Ontwerp omgevingsvergunning

Oude Loswal 32 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 699909;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat van vrijdag 4 december 2020 t/m donderdag 14 januari 2021 bovengenoemde ontwerpvergunning ter inzage ligt. Gedurende de termijn dat de ontwerpvergunning in ontwerp ter inzage ligt, kan iedereen zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) opsturen naar het college van burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Mondeling kunt u uw reactie geven tussen 09.00 en 12.00 uur (telefoon: 14035).

Let op: alleen mensen die op tijd zienswijzen hebben opgestuurd en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

  • Aanvraag brandveiloig gebruik Oude Loswal 32 (pdf, 110 kB)
  • Brief van de brandweer over brandveilig gebruik Oude Loswal 32 (pdf, 103 kB)