Bekendmaking Ontwerp-structuurvisie Bruisend Hart

Ter inzage van donderdag 11 november tot en met vrijdag 10 december 2021.

Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de voorkeursvariant ‘Groen Plein’ vastgesteld, als eerste stap in de ontwikkeling naar een nieuw, veilig, aantrekkelijk, toekomstbestendig Bruisend Hart. Deze voorkeursvariant is verwerkt in het ontwerp structuurvisie Bruisend Hart.

Ter inzage

  • Op het stadskantoor
    • Het ontwerp structuurvisie Bruisend Hart ligt met ingang van donderdag 11 november tot en met vrijdag 10 december 2021 ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. In verband met Corona gelden speciale regels. Raadpleeg daarvoor de website van de gemeente.
  • Digitaal
    • Het ontwerp structuurvisie Bruisend Hart is raadpleegbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het ontwerp worden opgeroepen via het planid-nummer: NL.IMRO.0402.07sv01bruisendh-on01. Daarnaast is het ontwerp ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net.

Hoe kunt u reageren?

Iedereen kan tijdens de ter inzage legging via een brief of mondeling een zienswijze geven op het ontwerp structuurvisie. Schriftelijk kan digitaal middels DigiD of via de post. Reacties via de post moeten gericht worden aan de gemeenteraad, gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met 14 035.

Vervolg

De zienswijzen worden voorzien van commentaar en aangeboden aan de gemeenteraad. De vaststelling wordt ook bekend gemaakt. Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van een structuurvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.

Hilversum, 12 november 2021,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

Bijlage