Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Omgevingsvisie

Over de Omgevingsvie | Maatschappelijke organisaties en inwoners | Gemeenteraad

Logo OmgevingswetHilversum is bezig met het ontwikkelen van de Omgevingsvisie. Aanleiding is de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt. In de Omgevingsvisie staat hoe we willen dat de stad er in de toekomst uitziet. Hoe houden we Hilversum bereikbaar, hoe gaan we om met de natuur en de klimaatveranderingen en hoe zorgen we dat de inwoners van Hilversum in de toekomst aardgasvrij wonen? Ook gaat de Omgevingsvisie over hoeveel woningen er nodig zijn en voor wie. Wat is er nodig om ook de komende twintig jaar prettig te wonen en te werken in Hilversum?                                 

Input inwoners

In de Omgevingsvisie komen alle plannen samen en wordt gekeken hoe al die verschillende onderdelen zoals ruimte, infrastructuur, natuur, milieu, water, landschap, erfgoed, gezondheid, verkeer en vervoer en veiligheid zich tot elkaar verhouden. Als gemeente stellen we de Omgevingsvisie op met de inbreng van inwoners en maatschappelijke organisaties.

GemeenteraadGezin op een landweggetje

De gemeenteraad geeft de kaders waaraan de Omgevingsvisie van Hilversum moet voldoen. Naar verwachting wordt in 2020 de Omgevingsvisie definitief vastgesteld door de gemeenteraad. 

Klik hier om foto's te zien van de omgevingsvisie.