Stap 2: aanvraag voorbereiden

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u zelf of met hulp van een professional een aantal dingen doen. Controleer altijd eerst of u een vergunning nodig heeft.

Voor meer info zie stap 1: wel of geen vergunning nodig.

U checkt vooraf:

Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de aanvraag doet

Levert u in 1 keer de juiste documenten aan? Dan kunnen wij sneller een besluit nemen.
Ook voorkomt u dat wij de aanvraag niet behandelen. Uw aanvraag is compleet als u de bijlagen meestuurt die verplicht zijn volgens de wet. De volledige eisen vindt u in de Regeling Omgevingsrecht.

U levert altijd een volledig ingevuld aanvraagformulier in. Het hangt van uw aanvraag af welke gegevens u nog meer inlevert.

Denk hierbij aan:

 • situatietekeningen van de bestaande en nieuwe situatie
 • bouwkundige tekeningen (zoals details, plattegronden, gevels en doorsneden)
 • foto’s (in kleur) ook van de omgeving
 • constructie tekeningen en berekeningen
 • berekeningen om aan te tonen dat het plan voldoet aan het bouwbesluit

Zorg dat de tekeningen voldoen aan de eisen

Denk hierbij aan:

 • relevante afmetingen, oppervlaktes en aanduidingen
 • opname van bebouwingen: hoofdgebouwen, aanbouwen, bijgebouwen
 • afstanden tot perceelgrenzen en belendingen, eventuele parkeervoorzieningen, opslag van afval, opstelplaats voor fietsen en berging
 • informatie over kleur- en materiaalgebruik
 • getekend op schaal getekend.
 • de noordpijl

Laat de bouwtekeningen maken door een professional, zoals een architect of bouwkundig tekenbureau. De volledige regels voor de bouwtekeningen vindt u op de website Overheid.nl.

Bekijk deze checklists als u veelvoorkomende bouwwerkzaamheden doet

Dit is een eenvoudige lijst met gegevens die u moet inleveren als u veelvoorkomende bouwwerkzaamheden doet.

Als voorbeeld ziet u hier een tekening voor een dakkapel (pdf, 1mB). Zo heeft u een idee wat wij u vragen aan te leveren.

Gaat het om een monument, beschermd stadsgezicht of functiewijziging?

Dan zijn aanvullende gegevens nodig. Bij de ontvangst van de aanvraag toetsen wij op compleetheid. U ontvangt bericht als nog extra gegevens nodig zijn.

U kunt de gegevens en het aanvraagformulier op 2 manieren opsturen

Stuur ze digitaal op via www.omgevingsloket.nl. Of stuur ze via de post naar: Gemeente Hilversum, team Backoffice-omgevingsvergunningen, Postbus 9900, 1201  GM Hilversum. 

Naar stap 3