Openbare bekendmakingen week 41

Publicatie 6 oktober 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 •          Augustinushof 132 (doorbraak keuken/woonkamer); 702078; 28-09-2020;
 • Bellstraat 42 (uitbreiden opslagruimte); 702151; 29-09-2020;
 • Bergweg 6 (demonteren/herstellen orgel); 702408; 30-09-2020;
 • Bonairelaan 5 (eik kappen); 702411; 27-09-2020;
 • Emmastraat 24 (wijzigen gebruik ); 702118; 29-09-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 104 (plaatsen trap aan voorgevel); 702099; 29-09-2020;
 • Herenplein 5 (plaatsen entreeluifel); 702057; 28-09-2020;
 • Jonkerweg 2 (kappen 1 boom); 701078; 26-09-2020;
 • Kievitstraat 5 (verbouwen begane grond naar woonruimte); 702246; 29-09-2020;
 • K 2590, Landgoed Kruisheide perceel 4 (Utrechtseweg) (bouwrijp maken grond in beschermd stads- of dorpsgezicht(kadastraal bekend gemeente hilversum, sectie k, nummer 2590, landgoed kruisheide kavel 4 (utrechtseweg 41)); 700927; 25-09-2020;
 • Neuweg 87A (legalisatie kelder); 700678; 24-09-2020;
 • bouwen 6 appartementen 87A (bouwen 6 appartementen); 700702; 24-09-2020;
 • Noodweg 37 D 25 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 700583; 24-09-2020;
 • Noodweg 37 D 46 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 700617; 24-09-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 123 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 700801; 24-09-2020;
 • P.C. Hooftweg 32 (wijzigen gebruik); 702201; 29-09-2020;
 • 's-Gravelandseweg 109-4  (noodkap boom); 700742; 24-09-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 53 (renoveren pannendak monumentaal pand); 702337; 29-09-2020;
 • Sumatralaan 42 (doorbraak keuken/woonkamer); 700864; 25-09-2020;
 • Tesselschadelaan 15 (vervangen/moderniseren telecomantennes); 702376; 30-09-2020;
 • Vaartweg 22C (vervangen kozijn monumentaal pand); 700643; 24-09-2020;
 • Vaartweg 22 (vervangen dakpannen monumentaal pand); 703057; 01-10-2020;
 • Vaartweg 22 (verbouwen pand); 703786; 02-10-2020;
 • Vaartweg 22A (verbouwen winkelruimte naar woonruimte); 700756; 24-09-2020;
 • Van Hasseltlaan 45 (plaatsen dakkapel voorzijde); 700731; 24-09-2020;
 • Van Oldenbarneveltlaan 51 (verbouwen woning); 700565; 25-09-2020;
 • Van Riebeeckweg 212 (wijzigen uitrit, plaatsen tent en cabins bij hoofdingang); 702164; 29-09-2020;
 • Van Riebeeckweg 37 (plaatsen zonnepanelen); 700791; 24-09-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verleend

 •           Akkerweg 1 (kappen amerikaanse eik); 690110; 29-09-2020;
 • Bussumergrintweg 38 (kappen plataan); 690094; 29-09-2020;
 • D 4179 (nabij Marathon 5) Arenapark Groenstrook Oostereind (kapaanvraag arenaparkkwartier); 690061; 01-10-2020;
 • Doodweg 9 c (kappen van een ongezonde boom); 687707; 29-09-2020;
 • Eekhoornstraat 44 (weghalen van de boom in de achtertuin); 688713; 30-09-2020;
 • Frans Halslaan 30, (kappen bomen); 692460; 29-09-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 8 (kappen 1 boom); 688705; 30-09-2020;
 • Hermelijnlaan 39 (kappen 1 boom); 681189; 29-09-2020;
 • Hoflaan 6 (kappen kastanje); 697462; 01-10-2020;
 • 't Hoogt van 't kruis 6 (kap van 2 bomen); 690036; 01-10-2020;  
 • Kamerlingh Onnesweg 201 (kappen van een vederesdoorn); 695578; 29-09-2020;
 • Kerkstraat 63-27 (gebruik als cursusruimte ivm coronamaatregelen); 697724; 30-09-2020;
 • Loosdrechtseweg 60 (kappen berk); 696759; 01-10-2020;  
 • Merelstraat 40 (kappen 1 boom); 686528; 29-09-2020;
 • Oranjelaan 3 (het kappen van een ceder); 696644; 30-09-2020;
 • Plataanweg 4 (kappen 2 eiken); 688657; 29-09-2020;
 • Professor Kochstraat 61 (plaatsen dakraam en rookgasafvoer voorzijde monumentale woning); 699999; 02-10-2020; (legalisatie);
 • 's-Gravelandseweg 55 (plaatsen 2 tijdelijke portakabins); 696678; 29-09-2020;  
 • Seinstraat 32 (4e verdieping) (wijzigen brandscheiding 4e verdieping); 693968; 29-09-2020;
 • Spoorstraat 28 (wijzigen lichtreclame); 675134; 01-10-2020;  
 • Van de Sande Bakhuyzenstraat 1 (kappen 1 boom); 690409; 29-09-2020;
 • Van Riebeeckweg 212 (kappen 56 bomen); 683251; 29-09-2020;
 • Van Riebeeckweg 212 (wijzigen uitrit, plaatsen tent en cabins bij hoofdingang); 702164; 02-10-2020;
 • Vennecoolstraat 2 (het plaatsen van een verlegde nok op het achterdakvlak en een dakkapel op het voordakvlak); 603784/565139; 23-09-2020 (hiertegen staat beroep open bij de rechtbank Midden-Nederland;
 • Vennecoolstraat 12 (plaatsen van een verlegde nok op het achterdakvlak en een dakkapel op het voordakvlak); 603783/565162; 23-09 -2020 (hiertegen staat beroep open bij de rechtbank Midden-Nederland);
 • Verbindingslaan 47 en 49 (tijdelijk wijzigen gebruik (maatschappelijke voorziening i.p.v. wonen)); 680110; 29-09-2020;  
 • Vermeerlaan 3 (kappen bomen); 692460; 29-09-2020;
 • Vermeerlaan 5 (kappen boom in voortuin); 695174; 29-09-2020;
 • Violenstraat 92 (plaatsen dakopbouw); 661420; 28-09-2020;
 • Violenstraat 94 (plaatsen dakopbouw); 661405; 29-09-2020;   
 • Vlindermeent 129 (aanvraag aanbouw); 672559; 28-09-2020;
 • Wernerlaan 42 (kappen 1 boom); 689537; 30-09-2020;  
 • Witte Kruislaan 2 (wijzigen kozijn voorzijde); 660418; 28-09-2020;
 • Witte Kruislaan 21 (kappen 1 boom); 692913; 29-09-2020;
 • Witte Kruislaan 45 (vellen boom); 687684; 29-09-2020;

Geweigerd

 •          Oude Amersfoortseweg 69 (plaatsen zonnepanelen en verduurzamen monumentale woning); 643168; 01-10-2020;
 • Van Nijenrodestraat 23 (verhogen nok en plaatsen dakopbouw achterzijde, plaatsen dakkapel voorzijde); 658661; 02-10-2020;

 

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 7 oktober 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Langgewenst bij Marktplein Z-W         Parkeervakken bij laadpaal EV, 658827;
 • Geuzenweg bij Cruquiusstraat            Parkeervakken bij laadpaal EV, 673439;
 • Noorderweg bij Stephensonlaan        Parkeervakken bij laadpaal EV, 673660;
 • Geuzenweg bij Noorderweg                Parkeervakken bij laadpaal EV, 675571;

 Ontwerp verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 2 oktober 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 •  Melkpad (bij Hoge Naarderweg)        Parkeerterrein voor marktvoertuigen, 689887;
 •  Rode Dorp (Bodemanstraat e.o.)        Aanwijzen parkeerverbod-zone, zaak 699211;

Horeca               


Verleende vergunningen/ontheffingen/meldingen met naam bedrijf, adres inrichting, omschrijving besluit, kenmerknummer en verzenddatum:

 • Van die Vegans;( Larenseweg 139); exploitatievergunning met terras; 670284;  01-10-2020;

 

Bekendmaking

Algemene Plaatselijke Verordening

verleende standplaatsvergunning met verzenddatum:

 • Locatie Stationsplein: de standplaatsvergunning voor verkoop van oliebollen,

gaat vervroegd in per 7 oktober 2020; 703802, 5 oktober 2020;

Bezwaar: zie onderaan de pagina

 

Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaatsen 

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 05 oktober 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Bilderdijklaan; (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 6) zaaknummer 702181;
 • Kerkelandelaan;  (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 285) zaaknummer 702321;
 • Larenseweg; (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 54P); zaaknummer 702941;

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.