Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 8

Publicatie 18 februari 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 •                   Albertus Perkstraat 103 (wijzigen kozijn); 615736; 12-02-2020;
 •          Bosdrift 2 B (kappen boom); 615529; 11-02-2020;
 •          Burgemeester Lambooylaan 3 (wijzigen uitrit/voortuin); 614832; 11-02-2020;
 •          Eikbosserweg 22 (uitbreiden woning); 615477; 09-02-2020;
 •          Franciscusweg 223 (wijzigen gebruik (activiteit komt niet voor in de staat van bedrijfsactiviteiten)); 615399; 11-02-2020;
 •          Hilvertsweg 299 (plaatsen dakkapel); 615452; 08-02-2020;
 •          Hoogstraat 24 en 24a, 1e Oosterstraat 67 en 67a, Koninginneweg (splitsen panden (legalisatie)); 615780; 12-02-2020;
 •         Jacob Catsstraat 33 (kappen boom); 615731; 12-02-2020;
 •         Johannes Geradtsweg 101 (plaatsen zonnepanelen); 615465; 09-02-2020;
 •         Q 1376, 's-Gravelandseweg 80 (vernieuwen telecomantenne); 615536; 11-02-2020;
 •         Rembrandtlaan 38 (kappen 2 bomen); 615445; 08-02-2020;
 •         Schoolstraat 1 (verbouwen winkelruimte naar winkel- en woonruimte); 615492; 10-02-2020;
 •         Simon Stevinweg 145 (plaatsen verlegde nok); 615800; 13-02-2020;
 •         Soestdijkerstraatweg 55 (kappen boom); 615760; 12-02-2020;
 •         Vaartweg 111 (kappen boom); 615423; 07-02-2020;
 •         Van Hoornstraat 53 (kappen boom); 615459; 08-02-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Arena 301 (plaatsen schermen dakinstallaties); 604125; 14-02-2020;
 • Begoniastraat 27 (uitbreiden woning); 602723; 11-02-2020;
 • Bussumergrintweg 58 (plaatsen 2 padelbanen op tennisbaan en verhogen/verlengen bestaand hekwerk); 604280; 14-02-2020;
 • Dorsmanstraat 10 (verhogen nok); 603918; 12-02-2020;
 • Faisantenstraat 2 t/m 18 (even nummers), St Vitusstraat 64 t (wijzigen gevels, vervangen dakkapellen, isoleren daken); 604256; 14-02-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 279 (plaatsen dakkapel); 561548; 17-09-2019;
 • Kometenstraat 28 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning); 586914; 14-02-2020;
 • Larixlaan 6 (wijzigen uitrit en het plaatsen van een gemetselde poort en hekwerk); 598804; 12-02-2020;
 • Loosdrechtseweg 144 (plaatsen dakkapel); 604266; 14-02-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 143 (plaatsen van dakkapellen op het achter- zij/voordakvlak van de woning en het wijzigen van de zoldervloerconstructie t.b.v. een andere trap); 586045; 24-12-2019;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 28 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning); 586885; 14-02-2020;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • 1e Nieuwstraat 60 (bouwen houten schuur); 590095; 13-02-2020;
 • A 2392, Vuurvlindermeent achter Kroosmeent 23 (kappen boom); 611798; 13-02-2020;
 • Albertus Perkstraat 71 (aanleggen tuin); 609303; 11-02-2020;
 • Anna's Hoeve bouwvelden 4.5 en 4.6 (t.h.v. Minckelersstraat (bouwen 24 woningen, aanleggen uitrit); 592424; 11-02-2020;
 • Blijdensteinlaan 2 (kappen 2 bomen); 609756; 12-02-2020;
 • C 9427, Struikheidelaan 36 (verbouwen woning conform koperoptie); 612696; 11-02-2020;
 • Cameliastraat 20 (kappen boom); 607145; 13-02-2020;
 • Diependaalselaan 305 (kappen 2 bomen); 606708; 13-02-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 321 (kappen boom); 609296; 13-02-2020;
 • Goudwespmeent 7 (plaatsen van een dakopbouw, het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een raam); 599294; 14-02-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 279 (plaatsen dakkapel); 561548; 18-09-2019;
 • Kievitstraat 5 (verbouwen woning); 610076; 12-02-2020;
 • Koningsstraat 132 (kappen boom); 610782; 13-02-2020;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 92 (plaatsen dakkapel voorzijde, vervangen dakkapel achterzijde); 579828; 11-02-2020;
 • Van Oldenbarneveltlaan 44 (kappen boom); 606733; 13-02-2020;
 • Wernerlaan 10 (isoleren van dakconstructie, dichtzetten loggia en wijzigen kozijnen); 592356; 13-02-2020;
 • Willem Bontekoestraat 73 (kappen boom); 610578; 12-02-2020;
 • Wisseloordlaan 10 (aanleggen tuin); 602787; 11-02-2020;

Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Meteorenstraat 64 (plaatsen zonnescherm); 591402; 10-02-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Ontwerp verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 20 februari 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 •           Dudokpark (wegvak west) (oplaadpunt met vakken EV); zaak 614988;
 • Hilvertsweg (bij Bosdrift) (oplaadpunt met vakken EV); zaak 615442;

Verkeersbesluit

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 19 februari 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dat zijn de enige rechtsgeldige besluiten. Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website. 

Gehandicaptenparkeerplaatsen

 • Willem Bontekoestraat (aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 82) zaaknummer 609314;
 • Havenstraat-Koningsstraat (aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 131-4) zaaknummer 610035;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Evenementen

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum en zaaknummer:

 • Wie is de Mol fandag; Witte Kruislaan 55, AVROTROS; 21-3-2020; 613744
 • Marktoptredens; Marktplein; 2-2020 t/m 12-2020; 614198
 • Onthulling Polar Bear; Emmastraat, Gooilandplein; 5-5-2020; 614090
 • Hemelpop; Groest; 21-5-2020; 615227
 • Dodenherdenking; Gooiland, Rosarium Boomberglaan; 4-5-2020; 614872

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Verleende vergunningen met naam evenement, locatie, datum, zaaknummer en verzenddatum beschikking:

 • Paraview Paranormaal- en Sieradenbeurs; Dudok Arena; 15-2, 16-2, 13-6, 14-6, 26-9 en 27-9-2020; 608286; 6-2-2020
 • Q Music the party FOUT!; Dudok Arena; 22-2-2020; 11-2-2020 

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Besluiten Koningsnacht en Koningsdag 2020

Collectieve ontheffing sluitingstijden horeca

De burgemeester heeft op basis van artikel 9, derde lid van de Horecaverordening een collectieve ontheffing verleend van de sluitingstijden tijdens Koningsnacht 2020 voor horecazaken die over een exploitatievergunning beschikken.

Op Koningsnacht (van 26 op 27 april 2020) worden de sluitingstijden voor horecazaken in het horecaconcentratiegebied verlengd tot 03.00 uur en daarbuiten tot 02.00 uur. Voor nachtzaken worden de sluitingstijden verlengd tot 05:00 uur.

Hierbij gelden de volgende voorschriften:

 1. vanaf 03.00 uur mogen geen bezoekers meer in de cafés en nachtzaken worden toegelaten.
 2. de ontheffing geldt niet voor sportkantines en buurthuizen.
 3. voor terrassen gelden de normale sluitingstijden. 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt, zie onder aan dit bericht.

Aanwijzing klein evenement

De burgemeester heeft op basis van artikel 2.2.2, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 (APV) besloten om de volgende tijdens Koningsnacht en Koningsdag door een horeca-inrichting te organiseren activiteit aan te wijzen als ‘klein evenement’:

 1. Het plaatsen van een barbecue op eigen terras;
 2. Het ten gehore brengen van muziek op eigen terras, zonder podium en conform artikel 4.8.3 APV.

Op dit besluit zijn voorschriften van toepassing. Door dit besluit is voor deze activiteiten geen evenementenvergunning nodig, maar volstaat een melding.

Verbod glaswerk

De burgemeester heeft besloten om vanwege Koningsnacht en Koningsdag 2020 het gebruik van drinkgerei en flessen, bedoeld voor gebruik ter plaatse, anders dan van kunststof materiaal op straten, pleinen en (horeca)terrassen in het centrum van Hilversum te verbieden op de volgende tijden:

 • Tijdens Koningsnacht (van 26 op 27 april 2020): vanaf 22.00 uur.
 • Tijdens Koningsdag (27 april 2020): vanaf 14:00 uur. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl.

Horeca

Aanvraag op grond van artikel 2 Horecaverordening Hilversum en artikel 3 Drank-en Horecawet;

 • Café de aftrap Hilversum, Koninginneweg 161, 1211 AR Hilversum.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Horeca.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.