Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Omgevingsvisie

Over de Omgevingsvie | Maatschappelijke organisaties en inwoners | Gemeenteraad

Logo OmgevingswetDe Omgevingsvisie is gericht op de hele fysieke leefomgeving in Hilversum. Het is daarmee een belangrijk en strategisch instrument om als gemeente sturing te geven aan de toekomstige ontwikkelingen binnen het fysieke domein. Het geeft op hooflijnen aan waar we de komende 20 jaar naar toe willen met Hilversum en langs welke weg we dit tot stand brengen.

De Omgevingsvisie is gericht op de hele fysieke leefomgeving in Hilversum.  Alle gemeentelijke plannen,  o.a. de Structuurvisie Hilversum 2030, de Centrum- en Mediavisie,  de Nota Buurtgericht werken, de nota Sport en bewegen en het groenbeleidsplan komen samen in de Omgevingsvisie. De visie gaat onder andere in op de samenhang tussen de onderdelen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, gezondheid, veiligheid en erfgoed.                                  

Maatschappelijke organisaties en inwoners

De visie wordt met input van maatschappelijke organisaties en inwoners opgesteld. We maken daarmee begin 2018 een start. We willen in gesprek met gemeentelijke partners en inwoners om te horen hoe zij hun directe leefomgeving en Hilversum over ongeveer 20 jaar zien. De input van deze groepen is onmisbaar bij het opstellen van de visie. Een belangrijk doel is om een uitnodigende en verbindende Omgevingsvisie voor Hilversum te maken, waarvoor maatschappelijk en politiek draagvlak is.

GemeenteraadGezin op een landweggetje

De gemeenteraad geeft kaders aan waaraan de visie voor Hilversum moet voldoen. Die kaders bieden een mooi houvast om  het gesprek met partners en inwoners aan te gaan.
De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie naar verwachting definitief vast in 2020 en bepaalt welke onderwerpen centraal staan en welke koers wordt gevolgd in Hilversum.