Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Omgevingsvisie

Integraal | Fysieke leefomgeving | Met Inwoners | Vaststelling

Beeldmerk omgevingsvisie hilversumHilversum is een stad waarin het prettig wonen en werken is. Steeds meer mensen weten onze stad te vinden, dus het wordt steeds drukker. Om de prettige woon- en werkomgeving te behouden, moeten er nu keuzes worden gemaakt voor de Hilversumse toekomst. Keuzes over de ruimtelijke indeling op thema’s als verkeer, groenverdeling, en wonen. De richtlijnen die uit deze keuzes voortkomen, vormen samen de Omgevingsvisie. Graag bepalen we deze richtlijnen – en daarmee de Omgevingsvisie – samen met u.

Hilversum in 2040

Per 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Deze wet bundelt 26 wetten in één wet. De Omgevingsvisie is onderdeel van deze wet. Hierin staat hoe we Hilversum in graag zien in 2040. Dit jaar maken we dus keuzes voor later. Een grote opgave, want de Omgevingsvisie omvat allerlei grote en belangrijke thema’s zoals bereikbaarheid, wonen, werken, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat. In onderstaande animatie leggen we het u allemaal uit in 2 minuutjes:

Hilversum is van ons allemaal: Denk mee

Hilversum is van iedereen. Daarom worden de richtlijnen van de Omgevingsvisie bepaald uit een samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere experts. De uitdagingen waarvoor Hilversum in de toekomst komt te staan, is openbaar beschikbaar. We noemen dit de foto van Hilversum’.‚Äč De eerste bijeenkomsten met bewoners en experts zijn geweest. Op basis hiervan zijn twee scenario's (alternatieven) ontwikkeld, die ons helpen om een gericht gesprek over de toekomst van Hilversum te voeren. In verband met de Corona-crisis leggen we deze scenario's graag online aan u voor, en vragen wij om uw visie hierop. Lijkt het u leuk mee te denken over de toekomst van Hilversum? Ga naar http://www.startvragenlijst.nl/hilversum en doe mee!

Afstemmen en vaststellen

Op basis van gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke ondernemingen wordt er een concept-Omgevingsvisie opgesteld. Deze bespreekt de gemeente nog een keer voor aan andere overheidsinstanties zoals buurtgemeenten, de regio Gooi- en Vechtstreek, het waterschap en de provincie Noord-Holland. Waarom? De Omgevingsvisie heeft ook een uitwerking op de Hilversumse omgeving. Bijvoorbeeld: De groenverdeling in Hilversum heeft invloed op de waterverdeling van de omgeving. Als het water bij een hevige regenbui niet weg kan in Hilversum, krijgt onze omgeving (meer) overlast van. Nadat de concept-Omgevingsvisie ook de overige overheidsinstanties is bekeken en van feedback is voorzien, stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie definitief vast. Het doel is om de Omgevingsvisie op 1 januari 2021 – bij het ingaan van de Omgevingswet – te hebben vastgesteld.

Sleutelgebied

Bij het opstellen van onze omgevingsvisie voeren we allerlei gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Ook verzamen we allemaal cijfers over Hilversum. Deze cijfers laten ons zien  dat het aantal inwoners en huishoudens groeit, we te weinig plek hebben om voldoende woningen te bouwen en huizenprijzen stijgen. Ook werkgelegenheid en mobiliteit vragen ruimte en investeringen, net als onze ambities voor groen, goede sociale voorzieningen en het energie neutraal worden van Hilversum.

Het is de vraag of Hilversum dit allemaal op eigen kracht kan ontwikkelen. Daarom heeft de gemeente een voorstel voor een sleutelgebied ingediend bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Een sleutelgebied is een gebied in de Randstad waar behoefte is aan extra woningbouw. Begin december2019 heeft de MRA besloten dat het sleutelgebied van Hilversum en de Gooi en Vechtstreek op de kaart komt. Dat betekent dat we vanuit de MRA extra middelen en geld krijgen die ons gaan helpen om deze ambities te ontwikkelen.  

Meer informatie over het sleutelgebied Hilversum en alle documenten vindt u hier.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Meer informatie