Bouw en sloop lawaai en overige werkzaamheden

Gaat u werkzaamheden uitvoeren waarbij de omgeving geluidsoverlast kan ervaren? Dat heeft u in bepaalde gevallen een ontheffing nodig.

Verzoek ontheffing geluidsoverlast (DigiD)  Verzoek ontheffing geluidsoverlast (e-Herkenning)

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit zijn regels opgenomen voor het geluid van (ver)bouwen van bouwwerken en sloopwerkzaamheden. Deze regels hebben alleen betrekking op bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden en niet op de doe-het-zelver.

Voor werkzaamheden in de avond/nachtperiode en op zondag is altijd een ontheffing nodig. Soms is ook een ontheffing nodig voor werkzaamheden tijdens de dag periode. Kijk in het Bouwbesluit voor alle regels.

Overige werkzaamheden

Vallen de bedrijfsmatige werkzaamheden die u uit gaat voeren niet onder het Bouwbesluit – zoals bijvoorbeeld wegwerkzaamheden - dan heeft u een ontheffing van de Algemene plaatselijke verordening Hilversum nodig.

Voorwaarden

  • U vraagt minimaal 10 werkdagen van tevoren een ontheffing aan.
  • Om overlast te beperken kan de gemeente extra regels aan de ontheffing verbinden.
  • Het besluit van de gemeente wordt gepubliceerd in de krant. Hierna kan 6 weken bezwaar worden gemaakt

Kosten

Ontheffing geluidsoverlast: € 41,40.

U betaalt deze kosten ook als de ontheffing niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over meldingen en ontheffingen geluidoverlast kunt u mailen naar  toezicht.milieu@hilversum.nl