Openbare bekendmakingen week 51

Publicatie 17 december 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 17 (verbouwen, wijzigen kozijnen en dakramen monumentaal pand, verleggen uitrit); 726978; 04-12-2020;
 • D 4179, Arenapark  (realiseren corona-teststraat); 728293; 07-12-2020;
 • Dudokpark 12 (vervangen deur zijkant); 728279; 07-12-2020;
 • Hoge Naarderweg 89A (kappen 6 bomen); 726367; 04-12-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 247 (kappen 1 boom); 728525; 07-12-2020;
 • Mierenmeent 148 (kappen 1 boom); 728513; 07-12-2020;
 • Schoutenstraat 2B (wijzigen bakstenen t.o.v. eerder verleende vergunning verbouwing); 726951; 03-12-2020;
 • Van Linschotenlaan 1 (vervangen handelsreclame); 728265; 07-12-2020;
 • Waldecklaan 25 (uitbreiden monumentaal pand achterzijde, plaatsen tuinhuis); 726998; 04-12-2020;
 • Wisseloordlaan 2 (kappen boom); 727433; 01-12-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Diamantstraat 22 (plaatsen dakopbouw atelier/bijgebouw); 709883; 10-12-2020;
 • Eemnesserweg 7A (Theater Achterom) (verbouwen monumentaal theaterpand naar mediabedrijf); 706618; 08-12-2020;
 • K 2590, Landgoed Kruisheide perceel 4 (Utrechtseweg) (bouwrijp maken grond in beschermd stads- of dorpsgezicht (kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie k, nummer 2590, landgoed kruisheide kavel 4 (Utrechtseweg 41)); 700927; 07-12-2020;
 • Hoge Larenseweg 107 (uitbreiden woning achterzijde); 709337; 08-12-2020;
 • Hoge Larenseweg 141 (aanleggen dakterras); 709212; 10-12-2020;
 • Larenseweg 155 (uitbreiden winkelpand, kappen 1 boom, plaatsen vlaggenmast (zie ook 579527)); 685387; 08-12-2020;
 • Larenseweg 191 t/m 277 (oneven). Conradstraat 1 t/m 10 (even (onderhoud en energetische verbeteringen); 708463; 08-12-2020;
 • Lage Naarderweg 8 (uitbreiden aanbouw achterzijde); 708383; 07-12-2020;
 • Nassaulaan 5 (wijzigen beglazing 1e verdieping monumentaal pand); 709207; 08-12-2020;
 • Oude Enghweg 11 (plaatsen raam achtergevel monumentaal pand); 710771; 08-12-2020;
 • Van Riebeeckweg 24 (plaatsen balkonhek); 697586; 08-12-2020;
 • Tesselschadelaan 15 (vervangen/moderniseren telecomantennes); 702376; 26-11-2020;
 • Q 1828 (nabij Hetty Blokweg 2) (wijzigen gevel, plaatsen goederenlift); 703874;               11-12-2020;

Verleend

 • A 2388, nabij Meikevermeent 18 (kappen 1 boom); 711451; 07-12-2020;
 • Eikenlaan 46 (kappen 1 boom); 714481; 07-12-2020;
 • Gomarushof 100 (kappen haagbeuk); 715996; 07-12-2020;  
 • Hilvertsweg 156 (kap 2 bomen achtertuin.); 714839; 07-12-2020;
 • Hoflaan 5 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 697970; 10-12-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 47 (dakkapel plaatsen); 672082; 14-12-2020;
 • Libellemeent 7 (kappen 1 boom); 714764; 07-12-2020;
 • Noodweg 37 D 39 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 676644; 08-12-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 196 (bouwwerk brandveilig gebruik); 676668; 08-12-2020;
 • Oude Enghweg 12 (wijzigen gevels monumentaal pand (schilderwerk)); 686129; 11-12-2020;
 • Siriusstraat 51 (uitbreiden woning achterzijde, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 683004; 10-12-2020;
 • Sportpark Crailo 8 (plaatsen stretchtent); 713208; 10-12-2020;
 • Trompenbergerweg 45 (herstellen pannendak monumentaal pand); 709298; 09-12-2020;
 • Utrechtseweg 141 (kap van boom op eigen erf.); 715879; 07-12-2020;  
 • Van Oldenbarneveltlaan 51 (verbouwen woning); 710547; 09-12-2020;
 • Vermeerlaan 30 (kappen boom achtertuin); 718683; 07-12-2020;
 • Zwaluwplein 8 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 676458; 08-12-2020;

Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 8 december 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.  In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Vd Sande Bakhuyzenstraat/Eemnesserweg;  Aanwijzen parkeervak voor deelauto,700922;
 • Achterom bij hoek Emmastraat;              Aanwijzen 2 parkeervak voor deelauto, 698461;  
 • Bosdrift ter hoogte van nrs. 6 – 8;                  Aanwijzen parkeervak voor deelauto, 703076;
 • Oosterspoorplein langs Kleine Drift;              Aanwijzen parkeervak voor deelauto, 700993;
 • Hoge Naarderweg hoek Melkpad                   Aanwijzen parkeervak voor deelauto, 704530;
 • Daltonstraat plein St Joseph bij wijkcentr    Aanwijzen voetgangers-zone, 701625;
 • Hilvertsweg ter hoogte van nrs. 202 – 204      Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, 704225;
 • Melis Stokelaan parkeerterrein bij kerk          Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, 704251;   
 • Dudokpark bij hoofdingang Raadhuis            Aanwijzen parkeervak e-deelauto, 704262;

Geweigerd

 • Mozartlaan 35 (plaatsen zwembad in achtertuin); 714059; 10-12-2020;
 • De Bazelstraat 31 (plaatsen dakkapel voorzijde); 716951; 11-12-2020;

Ontwerp omgevingsvergunning

 • Jan Blankenlaan 8 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 705708; 08-12-2020; ontwerpbesluit verleend;
 • M 4105, Zuiderheide gebouw 4 Alporti, Van Speijklaan (bouwwerk brandveilig gebruiken); 713218; 08-12-2020; ontwerpbesluit verleend;
 • Noodweg 37 D 28 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 714756; 08-12-2020; ontwerpbesluit verleend;
 • Oude Amersfoortseweg 123 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 700801; 09-12-2020; ontwerpbesluit verleend;

Gedoogbeslissing Winkeltijdenverordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een gedoogbeslissing hebben genomen voor de volgende supermarkten:

 • Albert Heijn            Gijsbrecht van Amstelstraat 177
 • Albert Heijn            Kapittelweg 105
 • Albert Heijn            Langestraat 53
 • Albert Heijn            Seinstraat 13
 • Albert Heijn            Van Hogendorplaan 44
 • Albert Heijn Meent        De Meent 19
 • Albert Heijn (Plus Supermarkt)    Oosterengweg 70
 • Aldi                         Noordse Bosje 23
 • Dirk van den Broek        Hilvertshof 69
 • Hoogvliet            Groest 7
 • Jumbo                Larenseweg 155
 • Jumbo                 Stephensonlaan 45
 • Lidl                Kapittelweg 115
 • Lidl                Lorentzweg 59
 • Spar                ’s-Gravelandseweg 28-30

Het volgende wordt bij deze supermarkten gedoogd:
1.    Het per direct geopend zijn op zon- en feestdagen tot en met 1 januari 2021 tussen 09:00 en 22:00 uur zonder dat zij zich daarbij houden aan de maximale 8 uur.
2.    Het geopend zijn op 22 en 23 december 2020 tot 00:00 uur.
3.    Het laden en lossen per direct tot en met 1 januari 2021 tussen 06:00 uur en 22:00 uur.
4.    Voor het gedogen zoals genoemd onder 1 tot en met 3 gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • deze tijdelijke gedoogbeslissing geldt vanwege de huidige uitzonderlijke situatie en in het belang van de naleving van de covid-19 maatregelen bij de voedselvoorziening.
 • onder andere in het kader van de leefbaarheid en verkeersveiligheid kan het college nadere voorwaarden aan deze gedoogbeslissing verbinden, dan wel deze gedoogbeslissing kan intrekken.

Informatie: Als u informatie wilt over dit besluit, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl.

Tegen deze beslissing is geen bezwaar en beroep mogelijk

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.