Stap 1: wel of geen vergunning nodig?

U kunt gemakkelijk online nakijken of u een vergunning nodig heeft.

Gaat u (ver)bouwen, slopen, een aan- of uitbouw plaatsen, een dakkapel plaatsen, een uitrit aanleggen, een boom kappen? Controleer eerst of u een vergunning nodig heeft. Via de vergunningcheck van het Omgevingsloket ziet u dit online.

Zorg dat u goed voorbereid de vergunningcheck doet. Tijdens de vergunningcheck beantwoordt u een aantal vragen. Hieronder leest u voor een aantal veelvoorkomende bouwwerken belangrijke informatie.

Wat wilt u (ver)bouwen?

De rijksoverheid heeft op hun website een aantal informatieve brochures.

•    Bijbehorend bouwwerk (zoals een garage, carport, bijkeuken, schuur of aan- en uitbouwen)
•    Dakkapel
•    Erf- en perceelafscheidingen (zoals een schutting, hek of tuinmuur)
•    Zonnepanelen of -collectoren

U checkt vooraf:
•    of het gebouw een monument is;
•    of het gebouw staat in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
•    welk bestemmingsplan geldt.

U heeft in elk geval een vergunning nodig voor:
•    een dakkapel aan de voorkant (bouwen)
•    een dakopbouw
•    een erfafscheiding aan voorkant die hoger is dan 1 meter

Houdt u altijd aan de regels van het Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staan de technische eisen. Als u gaat (ver)bouwen, moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet. Zo voorkomt u extra kosten. Voldoet uw bouwwerk toch niet aan deze regels? Dan kan de gemeente u achteraf opdracht geven dingen weer te veranderen.

Houd altijd rekening met uw buren

Als u verbouwt, kan dat overlast geven voor uw buren. Vertel uw buren over uw plannen. Ook als u geen vergunning nodig heeft. Uw buren begrijpen u vaak beter als zij vooraf weten wat u gaat doen en wanneer. Soms moeten uw buren ook toestemming geven. Bijvoorbeeld als u bouwt aan een gezamenlijke muur, fundering of schutting.

Vragen?

Meer informatie vindt u op de Helpdesk Omgevingsloket. Komt u er daar niet uit? Bel via 14 035. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Of mail naar omgevingsvergunning@hilversum.nl

Naar stap 2