Overzicht veel voorkomende bouwwerken

In dit overzicht vindt u meer informatie over een dakkapel, dakopbouw, aan- of uitbouw en zonnepanelen.

Dakkapel

Een dakkapel kan soms vergunningsvrij geplaatst worden.

Wanneer is een vergunning nodig

Voor het plaatsen van een dakkapel op de voorkant van de woning is altijd een vergunning nodig. Er zijn ook uitzonderingen. Controleer met de vergunningcheck van het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft.

Informatie en voorwaarden leest u op de website van de rijksoverheid: vergunning nodig dakkapel?

Monument

Voor een monument is altijd een vergunning nodig.

Beschermd stadsgezicht

Hier gelden bijzondere bepalingen. Check hiervoor het bestemmingsplan via Roview.

Vergunning nodig, check welstandregels

Zorg dat u een aanvraag doet die past binnen de regels voor dakkapellen (Welstandsnota hoofdstuk 5 – p. 150 t/m 152). De behandeling van uw aanvraag gaat dan sneller en eenvoudiger. Plannen die bijvoorbeeld qua maatvoering, vormgeving, detaillering aan deze regels voldoen worden qua welstand sneller afgehandeld. Deze plannen hoeven over het algemeen niet eerst voor advies naar de tweewekelijkse vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten.

Welstandsniveau

Om te weten wat op uw locatie de regels zijn, heeft u het welstandsniveau van uw locatie nodig. Dit doet u voordat u de aanvraag doet. U checkt dit op de gemeentelijke website via Roview.
In de bijlage welstandsniveau staat een instructie.

Checklist volledige aanvraag Dakkapel

In de checklist dakkapel leest u welke documenten u voor de aanvraag nodig heeft.

Bouwtekening

Voor een dakkapel is een voorbeeldtekening (pdf, 1mB) gemaakt . De regels waaraan de bouwtekeningen moeten voldoen vindt u op de website van Overheid.nl.

Dakopbouw

Een dakopbouw kan niet vergunningsvrij geplaatst worden, hiervoor is altijd een vergunning nodig.

Beschermd stadsgezicht

Hier gelden bijzondere bepalingen. Check hiervoor het bestemmingsplan via Roview.

Vergunning nodig, check welstandregels

Zorg dat u een aanvraag doet die past binnen de regels voor dakopbouw (Welstandsnota hoofdstuk 5 – p. 164 en 165). De behandeling van uw aanvraag gaat dan sneller en eenvoudiger. Plannen die bijvoorbeeld qua maatvoering, vormgeving, detaillering aan deze regels voldoen worden qua welstand sneller afgehandeld. Deze plannen hoeven over het algemeen niet eerst voor advies naar de tweewekelijkse vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten.

Checklist volledige aanvraag Dakopbouw

In de checklist dakopbouw leest u welke documenten u voor de aanvraag nodig heeft.

Bouwtekening

De regels waaraan de bouwtekeningen moeten voldoen vindt u op de website van Overheid.nl.

Aan- of uitbouw

Een aan- of uitbouw kan soms vergunningsvrij geplaatst worden.

Vergunningsvrij?

Een aan- of uitbouw kan in sommige gebieden onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij geplaatst worden. Controleer met de vergunningcheck van het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft.

Informatie en voorwaarden leest u op de website van de rijksoverheid: vergunning nodig bijbehorend bouwwerk?

Monument

Voor een monument is altijd een vergunning nodig.

Beschermd stadsgezicht

Hier gelden bijzondere bepalingen. Check hiervoor het bestemmingsplan via Roview.

Vergunning nodig, check welstandregels

Zorg dat u een aanvraag doet die past binnen de regels voor dakopbouw (Welstandsnota hoofdstuk 5 – p. 142 en verder). De behandeling van uw aanvraag gaat dan sneller en eenvoudiger. Plannen die bijvoorbeeld qua maatvoering, vormgeving, detaillering aan deze regels voldoen worden qua welstand sneller afgehandeld. Deze plannen hoeven over het algemeen niet eerst voor advies naar de tweewekelijkse vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten.

Welstandsniveau

Om te weten wat op uw locatie de regels zijn, heeft u het welstandsniveau van uw locatie nodig. Dit doet u voordat u de aanvraag doet. U checkt dit op de gemeentelijke website via Roview.
In de bijlage welstandsniveau staat een instructie.

Checklist volledige aanvraag aan- of uitbouw

In de checklist aan- of uitbouw leest u welke documenten u voor de aanvraag nodig heeft.

Bouwtekening

De regels waaraan de bouwtekeningen moeten voldoen vindt u op de website van Overheid.nl.

Zonnepanelen

Zonnepanelen kunnen soms vergunningsvrij geplaatst worden.

Vergunningsvrij?

Zonnepanelen kunnen in sommige gebieden onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij geplaatst worden. Controleer met de vergunningcheck van het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft.

Alle informatie en voorwaarden leest u op de website van de rijksoverheid: vergunning nodig zonnepanelen?

Vergunning nodig?

Een vergunning is altijd nodig als:

  • het gaat om een monument
  • het gelegen is in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • de panelen naar de openbare ruimte zijn gekeerd.

Vergunning nodig, check welstandregels

Zorg dat u een aanvraag doet die past binnen de regels voor dakopbouw (Welstandsnota hoofdstuk 5 – p. 162 en 163). De behandeling van uw aanvraag gaat dan sneller en eenvoudiger. Plannen die bijvoorbeeld qua maatvoering, vormgeving, detaillering aan deze regels voldoen worden qua welstand sneller afgehandeld. Deze plannen hoeven over het algemeen niet eerst voor advies naar de tweewekelijkse vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten.

Welstandsniveau

Om te weten wat op uw locatie de regels zijn, heeft u het welstandsniveau van uw locatie nodig. Dit doet u voordat u de aanvraag doet. U checkt dit op de gemeentelijke website via Roview.
In de bijlage welstandsniveau staat een instructie.

In beschermd stadsgezicht?

U woont in beschermd gebied Oost of Zuid en de zonnepanelen zijn naar de openbare ruimte gekeerd? Houd dan rekening met welstandscriteria voor zonnepanelen en zonnecollectoren in beschermde gebieden Oost en Zuid (pdf).
Kijk via google of uw pand in één van de bovenstaande gebieden valt.

Checklist volledige aanvraag Zonnepaneel

In de checklist leest u welke documenten u voor de aanvraag nodig heeft.

Bouwtekening

Zie hier een voorbeeldtekening. De regels waaraan de bouwtekeningen moeten voldoen vindt u op de website van overheid.nl.

Meer informatie

Op onze website leest u meer handige informatie over het plaatsen van zonnepanelen.