Welstand

Hier kunt u direct een vooronderzoek aanvragen.

De Commissie voor Welstand en Monumenten toetst aanvragen voor bouwactiviteiten aan de criteria van de welstandsnota en adviseert Burgemeester &Wethouder daarover. In de welstandsnota leest u per gebied en soms ook per gebouw op welke regels wordt gecontroleerd. Ook aanvragen omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument worden voorgelegd aan de Commissie. Daarnaast adviseert de Commissie over aanvragen voor het wijzigen van monumenten en over plaatsing van panden op de monumentenlijst.

Vergadering openbaar

Wilt u er bij zijn wanneer een bouwplan bij u in de buurt wordt behandeld in de welstandscommissie? Stuur een mail naar secretariaatwelstand@hilversum.nl dan zetten wij u op de verzendlijst voor de agenda en/of de verslagen. De commissie vergadert op de donderdagen in de even weken (overdag). Als u wilt dan kunt u ook het woord nemen. Graag vooraf melden bij het commissiesecretariaat, telefoon 14 035.

Vooronderzoek

Direct vooronderzoek aanvragen

Het is voor u prettig om te weten of uw plannen haalbaar zijn. Voordat u besluit het bouwplan volledig uit te werken, kunt u een vooronderzoek laten doen. Dan weet u voordat u een vergunning aanvraagt of uw plannen haalbaar zijn. Door te klikken op aanvraagformulier vooronderzoek kunt u het vooronderzoek aanvragen. Gemiddeld duurt het 6 tot 8 weken voor u één eindadvies krijgt, dit is geen vergunning. Op het invulmenu kunt u zien welke bijlagen u moet toevoegen. De kosten van het vooronderzoek zijn 0,15 % van de bouwsom met een minimum van € 275,00 en een maximum van   € 5000 (deze leges worden niet verrekend bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning).

Let op:

  • De ingediende informatie kan worden opgevraagd door derden.
  • Bij de behandeling van een vooronderzoek zal eerst getoetst worden of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan en of de gemeente daar eventueel van af kan wijken. Bij een positief advies op het bestemmingsplan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de eisen van welstand.
  • Het vooronderzoek zal slechts één keer worden getoetst aan de eisen van welstand.
  • De maximale omvang van 1 bijlage mag niet meer zijn dan 5 MB en u kunt in totaal maximaal 20 MB aan bijlagen toevoegen. Als uw bijlagen groter zijn, dan kunt u de bijlagen afzonderlijk mailen aan omgevingsvergunning@hilversum.nl. Uw formulier komt anders niet aan.

Regels voor dakkapellen

Als u een niet-vergunningvrije dakkapel wilt bouwen, doet u er goed aan een aanvraag met een ontwerp op te sturen dat past binnen de regels voor dakkapellen. Dan weet u vooraf dat u snel de vergunning krijgt. Plannen die bijvoorbeeld qua maatvoering, vormgeving, detaillering aan deze regels voldoen worden qua welstand dagelijks afgehandeld en hoeven niet te wachten op de tweewekelijkse commissievergadering.

Regels voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht

Het plaatsen van zonnepanelen op de voor- en achterzijde van uw huis is in het grootste gedeelte van Hilversum vergunningsvrij. Meer informatie: 'Zonnepanelen'.

Waar kunt u de welstandscriteria op adres inzien?

Op de site http://0402.roview.net (zoek op adres / klik op “structuurvisie Welstandsnota Hilversum” / klik op kaart tonen) kunt u de welstandscriteria op adres raadplegen.

Agenda

Verslag

Verslagen van de Commissie Welstand en Monumenten

Meer informatie

Contact