Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Vooronderzoek/Omgevingsvergunning

Bent u van plan te gaan bouwen, slopen, kappen of een uitrit aanleggen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

Vooronderzoek

Direct regelen aanvraag vooronderzoek

Het is voor u prettig om te weten of uw plannen haalbaar zijn. Voordat u besluit het bouwplan volledig uit te werken, kunt u een vooronderzoek laten doen. Dan weet u voordat u een vergunning aanvraagt of uw plannen haalbaar zijn. Door te klikken op aanvraagformulier vooronderzoek kunt u het vooronderzoek aanvragen. Gemiddeld duurt het 6 tot 8 weken voor u één eindadvies krijgt, dit is geen vergunning. Op het invulmenu kunt u zien welke bijlagen u moet toevoegen.

Let op:

  • De ingediende informatie kan worden opgevraagd door derden.
  • Bij de behandeling van een vooronderzoek zal eerst getoetst worden of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan en of de gemeente daar eventueel van af kan wijken. Bij een positief advies op het bestemmingsplan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de eisen van welstand.
  • Het vooronderzoek zal slechts één keer worden getoetst aan de eisen van het bestemmingsplan en van welstand.
  • De maximale omvang van 1 bijlage mag niet meer zijn dan 5 MB en u kunt in totaal maximaal 20 MB aan bijlagen toevoegen. Als uw bijlagen groter zijn, dan kunt u de bijlagen afzonderlijk mailen aan omgevingsvergunning@hilversum.nl. Uw formulier komt anders niet aan.

 

Kosten

  • Vooronderzoek: Met ingang van 1 januari 2020 0,15 % van de bouwsom met een minimum van € 275,00 en een maximum van € 5.000,00 (Deze leges worden niet verrekend bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning). Bij vervolgverzoeken 0,05 % van de bouwsom (overleg bewijs aanneemsom of door toepassing bouwkostenkompas) met een
    minimum bedrag van € 1.000,00 en een maximum bedrag van € 2.000,00.
  • Vergunningsaanvraag: Kosten zijn 3.4% van de aanneemsom (exclusief btw). Zie onze legesverordening (vanaf 2.3) voor het actuele tarief.

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

 

Bijzonderheden

Pand verbouwen tot woning

Bij ontwikkeling van bouwplannen en/of functiewijzigingen (zoals winkel/bedrijf naar wonen) moet worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte, oftewel: de extra toegevoegd parkeervraag moet op eigen terrein worden opgelost. Een parkeeroplossing dient meegenomen te worden in de aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de parkeeroplossing dient te voldoen aan de voorschriften zoals opgesteld in de huidige parkeernota, zie hiervoor het onderdeel parkeerbeleid. Let daarbij ook goed op de aanwezigheidspercentages die gelden.

Rioolaansluiting

Gaat u nieuw bouwen, dan moet u een rioolaansluiting aanvragen. De kosten voor een rioolaansluiting zijn € 1.408,-  Dit kunt u doen via a.veenhuisen@hilversum.nl

Tijdelijk gebruik openbare grond

Als u voor het uitvoeren of bouwen van het bouwplan gebruik moet maken van de openbare ruimte of de openbare weg, dan is daar vaak een
aparte vergunning(en) voor nodig of zelfs een tijdelijk verkeersbesluit. Houdt u er rekening mee dat deze vergunningen of verkeersbesluiten een eigen procedure hebben en u niet eerder gebruik mag maken van de openbare ruimte of de weg dan nadat er vergunning is verleend of het verkeersbesluit is vastgesteld en bekendgemaakt. (Het tot stand komen van een verkeersbesluit heeft een lange doorlooptijd!) Informeer daarom tijdig bij de gemeente naar deze regelingen en de kosten. Telefoon 14 035

Aanvraag

Vergunning(check) aanvraag indienenOm te bepalen of u een vergunning nodig heeft kunt u de vergunningcheck doen via het Omgevingsloket Online. Hier kunt u ook een vergunning aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning (voor bedrijven) nodig.

De regels waaraan de bouwtekeningen moeten voldoen vindt u op de website van Overheid.nl Voor een aanbouw, een dakkapel en een dakopbouw is in 't kort in de bijlage (pdf, 201 kB) weergegeven wat deze eisen zijn. Daarnaast is een voorbeeldtekening gemaakt voor een dakkapel, zie bijlage (pdf, 1mB).

Kosten

Vergunningsaanvraag: kosten zijn 3.4 % van de aanneemsom (exclusief BTW). Zie onze legesverordeningvoor het actuele tarief.

Hulpmiddel aanvraag omgevingsvergunning

De gemeente heeft een hulpmiddel samengesteld om initiatiefnemers (bewoners, ondernemers, ontwikkelaars) te helpen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Kijk daarvoor in de Leidraad Participatie: ‘Betrek de Omgeving’ (pdf, 2 MB).

Na de aanvraag

De tijd tussen aanvraag en beoordeling is maximaal 8 weken. Deze kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd. Voor ingewikkelde aanvragen geldt maximaal 6 maanden. U krijgt vooraf te horen hoe lang het duurt.

Als u (ver)bouwt met een vergunning, dan moet u per email de gemeente melden dat de bouwwerkzaamheden starten of ten einde zijn. Een toezichthouder komt langs om te kijken of het goed gaat.

Uitzonderingen

Woont u in een in een beschermd stadsgezicht (Noordwestelijk Villagebied, Tuindorp Zuid met Plan Zuid en Tuinwijk Oost) of een monument? Dan gelden er andere regels.

Denk aan de buren

Het is verstandig om vooraf met uw buren te praten. In sommige gevallen moeten zij ook toestemming geven. Als u bijvoorbeeld bouwt aan een gezamenlijke muur, fundering of schutting.

Bezwaar

Niet eens met het besluit op een vergunning? Dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Bel dan met de gemeente via 14 035 of mail naar omgevingsvergunning@hilversum.nl. Voor specifieke vragen over bouwwerkzaamheden en verbouwingen kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid bij de Helpdesk Bouwregelgeving.