Openbare bekendmakingen week 50

Publicatie 3 december 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Anthony Fokkerweg 10 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 725867; 02-12-2020;
 • Bisonlaan 1 (plaatsen wintertent); 725830; 01-12-2020;
 • D 4304, t.h.v. Laapersweg 1 (plaatsen 2 vlaggenmasten); 725994; 03-12-2020;
 • Franciscusweg 14 (plaatsen 8 kozijnen in achter- en zijgevel); 725781; 01-12-2020;
 • Gomarushof 100 (kappen haagbeuk); 715996; 04-11-2020;
 • Frans Halslaan 8 en 10 (plaatsen 2 geschakelde dakkapellen voorzijde); 724918;                30-11-2020;
 • H 4047 (sportpark Berestein, achterzijde clubhuis) (kappen 3 bomen); 725745;               30-11-2020;
 • Hermelijnlaan 45 (plaatsen dakkapel achterzijde); 726009; 03-12-2020;
 • Hommelmeent 184 (plaatsen dakkapel voorzijde); 725812; 01-12-2020;
 • Jan de Clerstraat 10 (plaatsen dakkapel); 724733; 30-11-2020;
 • Javalaan 4 (verwijderen serre monumentaal pand en wijzigen gevel naar oude situatie); 726872; 03-12-2020;
 • Kerkstraat 69-71 (verbouwen naar winkelruimte (begane grond) en appartementen); 724774; 30-11-2020;
 • Koningsstraat 41 (aanleggen uitrit); 725976; 02-12-2020;
 • Laan van Vogelenzang 4 (slopen schoorsteen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 724859; 30-11-2020;
 • Leeuwenstraat 40 (plaatsen brandwerende binnenkozijnen in trapportaal 1e verdieping); 724875; 30-11-2020;
 • Lindenheuvel 2 (uitbreiden woning en garage); 724709; 30-11-2020;
 • Multatulilaan 4 (plaatsen dakkapel voorzijde); 726862; 03-12-2020;
 • Olivier van Noortstraat 16 (plaatsen dakkapel achterzijde); 725797; 01-12-2020;
 • Anthonius Brouwerstraat (kappen 3 elzen); 726475; 03-12-2020;
 • P.C. Hooftweg 22 (kappen berkenbomen); 725224; 29-11-2020;
 • Roeltjesweg 6 (plaatsen dakkapel zijkant en 2 dakramen voorzijde); 725849; 02-12-2020;
 • Ruitersweg 15 (splitsen woning); 724664; 28-11-2020;
 • Van der Helstlaan 48 (uitbreiden en onderkelderen woning); 724684; 28-11-2020;
 • Van Hogendorplaan 10 (plaatsen dakkapel voorzijde); 724899; 30-11-2020;
 • Willibrorduslaan 94 (wijzigen gevel garage); 724831; 30-11-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Eikbosserweg 10 (plaatsen dakopbouw); 706647; 02-12-2020;
 • Fuchsiastraat 44 (plaatsen dakkapel achterzijde); 705677; 02-12-2020;
 • Nassaulaan 29 (plaatsen zonnepanelen); 685653; 30-11-2020;
 • Schuttersweg 38B (uitbreiden pand achterzijde); 696725; 30-11-2020;
 • Valkstraat 19 (plaatsen dakkapel achterzijde); 705912; 01-12-2020;
 • Van Strijlandstraat 6 (plaatsen fietsenoverkapping voorzijde); 705065; 04-12-2020;

Verleend

 • Bussumergrintweg 5A (doorbreken muur); 719280; 30-11-2020;
 • Gerardus Gullaan 1 (verbouwen en uitbreiden achterzijde woning, plaatsen dakkapel zijgevel); 680122; 30-11-2020;
 • J.P. Coenstraat 62 (uitbreiden woning achterzijde); 708229; 07-12-2020;
 • Jacob van Campenlaan 50 (2 doorbraken dragende muur); 719078; 30-11-2020;
 • Naarderstraat 9 (verbouwing, maken van een zelfstandige woning); 669285; 03-12-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 53 (renoveren pannendak monumentaal pand); 702337; 04-12-2020;
 • Trompenbergerweg 55 A (vervangen kozijn); 673011; 01-12-2020;

Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 8 december 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.  In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Vd Sande Bakhuyzenstraat/Eemnesserweg;  Aanwijzen parkeervak voor deelauto,700922;
 • Achterom bij hoek Emmastraat;              Aanwijzen 2 parkeervak voor deelauto, 698461;  
 • Bosdrift ter hoogte van nrs. 6 – 8;                  Aanwijzen parkeervak voor deelauto, 703076;
 • Oosterspoorplein langs Kleine Drift;              Aanwijzen parkeervak voor deelauto, 700993;
 • Hoge Naarderweg hoek Melkpad                   Aanwijzen parkeervak voor deelauto, 704530;
 • Daltonstraat plein St Joseph bij wijkcentr    Aanwijzen voetgangers-zone, 701625;
 • Hilvertsweg ter hoogte van nrs. 202 – 204      Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, 704225;
 • Melis Stokelaan parkeerterrein bij kerk          Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, 704251;   
 • Dudokpark bij hoofdingang Raadhuis            Aanwijzen parkeervak e-deelauto, 704262;

Ontwerp verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op respectievelijk 3 december 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u een reactie met uw mening (zienswijze) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt opsturen.
(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Eemnesserweg thv Polluxstraat             Aanwijzen vakken oplaadpunt EV, 723179;
 • Arminiushof                         Instellen 30km/h –zone en overige behouden, 714250;
 • Augustinushof                Instellen 30km/h –zone en overige behouden, 715204;
 • Calvijnhof                Instellen 30km/h –zone en overige behouden, 715207;
 • Comeniushof                Instellen 30km/h –zone en overige behouden, 715210;
 • Gomarushof                Instellen 30km/h –zone en overige behouden, 715212;
 • Janseniushof                Instellen 30km/h –zone en overige behouden, 715215;
 • Lutherhof                Instellen 30km/h –zone en overige behouden, 715216;
 • Menno Simonszhof            Instellen 30km/h –zone en overige behouden, 715218;
 • Spinozahof                Instellen 30km/h –zone en overige behouden, 715221;
 • Theresiahof                 Instellen 30km/h –zone en overige behouden, 715223;

Horeca

 • Eetcafé Bjorn & Brian; Havenstraat 2 E; exploitatievergunning nieuw horecabedrijf met modules: verstrekken maaltijden, verstrekken maaltijden voor elders dan ter plaatse, verstrekken alcohol voor elders dan ter plaatse, openingstijden van 7.00 tot 1.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 2.00 uur, gevelterras en achtergrondmuziek; 722411; 25-11-2020.
 • Oase, Hilversum; Langestraat 4; exploitatievergunning overname horecabedrijf met wijziging karakter naar Grillroom-restaurant, openingstijden op maandag tot woensdag van 7.00 tot 1.00 uur, op donderdag tot 2.00 en op vrijdag en zaterdag tot 3.00 uur; 701899; 30-09-

Algemene Plaatselijke Verordening

verleende standplaatsvergunning:

 • locatie Verlengde Zuiderloswal 14, 16, 18: standplaatsvergunning op parkeerterrein (geen gemeentegrond) van Leen Bakker, Kwantum en Praxis) voor verkoop van etenswaren voor directe consumptie, per 5 december, zaaknummer 714736, 4 december 2020.

 

Ontwerp omgevingsvergunning

 

 • Noodweg 48 (verbouwen/uitbreiden woning); 553734; 03-12-2020; ontwerpbesluit verleend;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat van vrijdag 11 december 2020 t/m donderdag 22 januari 2021 bovengenoemde ontwerpvergunning ter inzage ligt in de burgerleeskamer van het stadskantoor. Openingstijden/adresgegevens zie boven.

Gedurende de termijn dat de ontwerpvergunning in ontwerp ter inzage ligt, kan een ieder zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken tussen 09.00 en 12.00 uur (algemeen: 14035).

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

Zienswijze (reageren)

 

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u opsturen binnen 2 weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw reactie mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.