Tarieven Tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg

Informatie bij tijdelijk plaatsen van voorwerpen

Onder de naam precariobelasting heft de gemeente een belasting van iedereen die gebruik maakt van de weg of gemeentegrond, op of boven de openbare gemeentegrond en/of gemeentewater voor in de Verordening Precariobelasting omschreven doeleinden.

Wanneer u een voorwerp gaat plaatsen op de openbare weg betaalt u (afhankelijk van de duur en de grootte van het voorwerp) voor de aanvraag leges kosten: € 60,45
Gebruikt u ook betaalde parkeerplaatsen? Dan betaalt u parkeerbelasting (€ 15,- per plaats per dag).

Tarieventabel voorwerpen

Algemeen (voorwerpen waarvoor hieronder geen afzonderlijk tarief is opgenomen)

 • per m, gemeten over de langste zijde, per dag: € 0,48
 • per m, gemeten over de langste zijde, per week: € 1,35
 • per m, gemeten over de langste zijde, per maand: € 3,20
 • per m, gemeten over de langste zijde, per kwartaal: € 4,28
 • per m, gemeten over de langste zijde, per jaar: €  21,05

Bouwmaterialen (denk aan: steigers, schaftkeet, dixi, pallets met stenen, glasbokken)

 • per m², per maand: € 9,37
 • per m², per kwartaal: € 22,27
 • per m², per jaar: € 93,17

Reclame- of andere aankondigingsborden (over de frontvlakte)

 • per 0,5 m², per maand: € 5,03
 • per 0,5 m², per jaar: € 53,30

Container, per m²:

 • per dag: € 0,70
 • per week: € 2,11
 • per maand: € 5,99
 • per jaar: € 73,93

Hek of afrastering, per strekkende meter:

 • per jaar € 36,03

Bulk melding
Container bedrijven kunnen een bulkjaarmelding doen. Bulkjaarmelding is voor het plaatsen van minimaal 24 containers, tot 6 m²

 • per jaar € 2.405,46