Verzoek om vooronderzoek

Voordat u besluit het bouwplan volledig uit te werken, kunt u een vooronderzoek laten doen. Door het doen van een verzoek om vooronderzoek weet u of de gemeente aan het plan kan meewerken.

Gaat het om een (groot) bouwproject of een initiatief dat niet past binnen het bestemmingsplan, dan kunt u met een verzoek om vooronderzoek kijken of uw plan haalbaar is. Door het doen van een verzoek om vooronderzoek weet u of de gemeente aan het plan kan meewerken.

Aanvraag en behandelduur

Aanvraagformulier vooronderzoek

Het is voor u prettig om te weten of uw plannen haalbaar zijn. met het aanvraagformulier vooronderzoek kunt u het vooronderzoek aanvragen. Gemiddeld duurt het 6 tot 8 weken voor u één eindadvies krijgt, dit is geen vergunning. Op het invulmenu kunt u zien welke bijlagen u moet toevoegen.

Let op:

 • Bij de behandeling van een vooronderzoek zal eerst getoetst worden of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan en of de gemeente daar eventueel van af kan wijken. Past het binnen het bestemmingsplan of is afwijking van het bestemmingsplan mogelijk, dan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de eisen van welstand.
 • Het vooronderzoek zal slechts één keer worden getoetst aan de eisen van het bestemmingsplan en van welstand.
 • De ingediende informatie kan worden opgevraagd door derden.
 • De maximale omvang van 1 bijlage mag niet meer zijn dan 5 MB en u kunt in totaal maximaal 20 MB aan bijlagen toevoegen. Als uw bijlagen groter zijn, dan kunt u de bijlagen afzonderlijk mailen aan omgevingsvergunning@hilversum.nl. Uw formulier komt anders niet aan.

Checklist indieningsvereisten

Voor activiteiten die samenhangen met bouwen.

Het is wenselijk van de bestaande en nieuwe situatie tekeningen te leveren. Van de nieuwe toestand moeten de volgende tekeningen worden gestuurd:

 • Situatietekening op schaal 1:1000, met daar op alle op het perceel aanwezige gebouwen, de ontsluiting, parkeerplaatsen en terreingrenzen
 • Plattegrondtekeningen van alle relevante bouwlagen op schaal 1:100. In deze tekeningen moet worden aangegeven de maatvoering van het gebouw en alle afzonderlijke ruimten binnen het gebouw, het gebruik van de ruimten
 • Geveltekeningen op schaal 1:100
 • Kleurenfoto’s van de bestaande toestand en van de omliggende bebouwing
 • Kleuren- en materialenstaat van de toe te passen constructieonderdelen aan buitenzijde.

Kosten

 • Vooronderzoek: met ingang van 1 januari 2020 0,15 % van de bouwsom met een minimum van € 275,00 en een maximum van € 5.000,00 (Deze leges worden niet in mindering gebracht bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning).
 • Bij vervolgverzoeken 0,05 % van de bouwsom (overleg bewijs aanneemsom of door toepassing bouwkostenkompas) met een minimum bedrag van € 1.000,00 en een maximum bedrag van € 2.000,00.