Stap 6: vergunning gekregen

U heeft een vergunning gekregen en wilt gaan starten met de uitvoering. Waar moet u verder aan denken? Wat moet u nog doen?

De vergunning is verleend, wanneer mag ik starten met de uitvoering?

Soms mag u direct beginnen met de uitvoering, maar dat is niet altijd het geval. Op de website infomil.nl kunt u lezen wanneer een vergunning in werking treedt.

Meld dat u start met bouwen

Meld start bouwen

Gaat de verbouwing beginnen? Wij willen graag weten wanneer u start met bouwen. Een toezichthouder komt langs om te kijken of het goed gaat. U kunt de start bouw hier melden.

Vergeet niet andere toestemmingen te vragen

Hieronder leest u welke vergunningen, ontheffingen, meldingen of verkeersmaatregelen u ook moet vragen of melden:

Vraag deze toestemming tijdig aan! Zo voorkomt u dat u niet mag starten met de bouw. U mag namelijk niet eerder gebruik maken van de openbare ruimte of de weg dan nadat hiervoor toestemming door de gemeente is gegeven. Informeer daarom tijdig bij de gemeente naar deze regelingen en de kosten.

Beperken van bouwhinder en -overlast voor omgeving

Bij verbouwingen is altijd een bepaalde mate van overlast. We willen graag samen met u de bouwhinder en overlast zoveel mogelijk voorkomen. Dit doen we bij voorkeur zo vroeg mogelijk. Daarom vragen we u bij een bouwplan met grote impact op de omgeving een BLVC-plan te overleggen. Lees wat een BLVC-plan is en wanneer dat nodig is.

Overleg met de buren en informeer tijdig uw omgeving

Als u verbouwt, kan dat overlast geven voor uw buren. Vertel uw buren over uw plannen. Uw buren begrijpen u vaak beter als zij vooraf weten wat u gaat doen en wanneer.
Zij kunnen dan bijvoorbeeld rekening houden met de tijden dat u veel lawaai maakt. Of u past uw plannen iets aan zodat uw buren minder last hebben.

Omgevingsvergunning op een andere naam zetten?

Heeft u de vergunning gekregen? En gaat de omgevingsvergunning voor een ander gelden? Hier leest u hoe u de vergunning op een andere naam kunt laten zetten.
Het formulier mailt u aan omgevingsvergunning@hilversum.nl

Planschade door bouwen?

Meer informatie over planschade.