Bouwtekeningen

Wilt u de aanvragen omgevingsvergunningen inzien? Dat kan niet meer in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Deze worden verstuurd via e-mail.

Lopende vergunningsaanvragen inzien

Aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail
aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Heeft u opmerkingen (reacties) over een vergunningsaanvraag, wilt u een zienswijze geven of heeft u bezwaar? Heeft u vragen of opmerkingen over een aanvraag dan raden wij u aan eerst contact op te nemen met de aanvrager. Zijn er zaken die relevant zijn voor de beoordeling, dan kunt u deze bij ons kenbaar maken. Deze kunt u mailen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. onder vermelding van het zaaknummer.

Als een aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan dan is een omgevingsvergunning nodig waarbij wordt afgeweken van dat plan. Soms is daar een aparte procedure voor nodig. Tijdens die procedure kunt u een zogenoemde zienswijze (een formele reactie) indienen. Als dat mogelijk is, wordt dat in een bekendmaking aangegeven. 

Let op, u kunt geen bezwaarschrift indienen zolang er nog geen besluit is genomen over een aanvraag. Dat is pas mogelijk nadat een aanvraag geweigerd of verleend is. Hier kunt u bezwaar maken.

Bouwtekeningen van verleende vergunningen

U kunt bouwtekeningen van de gebouwen in Hilversum, waarvoor een vergunning is gegeven, vinden uit verschillende perioden:

  • Bouwvergunningen tussen 1901 - 2000: zoekpagina bouwtekeningen
  • Bouwvergunningen met bijlagen vanaf 2001 tot en met april 2010: op te vragen via telefoon of e-mail van het Streekarchief. U kunt ze ook bekijken in de studiezaal. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.
  • Bouwvergunningen na april 2010: op te vragen via puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl

Contact en foutmeldingen: Streekarchief (035) 629 26 46 en streekarchief@hilversum.nl; Oude Enghweg 23;

Covid-19 maatregelen

De studiezaal van het Streekarchief is open op afspraak. Bel of mail voor een afsrpaak naar: 035-6292646 of streekarchief@hilversum.nl

Bezoekadres: Oude Enghweg 23
Mogelijkheden bezoek studiezaal: Maandag en dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur (op afspraak).

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden alleen voor de vergunningen die online staan.

  • U kunt de tekeningen gratis downloaden. De tekeningen zijn gedigitaliseerd als jpeg 300 pp.

De gegevens van de aanvrager van de bouwvergunning worden, in verband met de privacywetgeving, niet gepubliceerd. Bij het maken van nieuwe ontwerpen op basis van bestaande tekeningen moet het copyright van de architect gerespecteerd worden. De overige archiefstukken rondom de vergunningverlening, zoals de aanvraag, beschikking en andere brieven, zijn alleen raadpleegbaar in de studiezaal van het Streekarchief. Het dossiernummer staat vermeld in de detailgegevens bij de tekeningen.

Bijzonderheden

Zoekt u andere historische feiten over uw huis of straat dan kunt u ook zoeken op de website van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek: www.gooienvechthistorisch.nl