Asbest verwijderen

Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen of slopen? Dan moet u altijd een sloopmelding asbest doen. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.

Direct sloopmelding asbest regelen via Omgevingsloket

Wat stuurt u mee met een sloopmelding

U kunt uw sloopmelding doen via het Omgevingsloket. De volgende bijlagen voegt u toe:

  • kleurenfoto's
  • asbestinventarisatierapport: niet verplicht bij gebouwen van na 1994 en niet verplicht als u zelf asbest gaat verwijderen in of rondom uw eigen woning (tot 35m2)
  • plattegrond of doorsnedetekening
  • situatietekening
  • sloopveiligheidsplan (als van toepassing)

Kosten

Een sloopmelding is gratis.

Minder dan 35m2

Bepaalde asbesthoudende materialen tot 35m2 mag u zelf verwijderen. Dit mag alleen als het verwijderen kan zonder dat het materiaal beschadigd of breekt. Materialen die u zelf mag verwijderen zijn:

  • Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten (geen dakleien)
  • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

U hebt geen asbestinventarisatie nodig als u het asbest zelf verwijderd. Wanneer u zelf het asbest gaat verwijderen moet u minimaal 5 werkdagen van de voren een sloopmelding doen, pas na deze tijd mag u beginnen met het verwijderen.

Waar kunt u asbest inleveren

Asbest(houdend) materiaal kan (onder bepaalde voorwaarden en in kleine hoeveelheid) worden ingeleverd bij het GAD ( Nieuwe Crailoseweg 6). Meer informatie op de website van het GAD

Meer dan 35m2 of losse buizen

Asbesthoudende materialen van meer dan 35m2, of beschadigde en niet hechtgebonden materialen mogen alleen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd worden. De sloopmelding kunt u zelf indienen of het bedrijf die het asbest zal verwijderen. Dit doet u minimaal 4 weken voor het begin van de werkzaamheden.

Een asbestinventariatierapport is verplicht. Alle werkzaamheden aan asbesthoudende materialen moet u laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Deze kunt u vinden via bijvoorbeeld www.ascert.nl

Overtredingen van deze regelgeving zijn strafbaar. De regels staan in het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit 2012.

Vergunning bij sloop monument of beschermd stadsgebied

 In sommige gevallen zijn er echter nog andere vergunningen nodig om legaal te kunnen slopen. Het advies is zelf te controleren of dit het geval is. Meestal gaat het dan om vergunningen voor sloop in een beschermd stadsgezicht of voor sloop in of aan een monument. Ook het bestemmingsplan kan in enkele gevallen eisen stellen aan de sloop. Via monumenten  kan er een check worden gedaan of er sprake is van een monument of een beschermd stadsgezicht. Een bestemmingsplan kunt u raadplegen via Roview.net of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie over asbest