Welstand

Vergadering | Vooronderzoek | Regels dakkapellen | Regels zonnepanelen in beschermd stadsgezicht | Agenda | Verslag | Welstandsnota

De Commissie voor Welstand en Monumenten toetst aanvragen voor bouwactiviteiten aan de criteria van de welstandsnota en adviseert Burgemeester &Wethouder daarover. In de welstandsnota leest u per gebied en soms ook per gebouw op welke regels wordt gecontroleerd. Ook aanvragen omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument worden voorgelegd aan de Commissie. Daarnaast adviseert de Commissie over aanvragen voor het wijzigen van monumenten en over plaatsing van panden op de monumentenlijst.

Vergadering openbaar

Wilt u er bij zijn wanneer een bouwplan bij u in de buurt wordt behandeld in de welstandscommissie? Stuur een mail naar secretariaatwelstand@hilversum.nl dan zetten wij u op de verzendlijst voor de agenda en/of de verslagen. De commissie vergadert op de donderdagen in de even weken (overdag). Als u wilt dan kunt u ook het woord nemen. Graag vooraf melden bij het commissiesecretariaat, telefoon 14 035.

Vooronderzoek

Aanvraag vooronderzoekHet is voor u prettig om te weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand, voordat u besluit het bouwplan volledig uit te werken. U kunt een vooronderzoek laten doen. Door te klikken op aanvraagformulier vooronderzoek komt u op het aanvraagformulier waarmee u het vooronderzoek aanvraagt. Gemiddeld duurt het 4 tot 6 weken voor u antwoord krijgt. Op de toelichting formulier vooronderzoek kunt u zien welke bijlagen u moet toevoegen. De kosten van het vooronderzoek zijn € 100.

Regels voor dakkapellen

Als u een niet-vergunningvrije dakkapel wilt bouwen, doet u er goed aan een aanvraag met een ontwerp op te sturen dat past binnen de regels voor dakkapellen. Dan weet u vooraf dat u snel de vergunning krijgt. Plannen die bijvoorbeeld qua maatvoering, vormgeving, detaillering aan deze regels voldoen worden qua welstand dagelijks afgehandeld en hoeven niet te wachten op de tweewekelijkse commissievergadering.

Regels voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht

Het plaatsen van zonnepanelen op de voor- en achterzijde van uw huis is in het grootste gedeelte van Hilversum vergunningsvrij. Meer informatie: 'Zonnepanelen'.

Agenda

Verslag

Verslagen van de Commissie Welstand en Monumenten

Meer informatie

Contact