Verslag - Commissie voor Welstand en Monumenten 19 november 2020

Aanwezig:

 • Commissieleden: J. de Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder en H. Gietelink-Swane.
 • Adviseur(s):F. Hensch
 • Secretaris: B. van Steen

Welstandskamer II

Neptunusstraat 6

Zaaknummer 652063

Bezwaar Het plaatsen van zonnepanelen op het voor- en achterdakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost en Kamrad. Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

’s-Gravelandseweg 25

Zaaknummer 631752

Het verbouwen van een pand naar 8 appartementen.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Inbreidingen, Ontwikkelperiode Expansie, Bijzonder welstandsniveau.

Aanhouden

De gevraagde details ontbreken. Het plan is hiermee niet goed te beoordelen. De commissie kan niet anders dan haar advies van 24 september 2020 handhaven.

De commissie nodigt de architect van het plan uit bij een volgende behandeling.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 11-11-2020

Turfstraat 41

Zaak 678910

Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies, tenzij

De commissie stemt niet in met de voorgestelde dakkapel, omdat deze onder andere op de volgende punten niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een bijzonder welstandsniveau:

 • De breedte van de dakkapel dient teruggebracht te worden tot 40% van het dakvlak (max. breedte 2,00m).
 • De dakkapel dient tevens verticaal uitgelijnd te worden met het ondergelegen kozijn op de eerste verdieping.

Wanneer aan bovenstaande adviezen voldaan wordt, kan het secretariaat van de CWM deze aanvraag ambtelijk verder afhandelen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 10-11-2020

Colosseum 5

Zaak 682903

Verbouwen gebouw

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7B, Arenapark, Bijzonder welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Siriusstraat 51

Zaak 683004

Het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost en Kamrad. Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

Positief advies

Het plan voldoet niet aan de criteria in de nota.

Maar aangezien het plan een uitbreiding behelst aan de achterzijde waar al meerdere soortgelijke uitbereidingen zijn gebouwd en omdat het terrein aan de achterzijde grenst aan een ommuurd bedrijventerrein ziet de commissie reden om af te wijken van de criteria en positief te adviseren.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Multatulilaan 3

Zaak 690964

Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Zwinglilaan 2

Zaak 692872

Het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5E, Kerkelanden, Luw welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Van Hasseltlaan 45

Zaak 700731

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies, tenzij

De stukken met de datum 10-11-2020 zijn besproken tijdens de vergadering.

Advies commissie:

Het plan is aangepast naar aanleiding van het vorige advies. De commissie stemt echter nog niet in met de nu voorgestelde dakkapel, omdat deze onder andere op de volgende punten niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een gewoon welstandsniveau:

 • Ventilatieroosters in het zicht zijn niet toegestaan.
 • De dakkapel dient in het midden van het dakvlak (horizontaal) geplaatst te worden. De hoogteplaatsing in lijn met #47 is akkoord.
 • De uitvoeringsdetails van #47 (anders uitgevoerd dan vergund) dienen aangehouden te worden voor de detaillering van deze aanvraag.

Wanneer aan bovenstaande wordt voldaan, kan het secretariaat van de CWM deze aanvraag ambtelijk verder afhandelen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 10-11-2020

W.C. Bradelaan 31

Zaak 703788

Het uitbreiden van de woning tussen de woning en de garage.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies

De commissie constateert dat de buitenberging, aan de kopse kant van het blok, niet past binnen het bestemmingsplan.

Advies commissie:

De commissie kan niet instemmen met het plan. De buitenberging, die gericht is op de openbare ruimte, past niet binnen de compositie en massaopbouw van het blok.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Schoutenstraat 2A

Zaak 708453

Het wijzigen van de straatgevel.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode Cityvorming Interbellum, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De commissie mist de bestaande luifel op tekening, die kennelijk (gedeeltelijk) gehandhaafd wordt.

De commissie kan zich ook voorstellen dat de bestaande luifel komt te vervallen. Dit komt de nieuwe compositie ten goede en geeft meer ruimte om de markies te plaatsen conform de plaatsing van de markiezen op nummer 2.

De commissie kan zich de kozijnindeling op de begane grond voorstellen, al dan niet met dezelfde detaillering en materialisering als de ramen van nummer 2.

Het doortrekken van het zwarte stucwerk moet afgestemd worden met de hoogte van de zwarte plint op Schoutenstraat 2. De commissie geeft aan dat boven de zwarte kleur het metselwerk, dan weer in het zicht, terug dient te komen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Eikbosserweg 104

Zaak 711485

Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde ter hoogte van de eerste verdieping

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt noord en vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Violenstraat 104

Zaak 699814

Plaatsen dakopbouw (extra verdieping op plat dak)

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt noord en vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.

Negatief advies, tenzij

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De commissie constateert dat de tekeningen niet overeenkomen met de uiteindelijke aanvraag die past binnen het advies van het omgevingsteam. Deze tekeningen dienen aangepast te worden.

De dakkapel aan de voorzijde is akkoord. De dakkapel aan de achterzijde is nog niet akkoord omdat deze nog niet voldoet aan de objectcriteria voor dakkapellen aan de achterzijde in een gewoon welstandsniveau.

Wanneer de dakkapellen aan de achterzijde aangepast zijn aan de objectcriteria en de tekeningen zijn aangepast conform het advies van het omgevingsteam kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 11-11-2020

Meteorenstraat 59

Zaak 699846

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (verzoek tot heroverweging).

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, bijzonder welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Negatief advies, tenzij

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst een aanvraag voor een dakkapel in het voordakvlak van een blok dat voornamelijk gelegen is aan de Kometenstraat (#92 t/m #102). De koppen van het blok hebben echter de ingang aan de Meteorenstraat (#59) respectievelijk de Polluxstraat (#56).

Advies commissie:

De commissie ziet geen reden om af te wijken van haar eerdere advies, gegeven op 15 oktober 2020.

De commissie adviseert negatief over de dakkapel op het voordakvlak, omdat deze niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota voor gebieden met een luw welstandsniveau. Om een positief advies uit te kunnen brengen adviseert zij om de volgende aanpassingen te doen:

 • De breedte van de dakkapel dient teruggebracht te worden naar 40% van het dakvlak. In dit geval is dit maximaal 1676mm breed.
 • De breedte van de zijwangen kan conform de nota maximaal 150mm zijn
 • De hoogte van het boeideel kan conform de nota maximaal 200mm zijn
 • De plaatsing van de onderzijde van de dakkapel, op het dakvlak, dient overeen te komen met de positie van de voet van de dakkapel aan de Polluxstraat 56 in hetzelfde blok.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Welstandskamer I                                                                                                           

Van Oldenbarneveldtlaan 51

Zaak 710547

Het uitbreiden van de begane- en de eerste verdieping aan de achterzijde van de woning

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, bijzonder welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Franciscusweg 10D-3

Zaak 674565

Nieuwbouw bedrijfsunits

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7A, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Schoutenstraat 8

Zaak 711567

Het verbouwen van een winkelpand en twee appartementen

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode Wederopbouw, Bijzonder welstandsniveau.

Negatief advies

De bouwkundige is aanwezig om het plan toe te lichten.

Advies commissie:

De commissie is verheugd te zien dat de reclame van de gevel verwijderd wordt en meer bescheiden terugkomt op de luifel.

De commissie kan zich goed voorstellen dat er een extra entree in de pui wordt gemaakt t.b.v. de bovengelegen woning. Maar het voorliggende plan bestaat uit het vervangen van een aluminium pui door een standaard houten KVT achtergevel pui. De winkelstraat vraagt om veel meer cachet, dit is geen achterkant van een woning. Minimaal dient dezelfde kwaliteit die er nu is teruggebracht te worden. Er dient een ontwerp voor de nieuwe pui te komen dat zich verhoud tot de bestaande architectuur. De volgende aspecten zijn daarbij van belang:

 • Een winkeltoegang is iets anders dan een voordeur van een woning
 • Nummer 8 en 6 waren ooit eens een architectonisch geheel
 • De compositie van de nieuwe pui dient voor evenwicht te zorgen.

De commissie doet de suggestie het schilderwerk uit te voeren als #6, zodat het oorspronkelijke karakter van de bij elkaar horende adressen terug kan komen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Larenseweg 155

Zaaknummer 685387

Het uitbreiden van een supermarkt, het plaatsen van een vlaggenmast en het kappen van een boom.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ‘t Spoor, Gewoon welstandsniveau

Negatief advies, tenzij

Advies commissie:

De commissie is verheugd te zien dat de opmerkingen uit het verslag van 8 oktober 2020 zijn verwerkt. De commissie kan echter nog niet instemmen met het plan.

Aan de buitenzijde van de ronding van het pand, op de begane grond, zijn de groene panelen nu verspreid op de gevel waardoor deze hoek rommelig oogt. De commissie adviseert van de panelen een doorlopend vlak te maken voor een rustig ogende hoek.

Wanneer het plan is aangepast aan het bovenstaande advies kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Gezamenlijke commissie

Erfgooiersstraat 2 t/m 36 (even) en 1 t/m 33 (oneven), Ludenstraat 2 t/m 28 (even) en 1 t/m 31 (oneven), Johannes Geradtsweg 1 t/m 21 (oneven) en 2 t/m 24 (even) en Hoge Larenseweg 307 t/m 315 (oneven) 341 t/m 347 (oneven) en 340 t/m 350 (even)

Zaak 699860

Het uitvoeren van groot onderhoud en energetische verbeteringen, waaronder het vervangen van het dak en dakkapellen

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4C, Noord, bijzonder welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht

Negatief advies

De aanvrager en architect zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst herstel en energetische verbeteringen aan monumentale sociale woningbouwblokken in Hilversum noord.

Advies commissie:

De commissie is positief verrast door de precieze en consciëntieuze benadering van deze monumentale woningbouwblokken.

Het is de commissie in zijn algemeenheid niet duidelijk welke invloed de historische achtergrond van de verschillende bouwblokken heeft gehad op de huidige ontwerpkeuze . Het complex vormt weliswaar in stedenbouwkundig opzicht een geheel, maar de bouwblokken zijn niet alle in dezelfde periode ontworpen en gebouwd, hetgeen afleesbaar is aan vormgeving en detaillering. De commissie mist een consequente visie hierop.

Enkele voorbeelden waarin het verschil in bouwperiode zou kunnen worden verduidelijkt:

 • Het toepassen van Tuile du Nord dakpannen op alle blokken is in principe akkoord. Maar is dit voor alle blokken de juiste keuze? Het vermoeden bestaat dat er ook kruispannen zijn toegepast.
 • Het is niet duidelijk wat de originele kleur van de dakpannen per blok was. Het heeft de voorkeur van de commissie de blokken in hun originele kleuren terug te brengen.
 • Bouwblokken 22 en 23 zijn van een latere bouwperiode. Kan hier een andere ontwerpkeuze worden gemaakt?
 • De commissie is nog niet volledig overtuigd van de gekozen kleur van de doorlopende dakkapel op bouwblok type B.

De commissie heeft bezwaar tegen het te dikke dakrandprofiel en opgedikte topgevels. Ze vormen een aantasting van de monumentale waarde. Zij dringt erop aan te onderzoeken of een dunner isolatiepakket kan volstaan. De commissie ziet graag het holle latprofiel, dat een origineel detail is, terug in het nieuwe boeibord.

Ook het aansluitdetail van de goot op de spoortjes verdient extra aandacht (het ziet er nu wat vreemd uit).

Ventilatieroosters in het zicht zijn niet akkoord; ze dienen uit het zicht gedetailleerd te worden. Dit dient op tekening duidelijk gemaakt te worden.

De draaikiepramen en valse onderdorpels in de dakkapellen dienen komen te vervallen. Het is historisch onjuist om draaikiepramen toe te passen. De ventilatie kan op een andere manier worden opgelost. Draairamen hebben de voorkeur.

De aanpak van het metselwerk heeft extra voorzichtigheid nodig. De commissie wil nader geïnformeerd worden over de baksteenreiniging en het voegwerkherstel en adviseert proefvlakken op te zetten.

De commissie adviseert bij monumenten, monumentale woonhuiscomplexen altijd om nokvorsten en kepers in specie te leggen; zij vraagt thermische problemen die zouden kunnen ontstaan anders op te lossen. Zoals bijvoorbeeld een meer flexibele specie toe te passen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Monumentenkamer

Boomberglaan 19

Zaaknummer 658659

het bouwen van een dakopbouw.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht en Redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Negatief advies, tenzij

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

De ventilatieroosters dienen uit het zicht gedetailleerd te worden conform de objectcriteria voor dakkapellen binnen een beschermd welstandsniveau.

Wanneer het plan aangepast is aan bovenstaand advies kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 19-10-2020

Waldecklaan 15

Zaak 687631

Het plaatsen van een kozijn op de eerste verdieping

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument.

Positief advies

De commissie adviseert het raam in het voordakvlak op dezelfde positie en met dezelfde afmetingen te plaatsen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

's-Gravelandseweg 99D

Zaak 688056

Het verbouwen van een deel van de tweede verdieping tot een zelfstandige woning.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument en beschermd stadsgezicht.

Negatief advies, tenzij

De commissie heeft bezwaar tegen de wandaansluiting op het kozijn in de dakkapel. Onder de kap was oorspronkelijk geen sprake van een woonfunctie. Met een wand zichtbaar tegen het kozijn wordt de monumentale waarde van de kap aangetast.

De commissie doet de suggestie om de badkamer naar binnen te schuiven waardoor er geen wand meer tegen het kozijn hoeft aan te lopen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Emmastraat 43

Zaak 695328

Het verbouwen van een monumentaal pand.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat en omgeving, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Negatief advies

De aanvrager en architect zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst een aanvraag voor het vervangen van de serre aan de achterzijde en het vervangen van de kunststof kozijnen aan de achterzijde door houten kozijnen. De kunststof kozijnen aan de voorzijde zullen op een later moment worden vervangen.

Advies commissie:

De commissie kan zich voorstellen dat de serre aan de achterzijde vervangen zal worden door een serre met houten kozijnen. Echter kan zij niet instemmen met de voorgestelde vervanging.

De huidige aansluiting van de serre op het balkon is ongelukkig. Door deze vervanging verbetert het beeld niet; de serre moet losgemaakt worden van het balkon. De commissie vraagt een serre te ontwerpen die als ondergeschikte ruimte voortkomt uit de heldere indeling van het huis en zo het rommelige achterterrein meer rust geeft.

Het vervangen van kunststofkozijnen door houten kozijnen op de eerste verdieping aan de achterzijde is in principe akkoord. De commissie vraagt met de afdeling cultureel erfgoed af te stemmen dat de kozijnen worden uitgevoerd conform de detaillering van de houten kozijnen van Emmastraat 45.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 05-10-2020

Eikenlaan 57

Zaak 698314

Het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Negatief advies

De aannemer is aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst een interne verbouwing en een glazen uitbreiding aan de tuinkamer van het landhuis (gemeentelijke monument) ontworpen door architect Theo Rueter.

Advies commissie:

De commissie merkt op dat het hier gaat om een handhavingsverzoek en betreurt het dat er al zo veel monumentale waarden verloren zijn gegaan door de sloopwerkzaamheden. Voor een goede beoordeling mist de commissie een overzichtstekening van het terrein met daarbij het atelier en de garage ingetekend. Hiermee is de samenhang van volumes, pas goed te beoordelen. De commissie mist een helder uitgangspunt voor de voorgestelde wijzigingen vanuit het monument.

Glazen uitbreiding aan de tuinkamer:

De commissie is niet akkoord met de glazen uitbreiding.

Vanuit de cultuurhistorie betekent de uitbouw een grote aantasting van het monument (interieur en exterieur) dat als een organische eenheid, ambachtelijk en in harmonie met de natuur is ontworpen. De glazen uitbouw verstoort de relatie tussen woonhuis en tuin. In het verleden zijn de garage en het atelier als losse volumes in een weloverwogen compositie met het landhuis in de tuin geplaatst. De voorgestelde uitbreiding tast ook de monumentale compositie van het landhuis met het atelier en de garage aan. De forse uitbreiding past niet bij het bestaande ensemble met karakteristieke landhuissfeer waarbij ook het glas volledig uit de toon valt. De uitbreiding is evenmin ondergeschikt aan het hoofdvolume. Uit het bouwhistorische rapport blijkt bovendien dat de tuinmuur van hoge monumentale waarde is. Het integreren van de tuinmuur in de glazen uitbouw tast de monumentale waarde van het landhuis en de bijbehorende tuin aan.

De voorgestelde glazen uitbouw is vormgegeven als toevoeging aan het exterieur. Vanuit een interieurstudie zou duidelijk kunnen worden waar een uitbreiding eventueel mogelijk zou zijn. Het monument is vanwege zijn karakteristieke architectuur zeer beperkt in zijn uitbreidingsmogelijkheden.

Vervallen lage tuinmuren:

De commissie is niet overtuigd van de indifferente waarde van de lage tuinmuren rondom het landhuis. De commissie vraagt dit beter te onderbouwen. Zij is niet akkoord met het verwijderen ervan.

Interieur:

Om een gedegen advies uit te kunnen brengen vraagt de commissie meer onderbouwing vanuit de monumentale waarden van alle ingrepen aan te leveren.

De balkenstructuur komt te vervallen, dit is niet akkoord. Deze structuur dient behouden te blijven. De voorgestelde vloerisolatie is niet akkoord, de historische balkenstructuur is leidend en moet zichtbaar blijven om het monumentale karakter te behouden.

De zwart-wit vloertegels dienen weer teruggebracht te worden in het oorspronkelijke patroon.

Algemeen:

De commissie betreurt het dat er op dit moment gewerkt wordt zonder kundig architect en stelt voor een architect met ervaring met monumenten in te schakelen. Bij een volgende behandeling vraagt de commissie een integraal ontworpen plan aan te leveren dat de monumentale waarden als uitgangspunt stelt van de geplande ingrepen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 05-10-2020

Waldecklaan 32

Zaak 699901

Het aanbouwen van een bijgebouw aan de zij- en achtergevel.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat en omgeving, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Negatief advies

De commissie kan niet instemmen met de plaatsing van de schuur aan de hoek van het monumentale pand. Een uitbreiding geplaatst over deze hoek tast de monumentale waarde van het pand aan. De uitbreiding doet afbreuk aan de compositie en de architectuur van het blok. Ook is de uitbreiding op deze plek vanuit het gebruik niet wenselijk.

De commissie doet de suggestie een berging te ontwerpen die los staat van het hoofdvolume.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 08-10-2020

Regentesselaan 28  

Zaak 682895

Het uitbreiden van een bestaande vrijstaande villa.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Positief advies

De aanvrager zegt toe de ventilatieroosters uit het zicht te detailleren.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 29-10-2020

Kastanjelaan 22  

Zaak 689560

Het bouwen en onderkelderen van een aanbouw na sloop van de bestaande aanbouw.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan Zuid. Beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

Stemt niet in met de ingeslagen weg

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan behelst een uitbouw aan de achterzijde die langs de zijgevel naar voren komt tot aan de entreedeur.

Advies commissie:

De commissie is niet akkoord met de voorgestelde uitbreiding. Het voor het beschermde stadsgezicht kenmerkende ritme van blokken woonhuizen met daartussen de doorzichten naar de garage en de tuinen wordt onderbroken door deze uitbreiding. Tevens verliest de entree zijn architectonische waarde in de zijgevel wanneer de uitbouw zo dicht op de entree komt. De uitbouw stijgt in hiërarchie boven de entree uit, dit is niet wenselijk.

De commissie kan wellicht meewerken aan een uitbouw aan de zijkant aangezien #10 al een dergelijke uitbouw heeft gerealiseerd. De uitbouw dient dan wel voldoende afstand te houden van de entree zodat deze zijn zelfstandige waarde behoudt.

De commissie is tevens niet akkoord met de vormgeving van de uitbouw. Het verspringen van de gootlijnen maakt dat de uitbreidingen ogen als een aaneenrijging van uitbreidingen. De commissie stelt voor de daklijsten op elkaar af te stemmen voor een evenwichtige compositie aan de achterzijde.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 26-10-2020

Mussenstraat 15 en 19

Zaak 694001

Het plaatsen van zonnepanelen.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7A, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument (voorbescherming).

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Sumatralaan 24A

Zaak 693981

Het slopen van een entreegebouwtje, het aanbrengen van zonnepanelen en het

vervangen van de kozijnen.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd  welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Beoordeling doorgeschoven

De aanvrager is niet uitgenodigd terwijl deze dat wel had aangegeven. De behandeling van het plan wordt doorgeschoven naar 3 december 2020.

Schuttersweg 42

Zaak 699952

Het plaatsen van zonnepanelen op het rechter zijdakvlak.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd  welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Negatief advies

De tekeningen zijn helaas niet in orde, de commissie kan slechts goed gemaatvoerde tekeningen van het dak beoordelen, met daarop aangegeven de maatvoering van de panelen en de afstanden tot de goot, nok, schoorstenen, dakranden en dakramen.

De commissie is op voorhand niet akkoord omdat de panelen niet voldoen aan de objectcriteria uit de welstandsnota voor zonnepanelen in een beschermd stadsgezicht met een beschermd welstandsniveau. De door de aanvrager aangeleverde richtlijnen voor de beschermde stadsgezichten Oost en Zuid zijn niet relevant, aangezien in dit gebied (3D) een ander welstandsniveau van toepassing is.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 23-10-2020

Soestdijkerstraatweg 53  

Zaak 702337

Renoveren pannendak monumentaal pand.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3C, Soestdijkerstraatweg en omgeving, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Positief advies

De commissie vraagt de zinken goten en de pannen te plaatsen conform het buurpand op #51. De nokvorsten dienen in de specie aangebracht te worden.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Vaartweg 22

Zaak 703057

Vervangen dakpannen monumentaal pand.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt noord en vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Positief advies

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Nassaulaan 21

Zaak 703799

Het plaatsen van een carport.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3A, Emmastraat en omgeving, Bijzonder welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Negatief advies

Het ontwerp van de carport is niet afgestemd op de compositie en de architectuur van het monument. Het doet daarmee afbreuk aan de monumentale waarde van het woonhuis.

De commissie vraagt bij een volgende behandeling het advies van het omgevingsteam bij te voegen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 20-10-2020

Gerardus Gullaan 1

Zaak 680122

Verbouwen en uitbreiden achterzijde woning.

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd  welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Negatief advies, tenzij

Kleur kozijnen conform besproken in de vergadering aangeven als RAL 9001.

Daarna is ambtelijke afhandeling mogelijk.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Burgemeester Lambooylaan 2

Zaaknummer 697479

Heroverweging Wijzigen zuidgevel monumentaal pand

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het Rijksmonument en beschermd stadsgezicht.

Negatief advies, tenzij

De commissie is verheugd met de gedane aanpassingen. Zij kan nog niet instemmen met de roedeverdeling in de bovenlichten die ongelukkig aansluiten op de nieuwe boog.

Als bovenstaande is aangepast kan het secretariaat van de CWM deze aanvraag ambtelijk afhandelen.

Beoordeeld stukken t/m wijzigingsdatum zaaksysteem: 12-11-2020

Dit verslag omvat 17 pagina´s 

Opgemaakt te Hilversum op 19 november 2020

Secretaris CWM de heer B. van Steen

Voorzitter de heer J. de Haan