Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP)

Het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen” geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het georganiseerd gebruik van afgebakende locaties in de open lucht of in tenten. Zoals openluchtfestivals, evenementen, campings en jachthavens waarvoor vanuit andere wetten (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld.

Wanneer is een melding verplicht?

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert met een bouwsel (tent, tribune, podium e.d.) of een andere constructie:

  1. waarin 150 personen of meer kunnen.
  2. die bedrijfsmatig nachtverblijf of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen, of
  3.  waarin verzorging wordt geboden aan:
    a°. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
    b°. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Of wanneer u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan in dit Besluit wordt aangegeven. U moet gelijkwaardige oplossingen voor de brandveiligheid bieden.

Voorwaarden

Wanneer is er geen melding nodig?

In de volgende gevallen hoeft u geen gebruiksmelding in te dienen:

  1. er is al een omgevingsvergunning voor ‘brandveilig gebruik bouwwerken’ verleend voor deze activiteit of;
  2. er is een evenementenvergunning noodzakelijk voor de activiteit

Wilt u een evenement organiseren, dan verwijzen wij u in alle gevallen naar het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

Kosten

Geen.

Aanvraag

Melding BBGOP

De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente. Hiervoor dient het het formulier onder de knop in te vullen en deze te mailen aan gemeente@hilversum.nl.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Op basis van uw melding wordt beoordeeld of u voldoet aan de eisen van het besluit en eventueel worden er aanvullende eisen in het kader van de brandveiligheid opgelegd. U ontvangt een ontvangst bevestiging van uw melding en indien er extra eisen worden opgelegd wordt er contact met u opgenomen.

Controle op brandveiligheid

De gemeente of brandweer controleert of de activiteit aan de brandveiligheidseisen uit het Besluit en aan de eventueel opgelegde nadere voorschriften voldoet. Voldoet u niet aan de voorschriften? Dan kan de gemeente een dwangsom opleggen of de activiteit (deels) stilleggen.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de vergunningenwinkel via 14 035