Openbare bekendmakingen week 49

Publicatie 3 december 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Albertus Perkstraat 12A (slopen tuinmuur in beschermd stads- of dorpsgezicht); 722929; 25-11-2020;
 • Bijenmeent 85 (plaatsen dakkapel voorzijde); 721586; 21-11-2020;
 • D 4178, D 4078 (Arenapark) (realiseren skateobject met foodcourt en luifel); 721455; 20-11-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 478 (wijzigen dakkapel zijgevel (t.o.v. verleende nog niet uitgevoerde vergunning)); 722918; 25-11-2020;
 • Gomarushof 100 (kappen haagbeuk); 715996; 04-11-2020;
 • Hazenstraat 15 (plaatsen dakkapel voorzijde); 722838; 25-11-2020;
 • Hilvertsweg 27 (plaatsen dakopbouw); 722959; 25-11-2020;
 • Hilvertsweg 29 (plaatsen dakopbouw); 722814; 25-11-2020;
 • Hoflaan 24 (kappen boom); 722551; 24-11-2020;
 • Hoge Larenseweg 213A (plaatsen dakopbouw); 722973; 26-11-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 149 (plaatsen zonnepanelen); 721550; 21-11-2020;
 • Laan van Vogelenzang 8 (kappen boom); 722544; 22-11-2020;
 • Lieven de Keylaan 105 (plaatsen dakkapel voorzijde); 722941; 25-11-2020;
 • Moerbeilaan 3 (plaatsen dakkapel voorzijde); 722711; 23-11-2020;
 • Moerbeilaan 64, 66, 68 (plaatsen 3 dakkapellen voorzijde en 3 gekoppelde dakkapellen achterzijde); 721490; 20-11-2020;
 • Multatulilaan 24 (uitbreiden woning, vervangen/vergroten dakkapellen voor- en achterzijde); 721436; 20-11-2020;
 • Oranjelaan 8 (vervangen pannendak monumentale woning); 722862; 25-11-2020;
 • Orchideestraat 8A (Baarhuisje) (herstellen dak, goten en kozijnen monumentaal pand); 722875; 26-11-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 167 (constructieve wijziging begane grond); 722707; 23-11-2020;
 • Regentesselaan 17 (kappen 2 bomen); 722704; 23-11-2020;
 • Siriusstraat 16 (plaatsen zonnepanelen); 721519; 20-11-2020;
 • Sparrenlaan 15 (kappen eik); 722535; 23-11-2020;
 • St. Vitusstraat 38 (renoveren kap, koppelen 2 dakkapellen voorzijde); 721421; 19-11-2020;
 • Tesselschadelaan 9 (vervangen kozijn); 722791; 25-11-2020;
 • Trompenbergerweg 21 (aanleggen zwembad); 721526; 21-11-2020;
 • Utrechtseweg 111 a (kappen); 721460; 20-11-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • 3e Oosterstraat 7 (plaatsen dakkapel achterzijde); 707990; 24-11-2020;
 • C. Evertsenstraat 64 (plaatsen dakkapel voorzijde); 703898; 26-11-2020;
 • Kerkstraat 98 (plaatsen 2 parasols op terras i.v.m. corona); 706024; 24-11-2020;
 • Larenseweg 155 (plaatsen handelsreclame); 705875; 26-11-2020;
 • Lorentzweg 28 (plaatsen dakkapel voorzijde); 703823; 23-11-2020;
 • Nassaulaan 21 (plaatsen carport); 703799; 25-11-2020;
 • Regentesselaan 7 (uitbreiden monumentale woning achterzijde); 705578; 27-11-2020;
 • 's-Gravelandseweg 99F (verbouwen van een deel van de tweede verdieping tot een zelfstandige woning); 688056; 23-11-2020;
 • Sumatralaan 24A (wijzigen gevels, plaatsen zonnepanelen en slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 693981; 24-11-2020;
 • Vaartweg 22A (verbouwen van de begane grond van winkel naar een zelfstandige woning); 703786; 26-11-2020;

Verleend

 • Blijdensteinlaan 5 (kappen en verwijderen van berk op de oprijlaan); 710813; 26-11-2020;
 • Bremlaan 13 (kappen en afvoeren van een spar in de achtertuin); 712185; 26-11-2020;
 • Colosseum 1 (kappen 2 bomen); 708745; 26-11-2020;
 • Colosseum 5 (gebouw SB) (verbouwen gebouw); 682903; 23-11-2020;
 • D 3681, Noodweg 32 (bouwen woning en kappen 19 bomen); 587649; 23-11-2020; (alleen beroep mogelijk).
 • Eikbosserweg 248 (kap misvormde boom); 706744; 26-11-2020;
 • Erfgooiersstraat 545 (kappen 1 boom); 703868; 25-11-2020;
 • Franciscusweg 10 D -3 (nieuwbouw bedrijfsunits); 674565; 23-11-2020;
 • Hoge Larenseweg 145 (plaatsen dakopbouw); 709425; 23-11-2020;
 • Hoge Larenseweg 147 (plaatsen dakopbouw); 709417; 23-11-2020;
 • Kampstraat 22/Biersteeg 10 (vernieuwen dakpannen monumentaal pand, isoleren dak); 712817; 26-11-2020;
 • Karel Doormanlaan 98 (kapvergunning voor es in speeltuin); 714475; 26-11-2020;
 • Langestraat 50A (het intern verbouwen van het pand ); 697602; 25-11-2020;
 • Multatulilaan 3 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 690964; 25-11-2020;
 • Mussenstraat 15 en 19 (plaatsen zonnepanelen); 694001; 23-11-2020;
 • Palestrinalaan 12 (kappen 1 boom); 714441; 26-11-2020;
 • Vaartweg 22A-C (vervangen dakpannen monumentaal pand); 703057; 25-11-2020;
 • Van der Lindenlaan 18 (kappen atlasceder achtertuin); 712658; 26-11-2020;
 • W.C. Bradelaan 31 (uitbreiden woning tussen woning en garage); 703788; 27-11-2020;
 • Waldecklaan 15 (verbouwen monumentaal pand, plaatsen dakraam); 687631; 23-11-2020;
 • Zwinglilaan 2 (plaatsen dakkapel zijgevel); 692872; 23-11-2020;

Geweigerd

 • Hilvertsweg 299 (vervangen dakkapel voorzijde, slopen balkon achterzijde in beschermd stads- of dorpsgezicht); 680599; 24-11-2020;
 • Julianalaan 3 (plaatsen zonnepanelen); 689030; 27-11-2020;
 • Oude Amersfoorsteweg 307 (plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak); 672635; 23-11-2020;
 • Rossinilaan 3 (kappen boom); 714080; 26-11-2020;
 • 's-Gravelandseweg 67 (kappen 1 boom); 710545; 25-11-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Ontwerp omgevingsvergunning

 • Oude Loswal 32 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 699909;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat van vrijdag 4 december 2020 t/m donderdag 14 januari 2021 bovengenoemde ontwerpvergunning ter inzage ligt in de digitale burgerleeskamer. Gedurende de termijn dat de ontwerpvergunning in ontwerp ter inzage ligt, kan een ieder zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken tussen 09.00 en 12.00 uur (algemeen: 14035).

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 27 november 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.  In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Melkpad bij Hoge Naarderweg (parkeerterrein marktreservering op wo en za), zaak 689887
 • Bodemanstraat e.o. - Rode Dorp (instellen parkeerverbod-zone), zaak 699211

Horeca

Aanvraag op grond van artikel 3 Drank-en Horecawet en aanvraag op grond van artikel 2 Horecaverordening Hilversum 2017. ’s-Gravelandseweg 57 (Sociëteit De Unie), 1217 EH Hilversum.

Zaaknummer 711745. Betreft een aanvraag voor een gevelterras voorzijde ca. 128 m2 en zijkant ca. 59 m2. Deze aanvraag is eerder gepubliceerd op 5 november 2020. De aanvraag op grond van artikel 3 Drank-en Horecawet is op 24 november 2020 aangeleverd en in deze publicatie meegenomen.

Bekendmaking

Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf  10 december 2020 het volgende voertuig verwijderd gaat worden op grond van artikel 5.1.5 van de APV Hilversum:

 • Aanhangwagen zonder kenteken geparkeerd aan de Anthony Fokkerweg, op het parkeerterrein naast perceelnummer 254.

De verwijdering wordt gedaan namens het College van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel.nr. 14035).

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.