Melden feest op eigen terrein

Het verbod op evenementen is per 1 juli opgeheven. Onder voorwaarden kunnen weer evenementen georganiseerd worden. De anderhalvemeterafstandsregel geldt ook voor evenementen.

Meer informatie is te vinden op: www.rijksoverheid.nl
Vragen hierover? Mail naar evenementen@hilversum.nl

Organiseert u een feest op uw eigen terrein waarbij de omgeving geluidsoverlast kan ervaren?  Zoals bijvoorbeeld een tuinfeest.
Dan moet u dat melden.

Melding of ontheffing geluidsoverlast regelen

Voorwaarden

  • Maximaal 1 keer per jaar per adres.
  • Tussen 12.00 en 23.00 uur (zondag t/m donderdag) of tussen 12.00 en 0.00 uur (vrijdag en zaterdag).
  • Maximaal geluidsniveau 5 meter van de luidsprekers 80 dB(A).
  • Buren moeten uiterlijk 3 dagen van tevoren een brief ontvangen over het feest.
  • Het feest voldoet aan de regels particuliere feesten (pdf, 71kB).
  • U doet minimaal 10 werkdagen van tevoren een melding.

Ontheffing

Voldoet uw feest niet aan de voorwaarden? Dan moet u een ontheffing geluidsoverlast aanvragen. Dit kunt u ook via deze pagina doen. Het college kan dan beslissen om u een ontheffing te verlenen, dit gebeurd echter alleen in bijzondere gevallen.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over meldingen en ontheffingen geluidoverlast kunt u mailen naar  toezicht.milieu@hilversum.nl

Kosten

  • Melding feest: geen
  • Ontheffing geluidsoverlast: € 40,10

U betaalt deze kosten ook als de ontheffing niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.