Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 5

Publicatie 30 januari 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Albertus Perkstraat 71 (aanleggen tuin); 609303; 18-01-2020;
 • Albertus Perkstraat 71 (renoveren monumentale woning); 609382; 19-01-2020;
 • Albertus Perkstraat 71 (wijzigen uitrit); 609299; 18-01-2020;
 • Blijdensteinlaan 2 (kappen 2 bomen); 609756; 21-01-2020;
 • Dudokpark 1-5 (parkeerplaats Koninginneweg) (plaatsen 3 laadpalen en verkeersbord monumentaal pand); 608990; 16-01-2020;
 • Eikbosserweg 54A (wijzigen bestemming in strijd met bestemmingsplan (wonen i.p.v. bedrijf)); 610560; 22-01-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 321 (kappen boom); 609296; 18-01-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 478 (plaatsen dakkapel); 609310; 19-01-2020;
 • Goudenregenlaan 22 (gedeeltelijk slopen schuur in beschermd stads- of dorpsgezicht, uitbreiden woning); 610084; 21-01-2020;
 • Jan van der Heijdenstraat 154 (verbouwen woning (constructieve ingreep)); 609064; 15-01-2020;
 • Jonkerweg 19 (wijzigen dak bijgebouw monumentaal pand); 609386; 20-01-2020;
 • Kievitstraat 5 (verbouwen woning); 610076; 21-01-2020;
 • Koningsstraat 132 (kappen boom); 610782; 26-01-2020;
 • Kroonlaan 12 (verbouwen monumentale woning (legalisatie)); 609098; 16-01-2020;
 • Larenseweg 33A, 33C (verbouwen pand naar 2 appartementen (legalisatie)); 609046; 15-01-2020;
 • Liebergerweg 220 (kappen boom); 610575; 23-01-2020;
 • Liebergerweg 726 (uitbreiden woning, vervangen dakkapel); 609156; 17-01-2020;
 • Neptunusstraat 7 (ontheffing op een kwalitatieve beperking die onderdeel is van de leveringsakte bij koopwoning); 609744; 21-01-2020;
 • Oranjelaan 1 (noodkap boom); 610193; 23-01-2020;
 • R 8340, R 8342, R 8343 (braakliggend terrein t/o Outshoornla (bouwen 37 appartementen, kappen 30 bomen); 610452; 22-01-2020;
 • R 8340, R 8342, R 8343 (braakliggend terrein t/o Outshoornla (bouwen appartementenblok met 25 appartementen en 9 woningen, kappen 30 bomen); 610486; 22-01-2020;
 • Rozenstraat 75 (wijzigen kapconstructie); 610063; 20-01-2020;
 • 's-Gravelandseweg 89A (plaatsen dakraam); 610590; 23-01-2020;
 • 's-Gravelandseweg 99C (verbouwen monumentaal appartement); 610518; 22-01-2020;
 • Siriusstraat 10 (plaatsen zonnepanelen op het voordakvlak); 610059; 20-01-2020;
 • Theresiahof 16 (vergroten dakkapel); 609133; 16-01-2020;
 • Utrechtseweg 63 (vervangen hekwerk en poort); 610781; 25-01-2020;
 • Willem Bontekoestraat 73 (kappen boom); 610578; 23-01-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Larenseweg 224 (uitbreiden woning); 597909; 24-01-2020;
 • Meteorenstraat 64 (plaatsen zonnescherm); 591402; 24-01-2020;
 • Neuweg 31-37 (verbouwen wooncomplex van 18 naar 22 woningen en plaatsen dakkapellen); 597132; 24-01-2020;
 • Rozenstraat 44 A (verbouwen bedrijfspand naar 2 woningen); 582541; 24-01-2020;
 • Utrechtseweg 225 D 1 (vervangen monumentale tuinmuur); 599277; 24-01-2020;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 92 (plaatsen dakkapel voorzijde, vervangen dakkapel achterzijde); 579828; 11-12-2019;
 • Vreelandseweg 48 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 595123; 24-01-2020;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • A 2373, A 2335, nabij Bijenmeent 42 (kappen 5 bomen); 603949; 20-01-2020;
 • C 5806, groenstrook t/o Peter Planciusplein 12 (aanleggen 30 tijdelijke parkeerplaatsen in de groenstrook tegenover Peter Planciusplein 12 (kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie c, nummer 5806)); 599915; 24-01-2020;
 • C 9398, naast Soestdijkerstraatweg 133A-133D (kappen boom); 602734; 20-01-2020;
 • C 9901, t/o Soestdijkerstraatweg 90 (kappen 3 bomen); 606083; 21-01-2020;
 • D 3460, t.h.v. Curaçaolaan 25 (kappen 2 bomen); 606076; 21-01-2020;
 • D 4081, terrein naast Athene en Thebe 22 (aanleggen tijdelijke parkeerplaats voor maximaal 2 jaar); 592347; 22-01-2020;
 • Egelantierstraat 106 (kappen boom); 597932; 21-01-2020;
 • Havenstraat 95A, 95B (N 5885) (verbouwen van een pand (wijzigen van winkel en opslagruimte naar woning en garage)); 598235; 23-01-2020;
 • Hilvertsweg 11 (isoleren gevel); 606389; 21-01-2020;
 • K 1743, t.h.v. Utrechtseweg 70 (kappen boom); 606020; 21-01-2020;
 • K 2307, naast Acaciapark 140 (kappen boom); 606031; 21-01-2020;
 • K 882, t.h.v. Van der Helstlaan 23 (kappen boom); 606014; 20-01-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 295 (uitbreiden woning); 589867; 20-01-2020;
 • M 3798, naast Oude Loosdrechtseweg 234 (kappen boom); 605983; 21-01-2020;
 • N 5343, t.h.v. Stadhouderslaan 26-28 (kappen boom); 606072; 21-01-2020;
 • naast Loosdrechtseweg 19 (kappen boom); 606004; 20-01-2020;
 • P 1316, t/o Schuttersweg 26 (kappen boom); 606089; 21-01-2020;
 • Rossinilaan 56 (kappen 12 bomen); 604369; 21-01-2020;
 • Serdanglaan 2 (het plaatsen van een uitbouw en het verwijderen van een dragende binnenwand (constructieve wijziging)); 595252; 23-01-2020;
 • 's-Gravelandseweg 44 (verbouwen monumentaal pand); 579734; 23-01-2020;
 • 's-Gravesandelaan 40 (kappen boom); 601039; 20-01-2020;
 • Struikheidelaan 4, C 9790 (kappen boom); 597122; 21-01-2020;
 • Utrechtseweg 36-21 (gemeenschappelijke tuin van de VvE) (kappen 2 bomen); 605262; 21-01-2020;
 • Utrechtseweg , perceel  K 2573, nabij toekomstige huisnummers 58-2 t/m 58-5, t.b.v. nieuwe kavels Kruisheide 2, 3, 4 en 5 (aanleg van een in- en uitrit, inclusief het kappen van bomen); 587322; 23-01-2020;
 • Vaartweg 51A, 51B (wijzigen gebruik bg van kantoor naar wonen (2*1 woning)); 603962; 21-01-2020;

Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Beresteinseweg 34 (plaatsen overkapping); 593512; 20-01-2020;
 • Johannes Geradtsweg 101 (plaatsen zonnepanelen); 581206; 23-01-2020;
 • Neuweg 247A, 247B en 247D (realisatie 4 appartementen); 565069; 24-01-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Verkeersbesluit

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 23 januari 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dat zijn de enige rechtsgeldige besluiten. Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website. 

 

Gehandicaptenparkeerplaatsen

 • Turfstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 26)   zaaknummer 609434;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Ontwerp verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 30 januari 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Reaumurlaan Opheffen gereserveerde parkeerplaats ambulance; zaak 609020
 • Anthony Fokkerweg Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats algemeen; zaak 607421

 

Algemene Plaatselijke Verordening

Ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 610484 en ontvangstdatum: 24 januari 2020

 • locatie Zuidermeent t.h.v. nummer 40 (het inrichten van een bouwplaats nabij Zuidermeent 40 ten behoeve van vernieuwing Albert Heijn van 14-03-2020 t/m 24-03-2020; zaaknummer 610484.

 

Evenementen

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum en zaaknummer:

 • Paraview Paranormaal- en Sieradenbeurs; Dudok Arena ; 15-2, 16-2, 13-6, 14-6, 26-9, 27-9-2020; 608286

 

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

 

Kennisgeving

Volgnummer:              ODNZKG 20.047
Opdrachtgever:           Provincie Noord-Holland

 

Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van twee aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken.

De aanvragen betreffen:

 • het bouwen van een natuurbrug, ten behoeve van het vrije busbaanproject HOV in ’t Gooi, op een terrein gelegen nabij Weg Over Anna’s Hoeve en de A27, kadastrale sectie C en perceelnummer 9432, gemeente Hilversum, datum verlengingsbesluit: 21 januari 2020, zaak 9324567;
 • het bouwen van een fly-over, ten behoeve van het vrije busbaanproject HOV in ’t Gooi, op een terrein gelegen nabij Weg Over Anna’s Hoeve en de A27, kadastrale sectie C en perceelnummer 7163, gemeente Hilversum, datum verlengingsbesluit: 21 januari 2020, zaak 9324572.

Aanvrager: BAM Infra B.V.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.