Voorgenomen uitgifte oude zwembadlocatie Crailoo te Hilversum

Perceel grond aan de Naarderweg te Hilversum, groot ca. 10.413 m2, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie C, nummer 7342 (ged.) en 7355 (ged.) ("het perceel") uit te geven aan Studio Crailoo O/G B.V.

Mededingingsruimte en passende mate van openbaarheid geboden

Het voornemen is gevolgd op het openbaar en voor een ieder aangeboden zijn van het perceel door de gemeente via de door de gemeente ingeschakelde verkopend makelaar, via wie het perceel sedert augustus 2019 op de website als te koop is gepubliceerd en gebleven.

Meer informatie

Bekendmaking: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-244348.html