Openbare bekendmakingen week 9

Publicatie 4 maart 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunning

Ingekomen

 • Ampèrestraat 10 (slopen bijgebouwen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 752239; 24-02-2021;
 • Augustinushof 76 (muurdoorbraak keuken/woonkamer); 752300; 25-02-2021;
 • Badhuislaan 15E (aanleggen dakterras); 752333; 25-02-2021;
 • Begoniastraat 36 (vergroten dakopbouw); 751085; 18-02-2021;
 • Biezenmeent 27 (starten catering vanuit huis ); 751097; 21-02-2021;
 • Bloemstraat 20 (plaatsen dakkapel achterzijde); 752225; 24-02-2021;
 • De Melkfabriek 5 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 752319; 25-02-2021;
 • Den Ool 59 (plaatsen zonnepanelen); 752164; 23-02-2021;
 • Eemnesserweg 200 (plaatsen dakkapel voorzijde); 752231; 24-02-2021;
 • Herenstraat 24 (plaatsen overkapping dakterras 3e verdieping); 751990; 22-02-2021;
 • Hoge Larenseweg 303 (dichtzetten balkon 1e verdieping achterzijde); 752110; 23-02-2021;
 • Hoge Naarderweg 77A (uitbreiden woning aan zijgevel); 752384; 25-02-2021;
 • Koningsstraat 53 (plaatsen dakterras 1e verdieping); 752129; 23-02-2021;
 • Kroonlaan 36 (kappen fagus sylvatica); 752291; 26-02-2021;
 • Laanstraat 3A (vergroten balkon achterzijde); 751970; 22-02-2021;
 • Mezenstraat 24 (uitbreiden woning achterzijde); 752078; 22-02-2021;
 • Middenweg 7 (kappen boom); 751733; 23-02-2021;
 • Minckelersstraat 25 (plaatsen zonnepanelen); 752036; 22-02-2021;
 • Nieuwe Havenweg 6 (renoveren gevels, verbouwen bedrijfsunits); 752002; 22-02-2021;
 • R 7818, nabij Oosterengweg 4 (kappen boom); 751778; 23-02-2021;
 • Rietmeent 122 (kappen tamme kastanje achtererf); 751193; 22-02-2021;
 • Rossinilaan 3 (kappen gescheurde spar); 751771; 23-02-2021;
 • Sophialaan 2 (kappen van een berk achtererf); 752286; 26-02-2021;
 • Sumatralaan 11 (slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 752179; 24-02-2021;
 • Vaartweg 44 (appartementencomplex Bergstaete) (wijzigen gebruik); 751468; 22-02-2021;
 • Waldecklaan 32 (plaatsen schuur in achtertuin); 752087; 22-02-2021;
 • HVS C 7159, 7162, 7163, 7333, 9427, 9432 (bij Soestdijkerstraatweg) diverse werkzaamheden tbv realisatie van het project vgs (maatregelen gericht op versterking van ecologie en recreatie), waaronder het afgraven, egaliseren en ophogen van gronden); 752362; 25-02-2021;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hun ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Acaciapark 122 (plaatsen carport voorzijde); 731497; 25-02-2021;
 • Arendstraat 15/17 en 19 (samenvoegen panden); 736385; 01-03-2021;
 • Ampèrestraat 10 (herbestemmen van een monumentaal pand met parkeergarage, het aanleggen van een uitrit en het bouwen van zorgwoningen en erfafscheiding ); 734047;        23-02-2021;
 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 17 (verbouwen, wijzigen kozijnen en dakramen monumentaal pand, verleggen uitrit); 726978; 22-02-2021;
 • Dudokpark 12 (vervangen deur zijkant); 728279; 24-02-2021;
 • Hortensiastraat 19 (uitbreiden woning achterzijde); 731609; 23-02-2021;
 • Van Musschenbroekstraat 27 (plaatsen dakkapel voorzijde); 731980; 23-02-2021;
 • Vlindermeent 58 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 731538; 22-02-2021;

Verleend

 • Bijenmeent 55 (verhogen kapconstructie); 729943; 23-02-2021;
 • Diependaalse Drift 6 (plaatsen dakkapel zijgevel); 737307; 23-02-2021;
 • Fuchsiastraat 1 (kappen boom); 748259; 24-02-2021;
 • Hertog Hendriklaan 2 (plaatsen dakramen zijgevel); 729813; 25-02-2021;
 • Oude Meentweg t.h.v. nr. 4 (het vervangen van de brug aan de Oude Meentweg t.h.v. nr. 4); 669810; 23-02-2021;
 • Schuttersweg 42 (plaatsen zonnepanelen); 699952; 25-02-2021;
 • Stationsstraat 36 (verbouwen restaurant); 733144; 23-02-2021;
 • Van Linschotenlaan 114 (kappen 1 boom); 731700; 23-02-2021;

Geweigerd

 • Ruitersweg 2 (plaatsen vluchttrap aan zijgevel); 693351; 26-02-2021;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn/worden op 22 februari 2021 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Jac. P. Thijsseplein (opheffen gehandicaptenparkeerplaats), zaak 730176
 • Willem Bontekoestraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 42) zaaknummer 750705;

Horeca

Verleend

 • ’s-Gravelandseweg 57;Sociëteit De Unie; wijzigen exploitatievergunning met een (gevel)terras van ca. 184 m2; 711745; 24-02-2021;

Bezwaar/beroep
Zie onderaan de advertentie

Verkiezingen

Afgiftepunt briefstemmen

Raadhuis Hilversum, receptie, Dudokpark 1

 • Woensdag 10 maart    09.00-17.00 uur   
 • Donderdag 11 maart    09.00-17.00 uur   
 • Vrijdag 12 maart    09.00-17.00 uur   
 • Maandag 15 maart    09.00-17.00 uur   
 • Dinsdag 16 maart    09.00-17.00 uur   
 • Woensdag 17 maart    07.30-21.00 uur   

Vervroegd stemmen op 15 en 16 maart 2021

geopend van 07.30 tot 21.00 uur    

 • Parochiehuis, St. Annagebouw (15-03-2021)    Emmastraat 1
 • Parochie Emmaus-Paulus (15-03-2021) Ontmoetingsruimte    Kerkelandenlaan 5
 • Grote Kerk (15-03-2021) Ingang Oude Torenstraat    Oude Torenstraat 4
 • Bethlehemkerk (15-03-2021)    Loosdrechtseweg 263
 • Dudok Arena (15-03-2021)    Arena 303
 • Diependaalse Kerk (15-03-2021) Achterzaal    Diependaalselaan 138
 • De Morgenster Kerk (15-03-2021) Benedenzaal    Seinstraat 2
 • Rehobothkerk (15-03-2021)    Kleine Drift 63
 • Sporthal De Meent (15-03-2021)    De Meent 6
 • Mobiele Unit Stationsplein (15-03-2021)    Stationsplein 27

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u een betrokkene? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen betrokkenen van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, geldt de vergunning meestal na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar gaan meestal direct na bekendmaking in, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet ingaat, kunt u een voorlopige voorziening vragen