Nieuw kapbeleid in het centrum van Hilversum (in ontwikkeling)

Inwoners van het centrum van Hilversum die een bijzondere en waardevolle boom in hun tuin hebben staan, kunnen deze de komende maand aanmelden voor de beschermdebomen-lijst. Alleen de bomen die op de beschermdebomenlijst voorkomen, zijn in de toekomst nog vergunningsplichtig. Andere bomen mogen zonder vergunning gekapt worden.

Na een succesvolle proef in HIlversum Noord enkele jaren geleden, start de gemeente Hilversum voor de tweede keer een proef met dit nieuwe kapbeleid voor bomen. Dit keer voor het centrum van Hilversum, postcodegebied 1211. Op een digitale kaart staat al een honderdtal bomen vermeld en de gemeente vraagt aan bewoners de lijst aan te vullen.

Het nieuwe kapbeleid geldt pas als het college van B&W de definitieve lijst heeft vastgesteld. Eigenaars van een boom die op de lijst staat worden door de gemeente geïnformeerd over de beschermde status van hun boom.

Proef nieuw kapbeleid Hilversum-Noord succesvol

Eind 2018 is het kapbeleid voor particuliere bomen al in Hilversum-Noord aangepast. Bewoners, een gemeentelijke landschapsarchitect en een bomendeskundige hebben samen een lijst opgesteld van 154 bomen bij mensen in de tuin die zo bijzonder zijn voor de wijk, dat deze niet zomaar gekapt mogen worden. Deze particuliere bomen staan op een beschermdebomen-lijst en kunnen alleen gekapt worden als daarvoor een vergunning wordt verleend. Alle andere particuliere bomen mogen zonder vergunning gekapt worden.

Wethouder Bart Heller (Natuur): “Van de proef in Hilversum-Noord hebben we geleerd dat de kwaliteit van het groen niet is achteruitgegaan. Inwoners hebben niet meer bomen dan voorheen gekapt. De beschermdebomen-lijst zorgt juist voor meer duidelijkheid voor boomeigenaren en hun buren en vergroot de betrokkenheid van bewoners bij het groen in hun wijk.”

Tweede proef voor postcodegebied 1211

De gemeente Hilversum wil nu in postcodegebied 1211 eenzelfde beschermdebomen-lijst opstellen en vraagt bewoners hieraan mee te doen. De gemeente heeft hiervoor een digitale bomenkaart ontwikkeld. Hierop kan men zelf bomen aanmelden die zo bijzonder en waardevol zijn, dat deze tot het stadsgezicht horen en een plek moeten krijgen op de beschermdebomen-lijst. Het gaat om bomen in particuliere tuinen. Bomen in het openbare groen zijn sowieso beschermd. Aanmelden kan tot 4 juni. 

Digitale bomenkaart

De digitale bomenkaart is online terug te vinden. Hierop staan al 112 bomen die volgens de boomdeskundige van Hilversum tot de beschermde lijst. De bomen zijn beoordeeld op criteria zoals grootte, vorm, soort, diameter van de stam, natuurwaarde en de plek waar de boom staat.

Open Hilversum

De digitale bomenkaart is te vinden op de site Open Hilversum. Op deze website staan alle beschikbare open data van de gemeente Hilversum. Om haar werk zo goed mogelijk te doen, verzamelt de gemeente Hilversum veel verschillende gegevens. Hierbij kan gedacht worden aan plattegronden, geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei andere gegevens over onze gemeente. De gemeente Hilversum stelt deze data zoveel mogelijk beschikbaar en de datasite is gratis toegankelijk. Iedereen kan zelf met de beschikbare, open data combinaties maken en kaarten samenstellen. Naast de gemeente kunnen ook inwoners openbare data over Hilversum aanleveren. De datasite is nog in aanbouw en wordt komend jaar verder aangevuld.