Bomen kappen

Wilt u uw boom kappen, verwijderen, verplaatsen of snoeien (vellen)? Dan heeft u misschien een vergunning nodig.

Aanvragen

Direct vergunning(check) aanvragen via Omgevingsloket

Via het Omgevingsloket kunt u kijken of u een kapvergunning nodig heeft en deze ook meteen aanvragen.

Geen vergunning nodig bij:

 • Dode bomen (wel melden )
 • Amerikaanse vogelkers (wel melden )
 • Bomen met een stamdoorsnede van minder dan 30 centimeter, gemeten op 1.30 meter (let op: lees ook onderstaande over uitzonderingen in Noordwestelijk Villagebied en kappen vanwege herplant).
 • Snoeiwerkzaamheden met een maximum van 1/3e van de boomkroon.
 • Bomen die vallen onder de Plantenziektewet.
 • Bomen die worden gekapt als onderdeel van een door het college goedgekeurd beheerplan.

Wel een vergunning nodig

Bomen met een stamdoorsnede van minder dan 30 cm.,

 • Wel een vergunning nodig voor het kappen van bomen met een stamdoorsnede kleiner dan 30 cm in het kader van de herinrichting van een tuin (dus niet voor regulier onderhoud) in het beschermd stadsgebied van het Noordwestelijk Villagebied.
 • Wel een vergunning nodig voor het kappen van bomen met eenstamdoorsnede kleiner dan 30 cm als de boom is geplant op basisvan een herplantverplichting

Meer informatie kunt u lezen in het Velbeleid Hilversum 2017 - 2030. Zie 5.1 Herplantplicht (artikel 4.5.5 APV): Bomen leveren een wezenlijke bijdrage aan de esthetische, cultuurhistorische en/of ecologische kwaliteiten van de stad. Het beleid van de gemeente is er daarom op gericht het bomenbestand, in kwantitatieve en kwalitatieve zin, duurzaam in stand te houden. Compensatie door de herplant van een nieuwe boom is daarbij een middel.

Herplanten of herplantfonds

Als herplant geen optie is, dan kan er geld worden gestort in het herplantfonds:

 • Stamdiameter te kappen boom = 30-45 cm = herplant boom van 3 - 5 cm stamomtrek of storten in fonds € 266
 • Stamdiameter te kappen boom = 45-60 cm = herplant boom van 5 - 10 cm stamomtrek of storten in fonds € 532
 • Stamdiameter te kappen boom ≥ 60 cm  = herplant boom van 10 cm stamomtrek of storten in fonds € 799

Kosten

Per boom € 222 (prijspeil 2021)

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt. Bekijk onze legesverordening voor de kosten van de aanvraag. U leest daarin de actuele tarieven.

Spoed

Levert een boom direct gevaar op? Meld dit dan via 14 035 en vraag dan naar de boomdeskundige van de afdeling Openbare Ruimte. De boomdeskundige komt dan naar u toe. Als er inderdaad spoed is, krijgt u toestemming of opdracht om de boom direct te vellen zodra de vergunningaanvraag is ingediend.

Hilversum Noord en postcodegebied 1211

Let op! In Hilversum-Noord en postcodegebied 1211 kunnen tijdelijk andere regels gelden voor het kappen van bomen. Lees meer hierover op de pagina pilot velbeleid.