Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 8

Publicatie 21 februari

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

Albertus Perkstraat 52 (bouwen schuur en bijkeuken ); 521640; 07-02-2019;
Boomberglaan 24 (verbouwen monumentaal pand ); 521516; 05-02-2019;
Burgemeester Gülcherlaan 31 1217 nz (uitbreiden woning); 521719; 08-02-2019;
Coehoornstraat 35 (plaatsen 1 dakkapel); 521629; 07-02-2019;
Franciscusweg 10-1 (wijzigen gebruik); 521565; 06-02-2019;
Frans Halslaan 54 (verbouwen woning); 521430; 04-02-2019;
Herenstraat 12 (wijzigen gebruik ); 521607; 06-02-2019;
Hoge Larenseweg 135 (plaatsen dakopbouw en 1 dakkapel ); 522742; 12-02-2019;
Hugo de Grootstraat (M 4279)  (wijzigen garagedeuren); 521726; 08-02-2019;
J.A. Kalfflaan 16 (plaatsen 1 dakkapel); 521551; 06-02-2019;
Jan van der Heijdenstraat 309-311  (verbouwen kantoorruimte naar woonruimte ); 522798; 12-02-2019;
Kamerlingh Onnesweg 97 (verbouwen pand naar 2 bovenwoningen, plaatsen 1 dakkapel); 521669; 08-02-2019;
Kerkstraat 91 A (N 452)  (verbouwen verdieping 1 monumentaal pand van kantoorruimte naar woonappartement ); 521442; 05-02-2019;
Landgoed Zonnestraal  (plaatsen buisconstructie met doek (Loosdrechtse Bos 17)); 522103; 05-02-2019;
Leeuwerikstraat 33 (bouwen carport); 522704; 11-02-2019;
Loosdrechtseweg 130 (kappen boom); 521594; 06-02-2019;
Neuweg 3 (verbouwen winkelruimte naar woning); 521743; 08-02-2019;
Olympia 2 B (plaatsen lichtreclame); 522718; 11-02-2019;
Rietmeent 9 (plaatsen 1 dakkapel); 523446; 13-02-2019;
Rossinilaan 3 (plaatsen 4 dakramen); 521665; 08-02-2019;
's-Gravelandseweg 147 (aanleggen uitrit); 522710; 11-02-2019;
t/o Taludweg 67 (M 4080)  (kappen boom); 523120; 14-02-2019;
Van Lenneplaan 32 (slopen garage en schuur in beschermd stads- of dorpsgezicht, bouwen terrasoverkapping en fietsenstalling ); 522783; 11-02-2019;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Erfgooiersstraat 89 t/m 123 (oneven), 144 t/m 158 (even) en  (wijzigen kozijnen en isoleren daken ); 512096; 13-02-2019;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 410 (plaatsen 1 dakkapel); 503381; 13-02-2019;
 • Hoge Larenseweg 135 (uitbreiden woning en plaatsen 1 dakkapel ); 504520; 11-02-2019;

 

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Bachlaan 3 (perceel naast Bachlaan 1) (het bouwen van een nieuwbouwwoning, kappen van elf bomen, maken van een uitweg, geweigerd; het vellen van twee bomen; 489572;15-02-2019;
 • Bloemenbuurt (L 486, 487, 494, 617, 3209, 3210 en 3857) (verbouwen 112 monumentale woningen); 510509; 18-02-2019;
 • Celsiuslaan 3 (verhogen nok en plaatsen 2 dakkapellen); 512042; 18-02-2019;
 • Egelshoek 8-15 (verplaatsen woonwagen); 512144; 14-02-2019;
 • Egelshoek 8-16 (plaatsen woonwagen); 512225; 14-02-2019;
 • Egelshoek 8-17 (plaatsen woonwagen); 512228; 14-02-2019;
 • Egelshoek 8-27 (plaatsen nieuwe woonwagen ); 512069; 12-02-2019;
 • Egelshoek 8-4 (plaatsen woonwagen); 512222; 12-02-2019;
 • Egelshoek 8-5 (plaatsen woonwagen); 512224; 13-02-2019;
 • Frederik van Eedenlaan 11C (verbouwen woning naar 2 zelfstandige wooneenheden); 456577; 12-02-2019;
 • Geuzenweg 106 (uitbreiden pand); 503346; 12-02-2019;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 125 (plaatsen handelsreclame); 514080; 18-02-2019;
 • Kerkbrink 16 (voormalig postkantoor) (verbouwen van een monument, het voormalig  postkantoor naar appartementen); 474666; 11-02-2019; (Rectificatie)
 • Neptunusstraat 59 (plaatsen zonnepanelen); 503678; 12-02-2019;
 • Oude Amersfoortseweg 253 (bouwen bedrijfsgebouw); 504534;14-02-2019;
 • 's-Gravelandseweg 28 (verbouwen pand); 514935; 14-02-2019;
 • 's-Gravelandseweg 28 (wijzigen gevel); 506149; 14-02-2019;
 • Wagnerlaan 3 (verbouwen monumentaal pand); 512821; 12-02-2019;

Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Boomberglaan 9A t/m 9D (vergroten serres); 503230; 15-02-2018;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.