

Beeldmerk omgevingsvisie hilversumHilversum is een stad waarin het prettig wonen en werken is. Steeds meer mensen weten onze stad te vinden, dus het wordt steeds drukker. Om de prettige woon- en werkomgeving te behouden, moeten er nu keuzes worden gemaakt voor de Hilversumse toekomst. Keuzes over de ruimtelijke indeling op thema’s als verkeer, groenverdeling, en wonen. De richtlijnen die uit deze keuzes voortkomen, vormen samen de Omgevingsvisie. Graag bepalen we deze richtlijnen – en daarmee de Omgevingsvisie – samen met u.

Hilversum in 2040

Per 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Deze wet bundelt 26 wetten in één wet. De Omgevingsvisie is onderdeel van deze wet. Hierin staat hoe we Hilversum in graag zien in 2040. Dit jaar maken we dus keuzes voor later. Een grote opgave, want de Omgevingsvisie omvat allerlei grote en belangrijke thema’s zoals bereikbaarheid, wonen, werken, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat. In onderstaande animatie leggen we het u allemaal uit in 2 minuutjes:

Hilversum is van ons allemaal

Hilversum is van iedereen. Daarom worden de richtlijnen van de Omgevingsvisie bepaald uit een samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere experts. De voorbereidingen bij de gemeente zijn al in volle gang en de eerst gesprekken met inwoners tijdens wijkbijeenkomsten zijn gevoerd. De uitdagingen waarvoor Hilversum in de toekomst komt te staan, is openbaar beschikbaar. We noemen dit de foto van Hilversum’.

Afstemmen en vaststellen

Op basis van gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke ondernemingen wordt er een concept-Omgevingsvisie opgesteld. Deze bespreekt de gemeente nog een keer voor aan andere overheidsinstanties zoals buurtgemeenten, de regio Gooi- en Vechtstreek, het waterschap en de provincie Noord-Holland. Waarom? De Omgevingsvisie heeft ook een uitwerking op de Hilversumse omgeving. Bijvoorbeeld: De groenverdeling in Hilversum heeft invloed op de waterverdeling van de omgeving. Als het water bij een hevige regenbui niet weg kan in Hilversum, krijgt onze omgeving (meer) overlast van. Nadat de concept-Omgevingsvisie ook de overige overheidsinstanties is bekeken en van feedback is voorzien, stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie definitief vast. Het doel is om de Omgevingsvisie op 1 januari 2021 – bij het ingaan van de Omgevingswet – te hebben vastgesteld.

Denk mee!

Het mag duidelijk zijn: De richtlijnen voor de Omgevingsvisie bepalen we met elkaar. Hieronder het overzicht van de wijkbijeenkomsten die nog komen. Ze zijn openbaar, dus u kunt altijd ergens aanschuiven. Meestal is een aanmelding niet nodig, tenzij anders vermeld.

Datum Tijd Locatie Onderwerp
27 januari 19.30 uur Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213 Betekenis Omgevingsvisie voor Noordoost
30 januari 20.00 uur Raadhuis, Dudokpark 1 Betekenis Omgevingsvisie voor Hilversum (stadsbreed). Graag aanmelden via omgevingsvisie@hilverum.nl
13 februari 19.30 uur De Dagwinkel, Bodemanstraat 9b Betekenis Omgevingsvisie voor Zuidwest
27 februari 20.00 uur Raadhuis, Dudokpark 1 Startbijeenkomst programma Groen

 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Meer informatie