Melden feest op eigen terrein

Corona en evenementen

Evenementen kunnen vanwege de coronamaatregelen de komende maanden alleen onder voorwaarden plaatsvinden. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Evenementen zonder coronatoegangsbewijzen

Dit zijn kleine evenementen zoals een straatfeest, een wijnfestival, een kleinschalig concert. Het evenement vindt plaats in de openbare ruimte en de locatie is niet fysiek afgesloten.

Verplichte reservering, registratie, gezondheidscheck, vaste zitplaats en maximaal 1.5 meter afstand. Hierbij is het mogelijk om 100% van de capaciteit te benutten.

Organisatoren moeten bij hun evenementenaanvraag of melding in ieder geval aangeven hoe zij de geldende Covid-19-maatregelen gaan toepassen.

Organiseert u een feest op uw eigen terrein waarbij de omgeving geluidsoverlast kan ervaren?  Zoals bijvoorbeeld een tuinfeest.
Dan moet u dat melden.

Melding of ontheffing geluidsoverlast  (DigiD)  

Melding of ontheffing geluidsoverlast  (e-Herkenning)

Voorwaarden

  • Maximaal 1 keer per jaar per adres.
  • Tussen 12.00 en 23.00 uur (zondag t/m donderdag) of tussen 12.00 en 0.00 uur (vrijdag en zaterdag).
  • Maximaal geluidsniveau 5 meter van de luidsprekers 80 dB(A).
  • Buren moeten uiterlijk 3 dagen van tevoren een brief ontvangen over het feest.
  • Het feest voldoet aan de regels particuliere feesten (pdf, 71kB).
  • U doet minimaal 10 werkdagen van tevoren een melding.

Ontheffing

Voldoet uw feest niet aan de voorwaarden? Dan moet u een ontheffing geluidsoverlast aanvragen. Dit kunt u ook via deze pagina doen. Het college kan dan beslissen om u een ontheffing te verlenen, dit gebeurd echter alleen in bijzondere gevallen.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over meldingen en ontheffingen geluidoverlast kunt u mailen naar  toezicht.milieu@hilversum.nl

Kosten

  • Melding feest: geen
  • Ontheffing geluidsoverlast: € 41.40

U betaalt deze kosten ook als de ontheffing niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.