Verslag - Commissie voor Welstand en Monumenten 3 december 2020

Aanwezig:

 • Commissieleden: J. de Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder en H. Gietelink-Swane.
 • Adviseur(s): F. Hensch (adviseur Cultureel Erfgoed)
 • Secretaris: B. van Steen & R. Wisselo

Welstandskamer II                      

 

Valkstraat 19

Zaak 705912

Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost en Kamrad. Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De commissie adviseert negatief. De tekeningen zijn niet consistent en dienen te worden aangepast. De op tekening aangegeven beukmaat van de woning wijkt af van die van de naastgelegen woning Valkstraat 21. Indien op basis van de aangepaste tekeningen de conclusie getrokken kan worden dat alsnog aan alle welstandscriteria (inzake boeiboordhoogte/max. breedte/min. afstand tot de nok/zijwangen) wordt voldaan kan het plan ambtelijk verder worden afgehandeld.

Op basis van juiste maatvoering het plan op onderdelen alsnog te laten voldoen aan de welstandscriteria. Kan vervolgens ambtelijk worden afgedaan.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 19-10-2020

Neptunusstraat 2

Zaak 714751

Het vergroten van de dakkapel aan de achterzijde en het plaatsen van 2 dakramen aan de voorzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost en Kamrad. Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

Advisering aangehouden

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De commissie besluit haar advisering aan te houden in afwachting van overleg met de Monumentenkamer. Dit overleg zal plaatsvinden in haar vergadering van 17 december 2020.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 10-11-2020

 

Eemnesserweg 260

Zaak 712833

Het plaatsen van een dakopbouw

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost en Kamrad. Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

Positief advies

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De commissie adviseert positief. Het plan past binnen de lijn die, op basis van vijf reeds bestaande dakopbouwen in deze straat, door stedenbouw is bepaald voor het realiseren van dakopbouwen op woningen van hetzelfde woningtype in deze straat.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 06-11-2020

 

Augustinushof 70

Zaak 699798

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4E, Kerkelanden, luw welstandsniveau.

Negatief advies

Advies commissie:

De commissie adviseert negatief. Het plan voldoet niet aan de welstandscriteria. De maximale maten voor de hoogte van de dakkapel en van het boeiboord worden overschreden. Het plan dient aangepast te worden.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 16-11-2020

Monumentenkamer

Oude Enghweg 11

Zaak 710771

Het plaatsen van een raam in de achtergevel van een monumentaal pand

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk villagebied. Beschermd stadsgezicht, beschermd welstandsniveau, ensembles, redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Negatief advies, tenzij

Advies commissie:

De commissie adviseert negatief, tenzij het plan wordt aangepast conform het naastgelegen pand Oude Enghweg 13. Met deze aanpassing zal weer een symmetrische compositie ontstaan. De commissie stemt in met verdere ambtelijk afdoening indien de conclusie getrokken kan worden dat het plan qua materialisatie e.d. is aangepast conform het buurpand.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 12-11-2020

Oude Enghweg 12

Zaak 686129

Het wijzigen van gevels van een monumentaal pand (schilderwerk)

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk villagebied. Beschermd stadsgezicht, beschermd welstandsniveau, ensembles, redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Positief advies

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De commissie constateert dat de eindresultaten van het historisch kleurenonderzoek nog niet bekend zijn. De commissie ziet uit naar het uiteindelijke kleurvoorstel. Zij is akkoord met een historische kleurstelling. De commissie stemt in principe in met verdere ambtelijke afhandeling door de adviseur cultureel erfgoed en spreekt de wens uit om ter plekke een eerste opzet mede te kunnen beoordelen.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 22-09-2020

 

Utrechtseweg 63

Zaak 610781

Het plaatsen van een toegangshek

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg. Bijzonder welstandsniveau, redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Negatief advies

Advies commissie:

De commissie adviseert opnieuw negatief. Zij adviseert aanvrager een kundig architect in te schakelen. Het plan is inmiddels vijf keer besproken in de commissie.

Het plan past niet bij de opvatting over architectuur en tuin van architect J.H.W. Leliman, auteur van Het Moderne Landhuis in Nederland (1920). Een groene haag als erfscheiding zou de overhand dienen te hebben, de poort meer bescheiden. Het fundament van het hekwerk dient zeer beperkt te blijven (één-steens) teneinde de wortels van de haag niet te schaden. Het plan blijft te geornamenteerd. De commissie ziet af van verdere behandeling zolang er geen beter passend ontwerp wordt overgelegd.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 04-11-2020

 

Sumatralaan 24A

Zaak 693981

Het slopen van een entreegebouwtje, het aanbrengen van zonnepanelen en het

vervangen van de kozijnen.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk villagebied. Beschermd stadsgezicht, beschermd welstandsniveau.

Negatief advies

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De commissie adviseert negatief. De commissie mist de samenhang in het geheel. Van een evenwichtige gevelcompositie is geen sprake. De commissie heeft behoefte aan een toelichting door de architect op de ingrepen die worden voorgesteld en de materialisering daarvan.

Het gebruik van kunststof past niet bij het gebouw. In verband met de daglichttoetreding is het aanbrengen van dakramen voorstelbaar. Onduidelijkheid bestaat over het behoud van de glazen bouwstenen. Het plaatsen van zonnepanelen is denkbaar.

De sloop van het entreegebouwtje stuit, op zich beschouwd, niet op bezwaren.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 24-11-2020

Schuttersweg 38B

Zaak 696725

Uitbreiden pand achterzijde door het verbouwen van de garage.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk villagebied. Beschermd stadsgezicht, beschermd welstandsniveau.

Negatief advies

Advies commissie:

De commissie adviseert negatief. Van ondergeschiktheid van de verbindingsgang, als tussenlid, tussen de garage en de woning is geen sprake. Geadviseerd wordt de hoogte onder die van de bestaande goot te houden. Ook voor de serre geldt dat de ondergeschiktheid ontbreekt.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 19-11-2020

Boslaan 6

Zaak 694483

Vooronderzoek het verbouwen van de woning en het bouwen van een carport

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk villagebied. Beschermd stadsgezicht, beschermd welstandsniveau.

Stemt niet in met de ingeslagen weg

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De commissie constateert dat de advisering beperkt kan blijven tot de plannen ten aanzien van de kozijnen aangezien het omgevingsteam negatief adviseerde over de carport. De door aanvrager aangeleverde beeldinformatie is zeer slecht leesbaar.

De commissie stemt niet in met de ingeslagen weg.

Aanvrager wordt verwezen naar hetgeen te vinden is op p. 155 van de Welstandsnota Hilversum. Daar zijn de welstandscriteria vermeld die de commissie dient toe te passen voor beschermde situaties. Aangegeven hierbij is dat ingrepen geen inbreuk mogen maken op de architectuur en het tijdsbeeld van de oorspronkelijke gevel.

De onderhavige gevel refereert aan boerderijarchitectuur, passend in het beschermde gezicht.  Het onderhavige plan maakt een te grote inbreuk op deze architectuur en het tijdsbeeld van deze gevel.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 11-11-2020

 

Tesselschadelaan 15

Zaak 702376

het wijzigen van een antenne-installatie op een monumentaal kerkgebouw.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk villagebied. Beschermd stadsgezicht, beschermd welstandsniveau, redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Positief advies

Advies commissie:

De commissie adviseert positief gelet op het feit dat de antenne-installatie van buitenaf niet zichtbaar zal zijn. De technische constructie is volledig reversibel. De monumentale waarden zullen niet worden aangetast.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 05-11-2020

Torenlaan 45

Zaak 696730

Het plaatsen van een schutting (legalisatieonderzoek).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk villagebied. Beschermd stadsgezicht, beschermd welstandsniveau, ensembles, redengevende omschrijving van het rijksmonument.

Positief advies

Advies commissie:

De commissie adviseert positief over het in het legalisatieverzoek begrepen bouwwerk. Het bouwwerk voegt zich uitstekend in de natuurlijke omgeving. De commissie waardeert bovendien dat gekozen is voor een duurzame oplossing.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 12-11-2020

Dalweg 23F

Zaak 703948

Het vervangen van de garagedeur door een schuifpui.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk villagebied. Beschermd stadsgezicht, beschermd welstandsniveau.

Aanhouden

Advies commissie:

De commissie besluit haar advisering aan te houden. Een goede advisering is niet mogelijk zonder de aansluit details, van zowel de bestaande als de nieuwe situatie, te kunnen beoordelen. Graag ontvangt de commissie dan ook deze detailleringen. Daaruit zou dan ook moeten blijken in hoeverre aansluiting wordt gevonden bij de bestaande kozijnen in de gebouwen rondom het hofje en of er, en hoe er, wellicht ventilatie voorzieningen worden toegepast. Zichtbare ventilatie roosters zijn in het beschermde stadsgezicht niet toegestaan.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 10-11-2020

 

Van Strijlandstraat 6

Zaak 705065

Het plaatsen van een fietsenoverkapping aan de voorzijde van een monumentaal schoolgebouw.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord. Gewoon welstandsniveau, redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Positief advies

Advies commissie:

De commissie stemt in met het plan. Het gebruik van aluminium voor het dak maakt het geheel ijler. Hoe slanker hoe beter. Tevens wordt de openheid van het geheel positief gewaardeerd.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 26-10-2020

 

Nassaulaan 5

Zaak 709207

Het wijzigen van de kozijnen op de eerste verdieping

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt-Noord en Vitusbuurt. Gewoon welstandsniveau, redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Positief advies

Advies commissie:

De commissie constateert dat het plan enkel het wijzigen van de beglazing betreft. Zij stemt in met het vervangen van de bestaande beglazing door dun dubbel glas, zoals voorzien in het plan.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 02-11-2020

 

Trompenbergerweg 45

Zaak 709298

Het herstellen van het pannendak

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk villagebied. Beschermd stadsgezicht, beschermd welstandsniveau, ensembles, redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Positief advies

Het plan behelst het aanbrengen van een dunne laag isolerende spinfolie, waardoor geen sprake is van een verhoging van het dak, alsmede het (waar nodig) aanvullen van de originele dakpannen met identieke originele dakpannen van het achtergelegen bijgebouw.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 04-11-2020

 

Eemnesserweg 7A

Zaak 706618

Het verbouwen van een monumentale gymzaal, later theaterpand naar mediabedrijf

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ‘t spoor. Bijzonder welstandsniveau, redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Negatief advies

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst een verbouwing van een gemeentelijk monument met theaterfunctie naar een kantoorfunctie voor creatieve bedrijven. De verdiepingen worden zo kaal als mogelijk opgeleverd. In de kelder wordt de vloer verlaagd en worden de koekoeken verdiept zodat er meer licht in de studioboxen kan komen. Op de eerste verdieping worden deuren teruggeplaatst en krijgen de kozijnen nieuwe houten achterzetramen. De gevel wordt teruggebracht in de oorspronkelijke toestand. De toegangsdeuren worden gelijk gemaakt met de andere toegangsdeuren. De ramen in de gevel aan de Eemnesserweg worden weer teruggebracht naar het origineel, stalen kozijnen in plaats van de dichtgemetselde betonnen kaders.

Advies commissie:

De commissie is niet overtuigd van de houten achterzetramen op de eerste verdieping en de begane grond. De achterzetramen geven een vreemd beeld achter de stalen kozijnen, ook in de bestaande toestand is dit reeds het geval. De karakteristieke uitstraling van een monument met stalen ramen (uit de wederopbouwperiode) gaat hiermee verloren. Er dient bovendien duidelijk gemaakt te worden waar de achterzetramen zich precies bevinden, waar deze worden vervangen en waar deze nieuw zouden worden geplaatst. De commissie adviseert te onderzoeken of de achterzetramen in het gehele pand kunnen komen te vervallen door het toepassen van monumentenglas. Het toepassen van monumentenglas in stalen kozijnen is weliswaar duurder, echter vervallen de achterzetramen hiermee, waardoor er mogelijke een besparing ontstaat. Tevens ontstaat er dan geen probleem met het openingsmechaniek van de stalen kozijnen dat eveneens monumentale waarde heeft.

De nieuwe deuren van de entree zijn in principe akkoord, mits zij in staal worden uitgevoerd. Er dienen aansluitdetails aangeleverd te worden van de bestaande en nieuwe deuren voor een gedegen beoordeling.

Ook voor de nieuwe kozijnen, in de betonnen kaders, in de straatgevel dienen de aansluitdetails aangeleverd te worden van de bestaande en nieuwe toestand. Er dient aangetoond te worden wat het originele materiaal van de kozijnen is.

De commissie is akkoord met het verlagen tot aan de grond van de koekoeken aan de pleinzijde. De commissie is van mening dat de koekoekfunctie (lichtinval) behouden dient te blijven en dat deze niet in de toekomst gebruikt kan worden voor toegang tot de kelder. Dit zou de monumentale waarde van het gevelbeeld teveel aantasten.

De aanpassingen in het interieur (incl. de kelder) zijn akkoord aangezien deze de monumentale waarden nauwelijks aantasten.

De beoogde kozijnkleur, grijs, is niet akkoord. De originele kleurstelling dient onderzocht te worden alvorens de commissie kan adviseren. Het huidige crème-wit houdt naar de mening van de commissie de oorspronkelijke functie (school) beter afleesbaar.

De zonnepanelen zijn akkoord mits geheel uitgevoerd in zwart.

De commissie vraagt in zijn algemeenheid bij een volgende behandeling de aanvraag consistent aan te leveren waarin op alle bovenstaande vragen antwoord kan worden gegeven en duidelijk is wat er precies voorligt ter advisering door de commissie.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 09-11-2020

Gezamenlijke commissie

Larenseweg 191 t/m 277 (oneven), Conradstraat 1 t/m 10 (oneven)

Zaak 708463

Onderhoud en energetische verbeteringen

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost en Larenseweg en omgeving. Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau, redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Negatief advies

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst energetische verbeteringen aan de gemeentelijke monumenten behorend tot de eerste sociale woningbouwcomplexen op basis van het uitbreidingsplan van Andriessen. De arbeiderswoningen, die stammen uit 1913, van architecten De Groot en Verschuyl zijn symmetrisch van opzet en hebben een eenvoudige afwerking. De verbeteringen hebben de volgende consequenties:

 • Het opdikken van het dak door isolatie aan de buitenzijde
 • Het toepassen van ventilatievoorzieningen in de gevels en het dak
 • De kozijnen en detaillering van de voordeuren behouden
 • De overige kozijnen vervangen vanwege de slechte staat

In zijn algemeenheid is het behouden van eenheid en het versterken van de repetitie leidend.

Advies commissie:

De commissie kan zich voorstellen dat dit monumentale sociale woningenbouwcomplex energetische verbeteringen krijgt om zodoende te voldoen aan de huidige woonstandaarden. De commissie is van een aantal onderdelen nog niet overtuigd.

De commissie is niet akkoord met het verdikken van het dak. Het opdikken van het dak, waarmee de vroeg 20e eeuwse detaillering de oorspronkelijke verfijndheid verliest is een aantasting van het monumentale karakter van het complex. Deze verfijndheid is van wezenlijk belang voor het karakter van het complex. De commissie doet de suggestie de mogelijkheden te onderzoeken om hoogwaardige isolatiefolies toe te passen. De commissie suggereert contact op te nemen met coöperaties over de wijze waarop zij recent vroeg twintigste-eeuwse complexen in Hilversum hebben verduurzaamd.

Het detail van de goot van het hoofddak overtuigd niet. Het is de commissie niet helder hoe de nieuwe profileringen er daadwerkelijk uit gaan zien. Het nu voorgestelde detail oogt fors. Met de stapeling van de verschillende latten verliest het detail verfijndheid. De commissie vraagt een proefopstelling, ter beoordeling door de commissie, te maken. In deze proefopstelling zal de nieuwe aansluiting van de goot op het dak zichtbaar moeten worden gemaakt.

De commissie is benieuwd naar de aanpak van het metsel- en voegwerk. Hiervoor dient een proefvlak, ter beoordeling door de commissie, gemaakt te worden.

De draaikiepramen passen niet bij het karakter van de vroeg 20e eeuwse woningbouw. Ze zijn tevens niet nodig vanwege de losse ventilatievoorzieningen. De commissie vraagt de draaikiepramen te vervangen door draairamen die passen bij het monument.

De ventilatieroosters, op kleur van de baksteen, in waalformaat zijn akkoord.

De ventilatieroosters in de dakkapellen aan de voorzijde dienen onzichtbaar uitgevoerd te worden. Het is de commissie niet duidelijk waar de ventilatieroosters zich bevinden aan de achterzijde. Er dient verduidelijkt te worden waar deze wel en niet zijn aangebracht en welke eenduidige oplossing hiervoor aangebracht zal worden. De commissie vraagt de ventilatieroosters onzichtbaar te detailleren.

De commissie geeft aan dat vorsten en kepers van daken van monumenten in de specie gelegd dienen te worden. Daarmee blijft het oorspronkelijke beeld.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 03-11-2020

 

Larenseweg 123

Zaak 708434

Het renoveren van een monumentaal bedrijfsgebouw (Wybertjesfabriek).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ‘t spoor. Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst het transformeren van de oude wybertjesfabriek, die recent is aangewezen tot gemeentelijk monument, in Hilversum oost naar een nieuwe kantoorfunctie. Het versterken van de monumentale waarden is uitgangspunt voor het plan. De geschilderde gevels worden schoon gemaakt, de zuidgevel blijft voorzien van golfplaten. De golfplaten gaan op de andere plekken wel van de luifel en de gevel af. De betonluifel zal worden hersteld. De oorspronkelijke hijsinstallatie, trappenhuizen en het laadplatform blijven behouden. Door het uitgraven van de noordgevel komt er meer licht in de kelderverdieping die ook als kantoor gebruikt kan worden. De kozijnen worden vervangen door aluminium kozijnen over de gehele gevel voor een eenduidig beeld. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst.

Advies commissie:

De commissie is blij met de zorgvuldige uitwerking en benadering van het plan. De commissie mist echter, in de volledige uitwerking, een onderbouwing van de ontwerpkeuzes. Er ontbreekt een onafhankelijk bouwhistorisch rapport met waardestelling. Deze waardestelling dient als onderbouwing van de gemaakte ontwerpkeuzes. Dit geldt in dit plan met name voor de raampartijen (materiaal en kleur) en het oorspronkelijke metselwerk. Dit dient bij een volgende behandeling aangeboden te worden aan de commissie.

Het akoestisch spuitwerk aan de onderzijde van het betonnen plafond is waarschijnlijk niet reversibel uit te voeren en geeft schade aan de monumentale betonconstructie. Dit is op voorhand van onderzoek dat het tegendeel bewijst niet akkoord.

Een tekening van de ventilatievoorzieningen in het pand ontbreekt bij de stukken. Het is de commissie niet duidelijk wat de invloed is van de verschillende ventilatievoorzieningen. Dit dient bij een volgende behandeling aangeboden te worden ter beoordeling door de commissie.

De zonnepanelen zijn akkoord.

De commissie is nog niet overtuigd van de keuze voor aluminium kozijnen ter vervanging van de oude kozijnen. De commissie vraagt de keuze te onderbouwen aan de hand van een bouwhistorische waardeninventarisatie en op basis daarvan te bezien welke de juiste keuze is om de monumentale waarden te behouden en versterken van dit industriegebouw.

De commissie vraagt het laadplatform aan de voorzijde beter als industrieel laadplatform afleesbaar te laten. De tweede trap en het hekwerk aan de voorzijde doen daar enigszins afbreuk aan.

De commissie spreekt haar zorg uit over de waterdichtheid van het nieuwe detail van de betonluifel. Onder de opstorting van beton zou water kunnen komen. Dit dient goed uitgewerkt te worden zodat er geen schade zal ontstaan.

De commissie kan zich een afgraving van grond aan de noordzijde voorstellen om meer licht te krijgen in de kelderverdieping. De commissie adviseert de kozijnen echter uit te voeren met een borstwering zodat ze zich onderscheiden van de overige kozijnen in de gevel. De af te graven strook is te breed en krijgt teveel nadruk als een tuin. Dit schaadt het karakter van het industriële monument.

Tevens is het de commissie niet duidelijk of het metselwerk dat nu in het zicht komt ook schoon metselwerk was. Dit kan van invloed zijn op de afwerking van de keldergevel. Het bouwhistorisch onderzoek helpt bij het maken van de juiste keuze ook voor de afwerking van het metselwerk van de kelder.

In zijn algemeenheid vraagt de commissie meer aandacht voor de afleesbaarheid van het gebouw als industrieel monument. Het verhaal van de oorspronkelijke wybertjesfabriek dient aanwezig te blijven in het plan.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 03-12-2020

Welstandskamer I

Van Riebeeckweg 212

Zaak 721872

Vooroverleg, Het bouwen van een zorggebouw

Beoordelingskader: welstandsnota, Ambitiedocument Monnikenberg (2013)

Stemt in met de ingeslagen weg

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan voor gebouw X is gesitueerd op het terrein van het Tergooi ziekenhuis. Het gaat om een alzijdig gebouw dat zich manifesteert richting de omliggende rondweg. De terug liggende entree ligt aan de oostzijde, in de richting van de nieuwe parkeergarage. Het gebouw is door de opgetrokken gevel, in combinatie met de transparante begane grond, meer onderdeel geworden van het landschap. De luifelrand benadrukt de alzijdigheid en scheidt de verdiepingen van de begane grond. De gebruikte materialen zijn leisteen voor de gevels, glas en hout voor de begane grond en zink voor de afwerkingen van de dakrand, de kozijnen in het leisteen en de luifel.

Advies commissie:

De commissie is verheugd met de aanpassingen ten opzichte van de eerdere behandeling van het plan door de CWM. Het plan is sterk verbeterd en de consistente ontwerpaanpak overtuigd. Daarnaast past dit plan veel beter in de landschappelijke en stedenbouwkundige uitgangspunten van dit gedeelte van Monnikenberg.

De commissie stemt in met de ingeslagen weg en is benieuwd naar de verder uitwerking van het plan. De volgende onderdelen hebben nog extra aandacht nodig in de uitwerking:

 • De dakrand oogt nu erg fors.
 • De gevel staat of valt met de zorgvuldige uitwerking van het zetwerk van de dakrand, de kozijnafwerking en de luifel.
 • De fietsenstalling aan de zuidzijde van het gebouw is niet akkoord. De fietsenstalling staat te dicht op de gevel van het gebouw dat door zijn alzijdigheid geen losse fietsenstalling verdraagt. De fietsenstalling dient als los element in het park ontworpen te worden, of opgenomen te worden in het gebouw. Bij de uitwerking hiervan dient vastgehouden te worden aan de gestelde ambities van losse gebouwen in het bos met een hoge kwaliteit. De samenhang tussen de verschillende onderdelen is van essentieel belang om de kwaliteit van het gehele gebied hoog te houden.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 25-11-2020

Neuweg 87A

Zaak 700702

Het bouwen van een zorggebouw

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt-Noord en Vitusbuurt, bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De commissie is verheugd te zien dat de opmerkingen, geplaatst bij de vorige behandeling van het plan ter harte zijn genomen en verwerkt zijn in het plan. Het plan is op hoofdlijnen akkoord, de volgende onderdelen dienen nog aangepast te worden:

 • De balkons aan de achterzijde zijn te breed, groot en te diep. Deze vallen in maat en uitwerking uit de toon bij de overige onderdelen in het gevelbeeld.
 • Het hwa-detail aan de zuid en de oostgevel overtuigd niet.
 • De commissie is benieuwd naar de precieze uitwerking van de consoles. De detaillering dient dat duidelijk te maken.
 • Het rockpanel dient uitgevoerd te worden zonder zichtbare schroefjes en anders gekleurde kopse kanten.
 • De coating en kleur van de aluminium onderdelen in het plan zijn nu niet aangegeven. Dit dient op tekening aangegeven te worden.
 • De details dienen vanuit de maatvoering van het metselwerk uitgewerkt te worden. De maatvoering is nu nog niet correct weergegeven.
 • De keuzes voor de stenen, het rockpanel en de toegepaste kleuren dienen bemonsterd te worden ter beoordeling door de commissie.

Als laatste doet de commissie de suggestie de verschillende afwerkingen passend te maken bij de gekozen stijl. De commissie geeft als voorbeeld een daklijst met een nette kraal waardoor het detail beter aansluit bij de stijl en tevens de waterafvoer van de gevel afhoudt.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 18-11-2020

Dit verslag omvat 13 pagina´s 

Opgemaakt te Hilversum op 3 december 2020

Secretaris CWM de heer B. van Steen & de heer R. Wisselo

Voorzitter de heer J. de Haan