Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Omgevingsvergunning

Bent u van plan te gaan bouwen, slopen of kappen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

Vooronderzoek

Direct regelen aanvraag vooronderzoekVoordat u een aanvraag doet, kunt u een vooronderzoek laten doen. Dan weet u voordat u een vergunning
aanvraagt of uw plannen haalbaar zijn. U krijgt vervolgens een advies. Dit is geen vergunning. Gemiddeld
duurt het 6 tot 8 weken voor u antwoord krijgt. Let op: De maximale omvang van een bijlage mag niet
meer zijn dan 5 MB en u kunt in totaal maximaal 20 MB aan bijlagen toevoegen. Als uw bijlagen groter zijn
dan 20 MB dan de bijlagen afzonderlijk mailen aanomgevingsvergunning@hilversum.nl. Uw formulier komt anders niet aan.

Let op: De ingediende informatie kan worden opgevraagd door derden

Kosten

  • Vooronderzoek: € 100 (deze leges worden niet verrekend bij het indienen van een aanvraag)
  • Vergunningsaanvraag: kosten zijn afhankelijk van de aanvraag. Zie onze legesverordening voor het actuele tarief.

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Bijzonderheden

Pand verbouwen tot woning

Bij ontwikkeling van bouwplannen en/of functiewijzigingen (zoals winkel/bedrijf naar wonen) moet worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte, oftewel: de extra toegevoegd parkeervraag moet op eigen terrein worden opgelost. Een parkeeroplossing dient meegenomen te worden in de aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de parkeeroplossing dient te voldoen aan de voorschriften zoals opgesteld in de huidige parkeernota, zie hiervoor het onderdeel parkeerbeleid. Let daarbij ook goed op de aanwezigheidspercentages die gelden.

Rioolaansluiting

Gaat u nieuw bouwen, dan moet u een rioolaansluiting aanvragen. De kosten voor een rioolaansluiting zijn € 1.408,-  Dit kunt u doen via a.veenhuisen@hilversum.nl

Aanvraag

Direct regelen vergunning(check) via Omgevingsloket externe siteOm te bepalen of u een vergunning nodig heeft kunt u de vergunningcheck doen via het Omgevingsloket Online. Hier kunt u ook een vergunning aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning (voor bedrijven) nodig.

De regels waaraan de bouwtekeningen moeten voldoen vindt u op de website van Overheid.nl Voor een aanbouw, een dakkapel en een dakopbouw is in 't kort in de bijlage (pdf, 201 kB) weergegeven wat deze eisen zijn. Daarnaast is een voorbeeldtekening gemaakt voor een dakkapel, zie bijlage (pdf, 1mB).

Na de aanvraag

De tijd tussen aanvraag en beoordeling is maximaal 8 weken. Deze kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd. Voor ingewikkelde aanvragen geldt maximaal 6 maanden. U krijgt vooraf te horen hoe lang het duurt.

Als u (ver)bouwt met een vergunning, dan moet u per email de gemeente melden dat de bouwwerkzaamheden starten of ten einde zijn. Een toezichthouder komt langs om te kijken of het goed gaat.

Uitzonderingen

Woont u in een in een beschermd stadsgezicht (Noordwestelijk Villagebied, Tuindorp Zuid met Plan Zuid en Tuinwijk Oost) of een monument? Dan gelden er andere regels.

Denk aan de buren

Het is verstandig om vooraf met uw buren te praten. In sommige gevallen moeten zij ook toestemming geven. Als u bijvoorbeeld bouwt aan een gezamenlijke muur, fundering of schutting.

Bezwaar

Niet eens met het besluit op een vergunning? Dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Bel dan met de gemeente via 14 035 of mail naar omgevingsvergunning@hilversum.nl. Voor specifieke vragen over bouwwerkzaamheden en verbouwingen kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid bij de Helpdesk Bouwregelgeving.