Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bouwtekeningen

Lopende aanvragen | Bouwtekeningen | Voorwaarden

Lopende vergunningsaanvragen inzien

Met ingang van 1 januari 2018 worden aanvragen omgevingsvergunning niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u met ingang van 1 januari 2018 een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl of een afspraak maken (bij afspraak kiezen bouwen en wonen selecteren).

Bouwtekeningen van verleende vergunningen

U kunt bouwtekeningen van de gebouwen in Hilversum, waarvoor een vergunning is gegeven, vinden uit verschillende perioden:

  • Bouwvergunningen tussen 1901 - 2000: zoekpagina bouwtekeningen
  • Bouwvergunningen tussen 2001 - april 2010: op te vragen via telefoon of e-mail van het Streekarchief. U kunt ze ook bekijken in de studiezaal. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.
  • Bouwvergunningen na april 2010: op te vragen via puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl

Contact Streekarchief: (035) 629 26 46 en streekarchief@hilversum.nl

Bezoekadres: Oude Enghweg 23
Openingstijden: Maandag en dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden alleen voor de vergunningen die online staan.

  • U kunt de tekeningen gratis downloaden. De tekeningen zijn gedigitaliseerd als jpeg 300 pp.
  • Als een vergunning meer dan 25 tekeningen heeft, kunt u vragen om gratis toezending van de bestanden.

De gegevens van de aanvrager van de bouwvergunning worden, in verband met de privacywetgeving, niet gepubliceerd. Bij het maken van nieuwe ontwerpen op basis van bestaande tekeningen moet het copyright van de architect gerespecteerd worden. De overige archiefstukken rondom de vergunningverlening, zoals de aanvraag, beschikking en andere brieven, zijn alleen raadpleegbaar in de studiezaal van het Streekarchief. Het dossiernummer staat vermeld in de detailgegevens bij de tekeningen.

Bijzonderheden

Zoekt u andere historische feiten over uw huis of straat dan kunt u ook zoeken op de website van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek: www.gooienvechthistorisch.nl