Nadere regels terassen Hilversum 2022 en stappenplan bestuursrechterlijk optreden horecaverordening Hilversum 2021

Concept ter inzage van donderdag 6 januari 2022 tot en met vrijdag 18 februari 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maakt bekend dat zij van plan is nadere regels voor terrassen vast te stellen. Ook maakt de burgemeester bekend dat hij van plan is het stappenplan bestuursrechtelijk optreden horecaverordening Hilversum 2021 vast te stellen. Voordat deze nadere regels en het stappenplan worden vastgesteld, liggen de nadere regels en het stappenplan ter inzage van donderdag 6 januari 2022 tot en met vrijdag 18 februari 2022. Gelijktijdig aan deze periode treedt een vertegenwoordiging van het college van burgemeester en wethouders in gesprek met de horeca over terrasverwarming in relatie tot klimaatverandering.

Inzien

Digitaal

Op het stadskantoor

De nadere regels terrassen en het stappenplan kunt u ook inzien op het Stadskantoor. Maakt u hiervoor een afspraak via de afdeling Publiekszaken via nummer 14035 of horeca@hilversum.nl.

(Schriftelijke) zienswijze

Tijdens de periode dat de nadere regels terrassen en het stappenplan ter inzage liggen kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze over deze stukken kenbaar maken. Dit kan ook over het onderwerp terrasverwarming in relatie tot klimaatverandering. Schriftelijk kunt u uw zienswijze via de website van de gemeente Hilversum, via de post of per e-mail naar horeca@hilversum.nl. Vermeld u in het onderwerp “zienswijze nadere regels terrassen en/of stappenplan”. Schriftelijke reacties via de post moeten gericht worden aan de gemeente Hilversum, ter attentie van de burgemeester en burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

Informatie en mondelinge zienswijze

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer Volmer van de afdeling Publiekszaken bereikbaar via 06-10619973 of horeca@hilversum.nl.