Asbest verwijderen

Minder dan 1 m2 | Minder dan 35 m2 | Meer dan 35 m2 | Sloopmelding | Kosten

Knop sloopmedling asbest via OmgevingsloketWilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen of slopen? Dan moet u bijna altijd een sloopmelding asbest doen. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.

Minder dan 1m2

Kleine losse asbesthoudende materialen tot maximaal 1m2 mag u zelf verwijderen en afvoeren. Zoals bijvoorbeeld bloembakjes, kookplaatjes of losse asbestplaatjes. Een melding is niet nodig.

Minder dan 35m2

Asbesthoudende materialen tot 35m2 mag u zelf verwijderen. Zoals bijvoorbeeld asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien). U meldt dit wel minimaal 5 dagen van tevoren.

Meer dan 35m2 of losse buizen

Asbesthoudende materialen van meer dan 35m2 of losse buizen mag alleen een gecertificeerd bedrijf verwijderen. U moet wel zelf een sloopmelding doen. Dit doet u minimaal 4 weken voor het begin van de werkzaamheden. U geeft aan om hoeveel asbest het gaat en hoe het is verwerkt of opgeslagen. In verband met uw gezondheid mag u het niet zelf slopen.

Sloopmelding

U kunt uw sloopmelding doen via het Omgevingsloket. De volgende bijlagen voegt u toe:

  • kleurenfoto's
  • asbestinventarisatierapport: niet verplicht bij gebouwen van na 1994 en niet verplicht als u zelf asbest gaat verwijderen in of rondom uw eigen woning (tot 35m2)
  • plattegrond of doorsnedetekening
  • situatietekening
  • sloopveiligheidsplan (als van toepassing)

Kosten

Geen.

Meer informatie