Openbare bekendmakingen week 52

Publicatie 24 december 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Abel Tasmanstraat 25 (verplaatsen/verhogen nok); 729405; 08-12-2020;
 • Acaciapark 122 (plaatsen carport voorzijde); 731497; 16-12-2020;
 • Bachlaan 41 (verbouwen woning, wijzigen gevel, balkon en garage); 729385; 08-12-2020;
 • Banckertlaan 1 t/m 47 (oneven) (versterken galerijplaten); 729423; 09-12-2020;
 • Bijenmeent 55 (verhogen kapconstructie); 729943; 13-12-2020;
 • Bodemanstraat 9B (verbouwen winkelpand); 729769; 10-12-2020;
 • Bonairelaan 5 (plaatsen toegangspoort); 730530; 14-12-2020;
 • Boreelstraat 17 (plaatsen dakkapel voorzijde, vervangen dakkapel achterzijde); 730578; 16-12-2020;
 • Bosdrift 96 (St. Carolus) (bouwwerk brandveilig gebruiken); 729845; 23-11-2020;
 • Dalweg 7 (plaatsen dakkapel voorzijde); 729897; 11-12-2020;
 • Hertog Aelbrechtstraat 18 (verhogen nok achterzijde); 730534; 15-12-2020;
 • Hertog Hendriklaan 2 (plaatsen dakramen zijgevel); 729813; 10-12-2020;
 • Hilvertsweg 20, 20A (verbouwen panden naar 2 appartementen (legalisatie)); 730025; 14-12-2020;
 • Hilvertsweg 20, 20A (verbouwen panden naar 2 appartementen (legalisatie)); 730025; 14-12-2020;
 • Jacob van Maerlantlaan 28 (plaatsen dakkapel); 730585; 16-12-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 37 (plaatsen dakkapel voorzijde); 729788; 10-12-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 47 (plaatsen zonnepanelen); 729881; 11-12-2020;
 • Koninginneweg 10 (plaatsen zonnepanelen); 729376; 07-12-2020;
 • Koningsstraat 48 (plaatsen dakkapel zijgevel); 731514; 16-12-2020;
 • Noodweg 30 (bouwen woning in strijd met bestemmingsplan); 730009; 14-12-2020;
 • tegenover rossinilaan 15 (het kappen van de bomen i.v.m. reconstructie van het openbaargebied); 730024; 14-12-2020;
 • Pauwenstraat 45A (bouwen carport, verhogen garagedak); 729918; 11-12-2020;
 • Peerlkamplaan 12 (verbouwen monumentale woning); 729972; 13-12-2020;
 • P 879, P 1316 (Schuttersweg zuid) (aanleggen langsparkeerplaatsen); 730536; 16-12-2020;
 • Simon Stevinweg 79 (uitbreiden woning achterzijde); 729396; 08-12-2020;
 • Snelliuslaan 10 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 729988; 14-12-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 139 (nieuwbouw 7 woningen met bijgebouw); 729737; 09-12-2020;
 • Stephensonlaan 42A (wijzigen gebruik (kelder naar dienstverlening)); 729161; 11-12-2020;
 • 't Hoogt van 't Kruis 8 (kappen 1 boom); 730278; 15-12-2020;
 • Trompenbergerweg 63 (verhogen nok, plaatsen dakkapel voorzijde, wijzigen voorgevel); 730533; 15-12-2020;
 • Van Leeuwenhoekstraat 11, 13, 15, 16, 16a, 17, 18, 18a, 19,  (verduurzamen/wijzigen voorgevel, dakpannen en goten); 729379; 08-12-2020;
 • Van Leeuwenhoekstraat 126 (vervangen schutting); 729951; 13-12-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Dalweg 23F (verwijderen/dichtzetten garagedeur); 703948; 17-12-2020;
 • Eikbosserweg 104 (het uitbreiden van de woning op de 1e verdieping aan de achterzijde ); 711485; 16-12-2020;
 • Eikbosserweg 94 (plaatsen dakopbouw); 712126; 18-12-2020;
 • J.A. Kalfflaan 26 (plaatsen dakkapel voorzijde); 712916; 17-12-2020;
 • 'S-Gravelandseweg 14 (plaatsen gevelreclame 's-Gravelandsewg 14); 712153; 15-12-2020;
 • Stationsplein 27 (tijdelijk plaatsen van een stretchtent); 706651; 16-12-2020;
 • Sumatralaan 11 (verbouwen woning); 715759; 17-12-2020;
 • Van der Helstlaan 13 (uitbreiden monumentale woning achterzijde); 709399; 15-12-2020;
 • Vermeerlaan 3 (aanleggen uitrit); 711963; 15-12-2020;

Verleend

 • Banckertlaan 1 t/m 47 (oneven) (versterken galerijplaten); 729423; 18-12-2020;
 • Bijenmeent 106 (boom kappen in de achtertuin); 713045; 17-12-2020;
 • Boerhaavestraat 9 (plaatsen dakkapel voorzijde); 711446; 17-12-2020;
 • Boomberglaan 19 (plaatsen dakopbouw, uitbreiden kelder); 658659; 15-12-2020;
 • Burgemeester Lambooylaan 2 (wijzigen zuidgevel monumentaal pand); 697479; 16-12-2020;
 • Eemnesserweg 260 (plaatsen dakopbouw); 712833; 15-12-2020;
 • Godelindeweg 20-42 (appartementengebouw) (kappen 2 bomen); 718384; 15-12-2020;
 • Groest 57, 57A, 59 (verbouwen monumentale panden, samenvoegen nrs. 57 en 57a); 696632; 17-12-2020;
 • H 2096, nabij Franciscusweg 10 (realiseren snel straat coronatesten); 711950; 17-12-2020;
 • Hoflaan 24 (kappen boom); 722551; 18-12-2020;
 • Koninginneweg 95 (kapvergunning conifeer); 718001; 18-12-2020;
 • Laan van Vogelenzang 8 (kappen boom); 722544; 17-12-2020;
 • Larenseweg 202 (kappen 2 bomen); 719370; 15-12-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 167 (constructieve wijziging begane grond); 722707; 17-12-2020;
 • Oude Enghweg 11 (plaatsen raam achtergevel monumentaal pand); 710771; 15-12-2020;
 • Pieter de Hooghlaan 37 (kappen); 718432; 15-12-2020;
 • Regentesselaan 28 (onderkelderen aanbouw, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 682895; 15-12-2020;
 • Sparrenlaan 15 (kappen eik); 722535; 17-12-2020;
 • Struikheidelaan 12 (kappen 2 bomen); 712023; 15-12-2020;
 • Utrechtseweg 111 a (kappen 1 boom); 721460; 16-12-2020;
 • Vlindermeent 119 (plaatsen dakkapel voorzijde); 715807; 17-12-2020;

Geweigerd

 • Frans Halslaan 70 (het kappen van een eikenboom); 712208; 15-12-2020;
 • Turfstraat 41 (plaatsen dakkapel voorzijde); 678910; 17-12-2020;
 • Struikheidelaan 12 (kappen 1 boom); 712023; 15-12-2020
 • Utrechtseweg 111 a (kappen 2 bomen) 721460; 16-12-2020

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Ontwerp omgevingsvergunning (rectificatie)

 • Jan Blankenlaan 8 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 705708; 08-12-2020; ontwerpbesluit verleend;
 • M 4105, Zuiderheide gebouw 4 Alporti, Van Speijklaan (bouwwerk brandveilig gebruiken); 713218; 08-12-2020; ontwerpbesluit verleend;
 • Noodweg 37 D 28 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 714756; 08-12-2020; ontwerpbesluit verleend;
 • Oude Amersfoortseweg 123 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 700801; 09-12-2020; ontwerpbesluit verleend;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat van donderdag 17 december 2020  t/m vrijdag 29 januari 2021 bovengenoemde ontwerpvergunning ter inzage ligt in de burgerleeskamer van het stadskantoor. Openingstijden/adresgegevens zie boven.

Gedurende de termijn dat de ontwerpvergunning in ontwerp ter inzage ligt, kan een ieder zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken tussen 09.00 en 12.00 uur (algemeen: 14035).

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 23 december 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Berlagelaan (west), Celsiuslaan e.o. ((Tijdelijke afsluitingen, wegomlegging e.d., zaak 704574
 • Zuiderweg kruising Kleine Drift (Voorrang fietspad stationstunnel, zaak 690274
 • Zuidermeent bij winkelcentrum  (Eenrichtingsverkeer e.a. parkeerterrein, zaak 700958

Ontwerp verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 23 december 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Jac. P. Thijsseplein (Opheffen gehandicaptenparkeerplaats bij 84-86, zaak 730176

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 17 december 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl).Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Augustinushof (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 76) zaaknummer 729431;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Horeca

Ingekomen aanvragen met naam bedrijf, adres inrichting, omschrijving aanvraag, zaaknummer en ontvangstdatum:

 • La P'tite Crêperie; Gijsbrecht van Amstelstraat 120; exploitatievergunning nieuw horecabedrijf; 726397; 10-12-2020;

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

 

 • Eikbosserweg 278, 1213 SE Hilversum (Vereniging Scouting De Argonauten) zaaknummer  731178 en 730697.

Aanvraag exploitatievergunning op grond van artikel 2 Horecaverordening Hilversum 2017 en een

aanvraag op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, voor het uitoefenen van het horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon.

Deze aanvragen liggen zes weken ter inzage in de digitale burgerleeskamer.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.