Meest gestelde vragen over bouwen en verbouwen

Hier vind u de meest gestelde vragen en antwoorden op gebied van bouwen, verbouwen, gebruiken, slopen en kappen.

Vragen

 1. Waar kan ik gegevens over de bestemming en/of bouwmogelijkheden van mijn pand vinden?
 2. Hoe kom ik te weten of alle bouw-, sloop-, vel-, dan wel aanlegactiviteiten legaal zijn uitgevoerd van het pand/perceel dat ik wil kopen/heb gekocht?
 3. Heb ik een vergunning nodig om X te bouwen?
 4. Is het verstandig om mijn buren/omgeving vooraf over mijn bouw-, kap-, sloop of andere plannen te informeren?
 5. De buren gaan op mijn grond/gemeenschappelijke fundering dan wel erfafscheiding bouwen. Mag dat zomaar?
 6. Ik ga onderhoud plegen aan mijn woning, heb ik daar een vergunning voor nodig?
 7. Waar lopen mijn erfgrenzen/ eigendomsgrenzen? En waar kan ik kadastrale informatie vinden?
 8. Kan ik zomaar kamers verhuren?
 9. Kan ik zomaar een bestaand pand opdelen in appartementen?
 10. Hoe kom ik aan bouwtekeningen van mijn woning?
 11. Hoe kom ik aan een huurwoning?
 12. Mag ik in mijn woning of schuur/garage mijn beroep/bedrijf uitoefenen?
 13. Mag ik een bedrijf beginnen in pand X? Dan wel mag ik de bestemming van een bedrijfspand wijzigen in een andere bestemming?
 14. Hoe krijgt mijn woning een huisnummer?
 15. Is het mogelijk om een vooronderzoek te laten doen door de gemeente over mijn plannen?
 16. Is het mogelijk dat de gemeente mij bevestigd of mijn bouwplan vergunningsvrij is?
 17. Als ik ga slopen/verbouwen en ik wil een (grofvuil) container laten plaatsen op de openbare weg, wat moet ik dan doen

Antwoorden

1. Waar kan ik gegevens over de bestemming en/of bouwmogelijkheden van mijn pand vinden?

Deze informatie kunt u vinden in de gedigitaliseerde bestemmingsplannen. Bestemmingsplan Noordwestelijk Villagebied is via een andere route digitaal raadpleegbaar namelijk via documenten (links) naar Plankaart (rechts).

Attentie: de digitale versie van het bestemmingsplan Noord Westelijk Villagebied is niet juridisch bindend. Juridisch bindend is de analoge versie, deze ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling Publiekszaken.

2. Hoe kom ik te weten of alle bouw-, sloop-, vel-, dan wel aanlegactiviteiten legaal zijn uitgevoerd van het pand/perceel dat ik wil kopen/heb gekocht?

Als een activiteit  niet vergunningsvrij is (zie ook vraag 3), dan moet er een vergunning voor afgegeven zijn. Alle afgegeven vergunningen voor de activiteit bouwen, gebruiken en aanleggen zijn opgeslagen in het streekarchief (zie verder vraag 11). In het kadaster kunt u nagaan of er beperkingen op het perceel liggen.

3. Heb ik een vergunning nodig om X te bouwen?

In sommige gevallen is er geen vergunning nodig voor bepaalde bouwactiviteiten. In gebieden die zijn aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht is meestal wel, maar in een beperkte aantal gevallen geen, vergunning nodig. De gebieden die zijn aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht vind u hier.

4. Is het verstandig om mijn buren/omgeving vooraf over mijn bouw-, kap-, sloop of andere plannen te informeren?

Wanneer u bijvoorbeeld bouwplannen hebt of een boom wil kappen is het verstandig om, voordat u een vergunning gaat aanvragen dan wel een vergunningsvrije activiteit gaat uitvoeren, uw buren in te lichten.

5. De buren gaan op mijn grond/gemeenschappelijke fundering dan wel erfafscheiding bouwen. Mag dat zomaar?

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de buren, op- of aan hun eigendommen te bouwen. Dit geldt zowel voor vergunningsvrije activiteiten als activiteiten waarvoor een vergunning verleend is. De gemeente gaat hier niet over, want dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. U kunt advies inwinnen bij uw rechtsbijstandverzekering of bij een rechtswinkel.

6. Ik ga onderhoud plegen aan mijn woning, heb ik daar een vergunning voor nodig?

Als er geen sprake is van een monument of een pand in een beschermd stads- en dorpsgezicht, dan is gewoon onderhoud vaak vergunningsvrij. Maar als het gaat om vervangend materiaal of vergroting van kozijnen is vaak wel een vergunning vereist. U kunt met behulp van de vergunningcheck bij het omgevinsloket nagaan of het door u gewenste onderhoud vergunningsvrij is. 

7. Waar lopen mijn erfgrenzen/ eigendomsgrenzen? En waar kan ik kadastrale informatie vinden?

Deze grenzen zijn over het algemeen vastgelegd in het kadaster. Soms wijkt de feitelijke situatie af van in het kadaster vastgelegde situatie. Als hierover onduidelijkheid bestaat kunt u in overleg met betreffende buren dan wel met behulp van het privaatrecht hierover duidelijkheid verkrijgen. De gemeente kan u hierbij niet van dienst zijn. Voor kadastrale informatie, zie www.kadaster.nl

8. Kan ik zomaar kamers verhuren?

Dat kan vaak niet zomaar. Voor meer informatie zie de pagina 'Pand voor kamerbewoning gebruiken'.

9. Kan ik zomaar een bestaand pand opdelen in appartementen?

Dat kan niet zonder dat u beschikt over een omgevingsvergunning. Voor meer informatie zie de pagina 'Pand verbouwen tot één of meer zelfstandige woningen'.

10. Hoe kom ik aan bouwtekeningen van mijn woning?

U vindt Bouwtekeningen van de gebouwen in Hilversum, voor de bouw of verbouw waarvan vergunning is verleend in de periode 1901-2000 via de link zoekpagina bouwtekeningen Vergunningen/tekeningen uit de periode april 2010-heden kunt u op afspraak bij het Streekarchief inzien. Het duurt 1 á 2 werkdagen voordat de tekeningen beschikbaar zijn. Zie de website van het Streekarchief voor de openingstijden.
Contact streekarchief: tel: 14035 of streekarchief@hilversum.nl

11. Hoe kom ik aan een huurwoning?

Vrijkomende huurwoningen worden verdeeld door de woningcorporaties. U moet ingeschreven staan als woningzoekende. Voor inschrijving en meer informatie over de toewijzing zie de website woningnet. De gemeente wijst geen woningen toe.

12. Mag ik in mijn woning of schuur/garage mijn beroep/bedrijf uitoefenen?

In de woning kan dat, als het gaat om: een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning. Zie voor verdere bepalingen het betreffende bestemmingsplan via de hieronder genoemde link.

Of beroep/bedrijf uitoefenen is toegestaan in de bij de woning behorende schuur/garage is afhankelijk van bepalingen in een bestemmingsplan. Soms is het mogelijk om in de schuur/garage beroep of bedrijf aan huis uit te oefenen.

Zie voor verdere bepalingen hier het betreffende gedigitaliseerde bestemmingsplan.

13. Mag ik een bedrijf beginnen in pand X? Dan wel mag ik de bestemming van een bedrijfspand wijzigen in een andere bestemming?

Dat is afhankelijk van de bestemming die op het betreffende pand rust. Dit is online na te gaan via de gedigitaliseerde bestemmingsplannen.

14. Hoe krijgt mijn woning een huisnummer?

Alleen een zelfstandige en legale wooneenheid komt in aanmerking voor een huisnummer. Zie verder de pagina 'Huisnummer toekenning'.

15. Is het mogelijk om een vooronderzoek te laten doen door de gemeente over mijn plannen?

Dat is mogelijk. Zie voor verdere informatie de pagina 'Omgevingsvergunning vooronderzoek'.

16. Is het mogelijk dat de gemeente mij bevestigd of mijn bouwplan vergunningsvrij is?

Dat is mogelijk. Hiervoor kunt u een vooronderzoek bij de gemeente indienen. Zie voor verdere informatie de pagina 'Omgevingsvergunning vooronderzoek'.

17. Als ik ga slopen/verbouwen en ik wil een (grofvuil) container laten plaatsen op de openbare weg, wat moet ik dan doen?

Hiervoor moet een schriftelijke melding gedaan worden. Afhankelijk van grootte en tijdsduur is wellicht een vergunning nodig. Zie verder de pagina 'Tijdelijk plaatsen van voorwerpen op de weg'.