Bomen kappen

Wilt u uw boom kappen, verwijderen, verplaatsen of snoeien (vellen)? Dan heeft u misschien een vergunning nodig.

Aanvragen

Direct vergunning(check) aanvragen via Omgevingsloket

Via het Omgevingsloket kunt u kijken of u een kapvergunning nodig heeft en deze ook meteen aanvragen.

Geen vergunning nodig bij:

  • Dode bomen (wel melden )
  • Amerikaanse vogelkers (wel melden )
  • Bomen met een stamdoorsnede van minder dan 30 centimeter, gemeten op 1.30 meter.
    • Wel een vergunning nodig als de boom is geplant door de herplantingsplicht.
  • Snoeiwerkzaamheden met een maximum van 1/3e van de boomkroon.
  • Bomen die vallen onder de Plantenziektewet.
  • Bomen die worden gekapt als onderdeel van een door het college goedgekeurd beheerplan.

Meer informatie kunt u lezen in het Velbeleid Hilversum 2017 - 2030.

Kosten

Zie hiervoor de legesverordening

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Spoed

Levert een boom direct gevaar op? Meld dit dan via 14 035 en vraag dan naar de boomdeskundige van de afdeling Openbare Ruimte. De boomdeskundige komt dan naar u toe. Als er inderdaad spoed is, krijgt u toestemming of opdracht om de boom direct te vellen zodra de vergunningaanvraag is ingediend.

Hilversum Noord

Let op! In Hilversum-Noord kunnen tijdelijk andere regels gelden voor het kappen van bomen. Lees meer hierover op de pagina pilot velbeleid.

Nieuw kapbeleid in het centrum van Hilversum

Inwoners van het centrum van Hilversum die een bijzondere en waardevolle boom in hun tuin hebben staan, kunnen deze de komende maand aanmelden voor de beschermdebomen-lijst. Alleen de bomen die op de beschermdebomenlijst voorkomen, zijn in de toekomst nog vergunningsplichtig. Andere bomen mogen zonder vergunning gekapt worden. Meer informatie vindt u op de pagina nieuw kapbeleid in het centrum van Hilversum.