Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 51

Publicatie 19 december 2019

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Bosboom-Toussaintlaan 15 (plaatsen dakkapel); 599892; 11-12-2019;
 • C 5806, groenstrook t/o Peter Planciusplein 12 (aanleggen 30 tijdelijke parkeerplaatsen in strijd met bestemmingsplan); 599915; 11-12-2019;
 • Dalweg 23E (kappen boom); 599747; 10-12-2019;
 • Egelshoek 8-23 (plaatsen bestaande woonwagen); 598750; 06-12-2019;
 • Geuzenweg 106 (uitbreiden woning); 599931; 11-12-2019;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 101 (verbouwen pand); 599793; 11-12-2019;
 • Goudwespmeent 7 (plaatsen dakopbouw); 599294; 10-12-2019;
 • Hommelmeent 141 (plaatsen dakkapel); 599950; 11-12-2019;
 • Hoorneboeg 5 (bouwen bijgebouw t.b.v. beheer/opslag); 599216; 09-12-2019;
 • Kerklaan 15 (verbouwen/uitbreiden woning); 599774; 10-12-2019;
 • Kerklaan 19 (verbouwen woning, plaatsen dakkapel); 600088; 12-12-2019;
 • Korte Noorderweg 31 (wijzigen gebruik (sportactiviteiten in plaats van bedrijf/opslag)); 598764; 06-12-2019;
 • Larixlaan 6 (wijzigen uitrit); 598804; 08-12-2019;
 • Melkpad 12 en 14 (plaatsen nieuwe erfafscheiding); 600124; 29-11-2019;
 • Nieuwe Laanstraat 4 (plaatsen zonnepanelen); 598782; 07-12-2019;
 • Noodweg 37 D 28 (wijzigen brandcompartimentering); 599302; 10-12-2019;
 • Stephensonlaan 45 (verbouwen supermarkt); 600084; 12-12-2019;
 • Stephensonlaan 45 (wijzigen gevelreclame); 599761; 10-12-2019;
 • Trompenbergerweg 57B (kappen boom (noodkap)); 599725; 11-12-2019;
 • Utrechtseweg 225 D 1 (vervangen monumentale tuinmuur); 599277; 09-12-2019;
 • Van Beuningenstraat 29 (dichtzetten balkon); 599871; 11-12-2019;
 • Vernhoutstraat 13 (plaatsen dakopbouw); 600092; 12-12-2019;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Achterom 146 A (legalisatie kamerverhuur); 580654; 09-12-2019;
 • Berlagelaan 66 en 68 (verbouwen winkelruimte naar 2 appartementen); 586612; 10-12-2019;
 • Bijenmeent 121 (uitbreiden van een woning en het verbreden van een dakopbouw/nokverhoging en dakkapel aan de voorzijde en plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning); 589729; 16-12-2019;
 • Bussumergrintweg 12 en 14 (verbouwen showroom en plaatsen/wijzigen reclame); 579546; 12-12-2019;
 • Dr. P.J.H. Cuypersplein 25 (verbouwen monumentaal pand en plaatsen 2 dakramen); 586646; 13-12-2019;
 • Goudwespmeent 69 (uitbreiden woning); 589812; 10-12-2019;
 • Johan de Wittstraat 47 (bouwen kelder); 583825; 09-12-2019;
 • Johannes Geradtsweg 101 (plaatsen zonnepanelen); 581206; 13-12-2019;
 • Neuweg 245 (kappen 5 bomen); 16-12-2019; 589428;
 • 's-Gravelandseweg 125 (plaatsing berging/hobbyruimte); 584983; 16-12-2019;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 92 (plaatsen dakkapel voorzijde, vervangen dakkapel achterzijde); 579828; 11-12-2019;
 • Wagnerlaan 4 (wijzigen van de kozijnen van de zij- en achtergevel van een monumentaal pand); 586122; 09-12-2019;

Verleend

 • Bosdrift 96 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 583974; 09-12-2019;
 • De Meent 19 (wijzigen gevel, vervangen technische installatie op dak, vervangen reclame entree); 591367; 13-12-2019;
 • Hollandselaan 27 (kappen boom); 591391; 09-12-2019;
 • Jan van Goyenstraat 9 (kappen boom); 587542; 27-11-2019;
 • R 8215, t/o Liebergerweg 113 (aanleggen ontsluitingsweg, vergroten uitrit); 587647; 11-12-2019;
 • t.h.v. Larenseweg 147 (R 6309, Lucentterrein) (bouwen van 26 woningen); 565757; 12-12-2019;
 • Van Linschotenlaan 138 (kappen 3 bomen); 591124; 11-12-2019;
 • Van Riebeeckweg 34 (bouwen van 16 woningen en een ondergrondse parkeergarage); 565806; 04-12-2019;
 • Zevenbergen 33 (kappen 1 boom); 580808; 09-12-2019;

Geweigerd

 • Ceintuurbaan 18A (kappen boom); 590734; 09-12-2019;
 • Elzenlaan tussen nrs. 8 en 10 (kappen boom); 593183; 09-12-2019;
 • Swammerdamstraat 1 (verbouwen opslagruimte naar woonruimte in strijd met bestemmingsplan); 586891; 09-12-2019;

Bezwaar: Zie onderaan deze pagina

Algemene Plaatselijke Verordening

Ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 594619 en ontvangstdatum: 22 november 2019

 • locatie Röntgenstraat t.h.v. nummer 134 en Anthony Fokkerweg t.h.v. nummer 214 (het inrichten van een bouwplaats nabij Anthony Fokkerweg nummer 214 met 2 schaftwagens nabij Röntgenstraat 214 ten behoeve van een renovatieproject en energieverbetering van 19 woningen in de Röntgenstraat) van 20-01-2020 t/m 20-03-2020; zaaknummer 594619.

Verkeersbesluit

gehandicaptenparkeerplaats

12 december 2019 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en).

 • Willem Bontekoestraat (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 42) zaaknummer 589427;

Bezwaar: Zie onderaan deze pagina

Bestemmingsplan

Evenementen verleend

 • Regiocross; Franse Kampweg en Goois Natuurreservaat; 11-1-2020; 590010; 10-12-2019
 • Wintertent top2000; Media Parkboulevard 1; 26-12 t/m 31-12-2019; 593920; 11-12-2019

Kennisgeving

Volgnummer:        ODNZKG 19.737
Opdrachtgever:        Provincie Noord-Holland
Project:             HOV in ‘t Gooi

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij 2 aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvragen betreffen:

 • het bouwen van een natuurbrug, ten behoeve van het vrije busbaanproject HOV in ’t Gooi, op een terrein gelegen nabij Weg Over Anna’s Hoeve en de A27, kadastrale sectie C en perceelnummer 9432, gemeente Hilversum, zaaknummer 9324567;
 • het bouwen van een Fly-over, ten behoeve van het vrije busbaanproject HOV in ’t Gooi, op een terrein gelegen nabij Weg Over Anna’s Hoeve en de A27, kadastrale sectie C en perceelnummer 7163, gemeente Hilversum, zaaknummer 9324572.

Ontvangstdatum aanvragen: 5 december 2019
Aanvrager: BAM Infra B.V.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedures, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Bezwaar

 

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.