Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bomen kappen

Omgevingsvergunning | Voorwaarden | Beleid | Spoed

Knop vergunning(check) via Omgevingsloket externe siteWilt u uw boom kappen, verwijderen, verplaatsen of snoeien (vellen)? Dan heeft u misschien een vergunning nodig.

Aanvragen

Via het Omgevingsloket kunt u kijken of u een kapvergunning nodig heeft en deze ook meteen aanvragen.

Geen vergunning nodig bij:

  • Dode bomen (wel melden )
  • Amerikaanse vogelkers (wel melden )
  • Bomen met een stamdoorsnede van minder dan 30 centimeter, gemeten op 1.30 meter.
    • Wel een vergunning nodig als de boom is geplant door de herplantingsplicht.
  • Snoeiwerkzaamheden met een maximum van 1/3e van de boomkroon.
  • Bomen die vallen onder de Plantenziektewet.
  • Bomen die worden gekapt als onderdeel van een door het college goedgekeurd beheerplan.

Meer informatie kunt u lezen in het Velbeleid Hilversum 2017 - 2030.

Kosten

Zie hiervoor de legesverordening

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Spoed

Levert een boom direct gevaar op? Meld dit dan via 14 035. De boomdeskundige komt dan naar u toe. Als er inderdaad spoed is, krijgt u toestemming of opdracht om de boom direct te vellen zodra de vergunningaanvraag is ingediend.

Hilversum Noord

Let op! In Hilversum-Noord kunnen tijdelijk andere regels gelden voor het kappen van bomen. Lees meer hierover op de pagina pilot velbeleid.