Het plaatsen van een unit voor een airco of warmtepomp aan of bij uw woning

Wilt u een unit voor een airco of warmtepomp plaatsen bij of aan uw woning en wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Hieronder leest u hier meer over.

Bespreekt u uw plannen met uw buren

Wij adviseren u om voor het plaatsen van een unit altijd contact op te nemen met uw buren. Een buitenunit voor een airco of warmtepomp wordt vaak als storend ervaren. Door in een vroeg stadium met uw buren en andere omwonenden in gesprek te gaan kunt u vaak in goed overleg en zonder problemen een unit plaatsen (nadat u een eventueel benodigde omgevingsvergunning heeft gekregen). U kunt hierbij denken aan aanvullende afspraken om het geluid van units nog verder te dempen of de afstand tot de erfgrens. Ook kunt u denken aan maatregelen als het plaatsen van een suskast of rubbers om het geluid nog verder te dempen. Leg afspraken die u met uw buren maakt vooral op papier vast om later discussie en problemen te voorkomen.

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig en aan welke vereisten moet uw unit voldoen?

 • Het geluid van de unit mag in het huis van uw buren maximaal 30 dB zijn, gemeten volgens NEN 5077. Vraag uw verkoper of uw apparaat hieraan voldoet. Buiten mag het geluid van de unit maximaal 40 dB op de perceelgrens zijn. Heeft u twee woningen op uw perceel? Dan geldt de eerder genoemde eis ook voor binnen. Buiten mag het geluid dat de unit maakt bij een openstaande deur of een openstaand raam van de andere woning maximaal 40 dB zijn. Voor de geluidsnormen buiten dient te worden gemeten volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. Houdt u er rekening mee dat een geluid van 30dB en 40dB nog steeds duidelijk hoorbaar is en dat een lager geluidsniveau voor uzelf en uw woonomgeving wenselijk kan zijn. Deze geluidseisen gelden sinds 1 april 2021.
 • Plaatst u een unit op de grond, dan mag dit mogelijk zonder vergunning. Uw unit mag dan  maximaal 1 meter hoog zijn en een oppervlakte hebben van niet meer dan 2 m2. Moet u graven om de unit te plaatsen? Kijkt u dan in het bestemmingsplan of dit is toegestaan. Hiervoor zijn namelijk per gebied verschillende regels. Staat uw woning in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig als u de unit plaatst aan de voorzijde van uw woning, aan de zijkant van uw woning of als u de unit plaatst aan een zijde van uw woning die grenst aan openbaar toegankelijk gebied. Is uw woning een monument? Of rust er voorbescherming (uw woning zit in een traject om aangewezen te worden als monument) op uw woning? Vraagt u dan een omgevingsvergunning aan.
 • Wilt u een unit aan uw gevel plaatsen? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig indien de unit (inclusief de bevestiging/frame/andere zaken) 50 centimeter of minder uitsteekt. Dit geldt ook als u de unit op uw balkon zet, tegen de gevel van uw woning aan. Zorgt u er sowieso voor dat de unit zo klein mogelijk blijft. Let op, zorgt u er voor dat u de grens tussen het perceel van u of uw buren/openbaar gebied niet overschrijdt. Staat uw woning in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig als u de unit plaatst aan de voorzijde van uw woning, aan de zijkant van uw woning of als u de unit plaatst aan een zijde van uw woning die grenst aan openbaar toegankelijk gebied. Rust er voorbescherming (uw woning zit in een traject om aangewezen te worden als monument)  op uw woning? Of is uw woning een monument? Vraagt u dan een omgevingsvergunning aan.
 • Wilt u een unit op uw dak plaatsen? Dan heeft u geen vergunning nodig indien de unit (inclusief de bevestiging/frame) 50 centimeter of minder uitsteekt. Staat uw woning in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig als u de unit plaatst op het dak aan de voorzijde van uw woning of als de unit te zien is vanuit de openbare ruimte. Heeft u een plat dak? Vraagt u dan een omgevingsvergunning aan. Rust er voorbescherming (uw woning zit in een traject om aangewezen te worden als monument)  op uw woning? Of is uw woning een monument? Vraagt u dan een omgevingsvergunning aan.
 • Kiest u bij voorkeur een unit die zo min mogelijk opvalt. U kunt hierbij denken aan materialen en kleuren die afgestemd zijn op de omgeving.

Huurt u uw woning?

Zorg er dan voor dat u toestemming van uw verhuurder heeft voor het plaatsen van de unit. Of u nu wel of niet een omgevingsvergunning nodig heeft.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan?

Als uw unit niet voldoet aan de bovenstaande regels vraagt u dan een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. U geeft op de website aan dat u een vergunningaanvraag wilt doen en logt in met uw DigiD. Als u bent ingelogd kunt u uw aanvraag indienen door te kiezen voor “Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken” en het stappenplan doorlopen. Denkt u bij het aanleveren van de juiste documenten aan zaken als:

 • situatietekeningen van de bestaande en nieuwe situatie
 • foto’s (in kleur) ook van de omgeving
 • constructie tekeningen en berekeningen
 • relevante afmetingen, oppervlaktes en aanduidingen
 • opname van bebouwingen: hoofdgebouwen, aanbouwen, bijgebouwen
 • informatie over kleur- en materiaalgebruik
 • getekend op schaal getekend.
 • een inschatting van het geluid op het perceel van uw buren
 • indien u huurt, toestemming van uw verhuurder

Heeft u aanvullende vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken, team Backoffice. Deze afdeling is te bereiken op telefoonnummer 14035.