Asbest verwijderen

Minder dan 1 m2 | Minder dan 35 m2 | Meer dan 35 m2 | Sloopmelding | Kosten

Knop sloopmedling asbest via OmgevingsloketWilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen of slopen? Dan moet u bijna altijd een sloopmelding asbest doen. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.

Minder dan 1m2

Kleine losse asbesthoudende materialen tot maximaal 1m2 mag u zelf verwijderen en afvoeren. Zoals bijvoorbeeld bloembakjes, kookplaatjes of losse asbestplaatjes. Een melding is niet nodig.

Minder dan 35m2

Asbesthoudende materialen tot 35m2 mag u zelf verwijderen. Zoals bijvoorbeeld asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien). U meldt dit wel minimaal 5 dagen van tevoren. U vindt hier de regels voor het aanbieden van asbest bij de GAD.

Meer dan 35m2 of losse buizen

Asbesthoudende materialen van meer dan 35m2 of losse buizen mag alleen een gecertificeerd bedrijf verwijderen. U moet wel zelf een sloopmelding doen. Dit doet u minimaal 4 weken voor het begin van de werkzaamheden. U geeft aan om hoeveel asbest het gaat en hoe het is verwerkt of opgeslagen. In verband met uw gezondheid mag u het niet zelf slopen.

Sloopmelding

U kunt uw sloopmelding doen via het Omgevingsloket. De volgende bijlagen voegt u toe:

  • kleurenfoto's
  • asbestinventarisatierapport: niet verplicht bij gebouwen van na 1994 en niet verplicht als u zelf asbest gaat verwijderen in of rondom uw eigen woning (tot 35m2)
  • plattegrond of doorsnedetekening
  • situatietekening
  • sloopveiligheidsplan (als van toepassing)

Kosten

Geen.

Meer informatie