Openbare bekendmakingen week 53

Publicatie 31 december 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Bosdrift 12 (begraafplaats) (restauratie en herbestemming aula begraafplaats); 731820; 18-12-2020;
 • De Bazelstraat 31 (plaatsen dakraam zijgevel); 732881; 22-12-2020;
 • Emmastraat 24 (verbouwen monumentaal pand); 731618; 17-12-2020;
 • Hazelaarlaan 35 (plaatsen dakkapel voorzijde); 731942; 19-12-2020;
 • Hoorneboeglaan 1 (plaatsen carport); 732869; 21-12-2020;
 • Hortensiastraat 19 (uitbreiden woning achterzijde); 731609; 17-12-2020;
 • Joelaan 1 (kappen 3 bomen); 731947; 19-12-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 198 (verbouwen woning); 732893; 22-12-2020;
 • L 2661 (t.h.v. Neuweg 245) (kappen 1 boom); 732032; 18-12-2020;
 • Noorderweg 112 (plaatsen zonnepanelen); 732878; 21-12-2020;
 • C 10072 (t.p.v. Oostereind 109, 111, 113) (bouwen x-gebouw tergooiziekenhuis); 731926; 18-12-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 200 (plaatsen dakkapel voorzijde); 731936; 18-12-2020;
 • Reaumurlaan 34 (verhogen nok, plaatsen dakkapel voorzijde); 731991; 21-12-2020;
 • Stationsstraat 36 (verbouwen restaurant); 733144; 22-12-2020;
 • Utrechtseweg 5A (extra huisnummer kantoorruimte); 731587; 17-12-2020;
 • Van Musschenbroekstraat 27 (plaatsen dakkapel voorzijde); 731980; 21-12-2020;
 • Van de Sande Bakhuyzenstraat 139 (plaatsen dakkapel voorzijde); 731555; 16-12-2020;
 • Violenstraat 18 (uitbreiden woning achterzijde); 731962; 20-12-2020;
 • Vlindermeent 58 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 731538; 16-12-2020;
 • Witte Kruislaan 19 (uitbreiden woning achterzijde); 732897; 22-12-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • C 9854 (Anna's Hoeve tussen Dolf van der Lindenstraat en Ant (bouwen appartementengebouw met 65 sociale huurwoningen); 718212; 22-12-2020;
 • C. Evertsenstraat 60 (plaatsen schuur/berging); 712883; 21-12-2020;
 • Dudokpark 1 (verbouwen beiaardiersruimte monumentaal raadhuis, vervangen klavier, plaatsen extra klok); 712968; 21-12-2020;
 • Goudenregenlaan 28 (plaatsen dakkapel voorzijde); 713277; 21-12-2020;
 • Hermelijnlaan 47 (plaatsen dakkapel voorzijde); 716933; 22-12-2020;
 • Laanstraat 2A (plaatsen 3 dakramen monumentaal pand); 716645; 22-12-2020
 • Larenseweg 123 (renoveren monumentaal bedrijfsgebouw); 708434; 21-12-2020;
 • Neptunusstraat 2 (vergroten dakkapel achterzijde, plaatsen 2 dakramen voorzijde); 714751; 24-12-2020;
 • Noordse Bosje 23 (plaatsen gevelreclame); 716658; 22-12-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 200 (plaatsen erfafscheiding); 713270; 22-12-2020;
 • Oosterengweg 70 (plaatsen gevelreclame en 2 baniermasten); 709220; 22-12-2020;
 • Schoutenstraat 2A (wijzigen gevel, bouwkundig samenvoegen van schoutenstraat 2a en 2); 708453; 21-12-2020;
 • Witte Kruislaan 2E (wijzigen kozijnen, plaatsen dakopbouw); 708206; 21-12-2020;

Verleend

 • Abel Tasmanstraat 25 (verplaatsen/verhogen nok); 729405; 24-12-2020;
 • Curaçaolaan 7 (plaatsen dakkapel voorzijde); 718114; 21-12-2020;
 • Emmastraat 43 (verbouwen monumentaal pand); 695328; 22-12-2020;
 • 's-Gravelandseweg 14 (plaatsen gevelreclame 's-gravelandsewg 14); 712153; 24-12-2020;
 • 't Hoogt van 't Kruis 8 (kappen 1 boom); 730278; 24-12-2020;
 • Lage Naarderweg 8 (uitbreiden aanbouw achterzijde); 708383; 23-12-2020;
 • K 2590, Landgoed Kruisheide perceel 4 (Utrechtseweg) (bouwrijp maken grond in beschermd stads- of dorpsgezicht (kadastraal bekend gemeente hilversum, sectie k, nummer 2590, landgoed kruisheide kavel 4 (Utrechtseweg 41)); 700927; 21-12-2020;
 • Meteorenstraat 59 (plaatsen dakkapel voorzijde); 699846; 22-12-2020;
 • Nassaulaan 5 (wijzigen beglazing 1e verdieping monumentaal pand); 709207; 24-12-2020;
 • Neuweg 48A (verbouwen pand naar woning); 602761; 24-12-2020;
 • Noodweg 37 D 25 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 700583; 21-12-2020;
 • Noodweg 37 D 46 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 700617; 22-12-2020;
 • P.C. Hooftweg 22 (kappen berkenbomen); 725224; 24-12-2020;
 • Q 1828 (nabij Hetty Blokweg 2) (wijzigen gevel, plaatsen goederenlift); 703874; 24-12-2020;
 • Regentesselaan 17 (kappen 2 bomen); 722704; 23-12-2020;
 • tegenover Rossinilaan 15 (het kappen van de bomen i.v.m. reconstructie van het openbaargebied); 730024; 21-12-2020;   
 • Wisseloordlaan 2 (kappen boom); 727433; 24-12-2020;
 • Zeverijnstraat 24F (tijdelijk wijzigen gebruik (maatschappelijk in plaats van bedrijf)); 714002; 24-12-2020;

Geweigerd

 • Havenstraat 93 (aanvraag verbouwing pand); 673010; 21-12-2020;
 • Van Riebeeckweg 24 (plaatsen balkonhek); 697586; 22-12-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Horeca

Verleend

met naam bedrijf, adres inrichting, omschrijving aanvraag, zaaknummer en ontvangstdatum:

 • Muziekcafé Elling; Heuvellaan 33; Drank- en Horecawetvergunning ongewijzigde overname bestaand bedrijf;  605574, 17-12-2020.
 • Muziekcafé Elling, Heuvellaan 33; exploitatievergunning ongewijzigde overname bestaand bedrijf; 597475; 17-12-2020.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.