Openbare bekendmakingen week 40

Publicatie 1 oktober 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Augustinushof 70 (plaatsen dakkapel voorzijde); 699798; 22-09-2020;
 • Bergweg 55 (kappen spar); 698515; 18-09-2020;
 • Binnendoor 9 (plaatsen dakkapel voorzijde); 698318; 18-09-2020;
 • Eikenlaan 57 (uitbreiden monumentale woning achterzijde); 698314; 18-09-2020;
 • Emmastraat 36A (wijzigen gevel en reclame); 698714; 21-09-2020;
 • Erfgooiersstraat 2 t/m 36 (even), 1 t/m 33 (oneven), Ludenstraat (onderhoud en energetische verbeteringen (vervangen dak en dakkapellen) Erfgooiersstraat 2-36 (even), 1-33 (oneven), Ludenstraat 2-28 (even), 1-31 (oneven), Johannes Geradtsweg 1-21 (oneven), 2-24 (even) en Hoge Larenseweg 307-315 (oneven) 341-347 (oneven); 699860; 22-09-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 391 (kappen 1 boom); 698552; 19-09-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 33 (plaatsen dakkapel voorzijde); 698711; 21-09-2020;
 • Laapersveld 54 (zieke boom laten kappen in tuin); 698343; 17-09-2020;
 • Meteorenstraat 59 (plaatsen dakkapel voorzijde); 699846; 22-09-2020;
 • Neuweg 298 (kappen boom in de achtertuin); 699641; 22-09-2020;
 • Noorderweg 118 (berk kappen in de achtertuin); 698484; 20-09-2020;
 • D 3775, bosplantsoen Oostereind (kappen 2 bomen); 700010; 23-09-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 179 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 699983;            23-09-2020;
 • Oude Loswal 32 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 699909; 22-09-2020;
 • Professor Kochstraat 61 (plaatsen dakraam en rookgasafvoer voorzijde monumentale woning); 699999; 23-09-2020;
 • Schuttersweg 42 (plaatsen zonnepanelen); 699952; 22-09-2020;
 • Vaartweg 180 (oprichten woongebouw, wijzigen uitrit); 699964; 23-09-2020;
 • Valkenhoflaan 7 (kappen van 1 boom); 699165; 20-09-2020;
 • Violenstraat 104 (plaatsen dakopbouw (extra verdieping op plat dak)); 699814; 22-09-2020;
 • Waldecklaan 32 (aanbouwen bijgebouw achterzijde); 699901; 22-09-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd (met 6 weken)

 • Bosboom-Toussaintlaan 27 (verbouwen en onderkelderen bijkeuken); 679057; 21-09-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 21 (plaatsen dakkapel); 683762; 27-09-2020;
 • Hilvertsweg 299 (vervangen dakkapel voorzijde, slopen balkon achterzijde in beschermd stads- of dorpsgezicht); 680599; 24-09-2020;
 • Pieter de Hooghlaan 59 (uitbreiden slaapkamer op de verdieping); 682898; 24-09-2020;
 • Regentesselaan 28 (onderkelderen aanbouw, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 682895; 22-09-2020;
 • Van Nijenrodestraat 19 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde, verhogen nok); 680112; 21-09-2020;

Verleend

 • Bonairelaan 4 (het plaatsen van een tijdelijk hekwerk tbv tijdelijke huisvesting politie hilversum); 674525; 24-09-2020;
 • Coehoornstraat 8 (aanvraag verbouwing); 672564; 21-09-2020;
 • Graaf Florislaan 34 (het uitbreiden aan de achterzijde en het wijzigen van woonhuis); 564182; 25-09-2020;
 • 's-Gravelandseweg 31 (wijzigen gevelpui); 634818; 24-09-2020;
 • Harry Banninkstraat 2 (plaatsen tijdelijke tenten vanwege corona); 697687; 25-09-2020;
 • Oude Enghweg 8 (verbouwen en wijzigen kozijnen monumentaal pand en garage); 661264; 25-09-2020;
 • Valkenhoflaan 4 (plaatsen dakkapel zijgevel); 663153; 21-09-2020;

Rectificatie

Week 39, 24 september 2020: Chr. De Wetlaan 12 (kappen 2 bomen); 683910; 14-09-2020; dit moet echter zijn: 1 boom verlenen en 1 boom weigeren

Geweigerd

 • Valkstraat 19 (plaatsen dakkapel achterzijde); 663349; 21-09-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Evenementen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum en zaaknummer:

 • Tromp Boat Races 2020, Vreelandseweg 56 en Hilversums Kanaal; 17 en 18 oktober 2020; 693527;
 • Kinderkermis Hilversum 2020, de 2 parkeerterreinen bij het Marktplein; van 12 tot en met     18 oktober 2020; 698303;

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen 2 weken na de datum (1 oktober)  van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.