Openbare bekendmakingen week 4

Publicatie 28 januari 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunning

Ingekomen

 • Eikenlaan 17 (kappen boom); 740338; 19-01-2021;
 • Eikenlaan 38A (kappen boom); 739912; 16-01-2021;
 • Eikenlaan 57 (plaatsen toegangspoort); 740463; 10-11-2020;
 • Erfgooiersstraat 31 (verbouwen woning); 739498; 15-01-2021;
 • Evertsenstraat 1 t/m 17 (oneven) J.P. Coenstraat 1 t/m 19 (oneven) (vervangen/wijzigen luifels); 739582; 15-01-2021;
 • Hendrick de Keyserlaan 16 (uitbreiding woning op 1e verdieping); 739541; 15-01-2021;
 • Hommelmeent 42 (het kappen van de leilinde in de achtertuin van de woning op de Hommelmeent 42 Hilversum); 740897; 20-01-2021;
 • H 4062 (nabij Vreelandseweg 75), C 4350 (nabij Naarderweg 16 (kappen 5 bomen); 739770; 15-01-2021;
 • Kerkstraat 83, voormalig CenA pand (verbouwen monumentaal pand naar winkelruimte begane grond en 38 appartementen op verdiepingen); 738872; 13-01-2021;
 • Leeuwenstraat 55, Groest 21 B (wijzigen pui, plaatsen dakopbouw en dakterras); 739752; 17-01-2021;
 • Lorentzweg 6 (plaatsen dakkapel voorzijde, vergroten dakkapel achterzijde); 739481; 15-01-2021;
 • Merelstraat 45 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 740508; 20-01-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 26 A (uitbreiden 1e verdieping); 739533; 15-01-2021;
 • Q 820, stichtingsstrook nabij Doodweg/appartementencomplex K (kappen 1 boom); 740480; 19-01-2021;
 • Q 1222 achter Lage Naarderweg 37 A (plaatsen zonnepanelen op plat dak schuur); 739600; 16-01-2021;
 • Sauerstraat 1 (kappen 4 esdoorns); 741074; 23-01-2021;
 • Simon Stevinweg 134 (plaatsen zonnepanelen); 739560; 15-01-2021;
 • St. Vitusstraat 56 (plaatsen dakopbouw); 739566; 15-01-2021;
 • Surinamelaan 31A (kappen berk zodat naastgelegen pijnboom zich beter kan ontwikkelen en elders in de tuin zal een vervangende boom geplant worden); 740884; 20-01-2021;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hun ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • D 4304, t.h.v. Laapersweg 1 (plaatsen 2 vlaggenmasten); 725994; 24-01-2021;
 • Gratamastraat 12 (plaatsen dakopbouw, verbouwen achterzijde); 720668; 18-01-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 478 (wijzigen dakkapel zijgevel (t.o.v. verleende nog niet uitgevoerde vergunning)); 722918; 19-01-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 149 (plaatsen zonnepanelen); 721550; 19-01-2021;
 • Kapittelweg 115 (plaatsen condensor op dakvlak); 692922; 22-10-2020;
 • Koningsstraat 41 (aanleggen uitrit); 725976; 21-01-2021;
 • Koningsstraat 48 (plaatsen dakkapel zijgevel); 731514; 24-01-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 200 (plaatsen dakkapel voorzijde); 731936; 24-01-2021;
 • Pauwenstraat 45A (bouwen carport, verhogen garagedak); 729918; 18-01-2021;
 • Tesselschadelaan 9 (vervangen kozijn); 722791; 20-01-2021;
 • Van Linschotenlaan 1 (vervangen handelsreclame); 728265; 18-01-2021;
 • Waldecklaan 25 (uitbreiden van een monumentaal pand aan de achterzijde en het plaatsen van een tuinhuis); 726998; 18-01-2021;

Verleend

 • Boomberglaan thv inrit van huisnummer 69; kappen van 1 boom (de kastanjeboom blijft behouden); 640595; 20-01-2021;
 • Bussumerstraat 71-117 (appartementencomplex) (verduurzamen/renoveren/plaatsen zonnepanelen monumentaal appartementencomplex); 690987; 21-01-2021;
 • D 4178, D 4078 (Arenapark) (realiseren skateobject met foodcourt en luifel); 721455; 18-01-2021;  
 • Eemnesserweg 7A (Theater Achterom) (verbouwen monumentaal theaterpand naar mediabedrijf); 706618; 19-01-2021;
 •  Eikenlaan 57 (aanleggen uitrit); 718112; 19-01-2021;
 • Hazenstraat 15 (plaatsen dakkapel voorzijde); 722838; 21-01-2021;
 • J.A. Kalfflaan 26 (plaatsen dakkapel voorzijde); 712916; 19-01-2021;
 • Joelaan 1 (kappen 3 bomen); 731947; 21-01-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 37 (plaatsen dakkapel voorzijde); 729788; 22-01-2021;
 • Kometenstraat 92 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde (legalisatie)); 720620;        22-01-2021;
 • Rading 19 (kappen boom); 732499; 21-01-2021;  
 • Schoutenstraat 2A (wijzigen gevel, bouwkundig samenvoegen van schoutenstraat 2a en 2); 708453; 19-01-2021;
 • Schuttersheide,Jonkerweg 1 t/m 3 (appartementencomplex) (plaatsen zonnepanelen); 695500; 21-01-2021;
 • Tesselschadelaan 15 (vervangen/moderniseren telecomantennes); 702376; 18-12-2020;  
 • Van Strijlandstraat 6 (plaatsen fietsenoverkapping voorzijde); 705065; 17-12-2020;  
 • Violenstraat 104 (plaatsen dakopbouw (extra verdieping op plat dak)); 699814; 18-12-2020;
 • Vondellaan 101 t/m 183 (plaatsen nieuwe entree); 693154; 20-01-2021;

Geweigerd

 • Binnendoor 9 (plaatsen dakkapel voorzijde); 698318; 22-01-2021;
 • Diamantstraat 22 (plaatsen dakopbouw atelier/bijgebouw); 709883; 22-01-2021;

Bezwaar:

Zie onderaan de pagina

Verkeersbesluit          

Ontwerp verkeersbesluit

Op 28 januari 2021 bekendgemaakt en ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.
(Let op dat moet binnen 6 weken na publicatie op 28 januari)

 • Jan vd Heijdenstraat        Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV, 739148;
 • Franciscusweg wegvak 12-20    Aanwijzen stopverbod zuidzijde en deels noordzijde,  729734;
 • Herenstraat – Langestraat      Aanwijzen wegvak stopverbod, 723916;

Bezwaar: Zie onderaan de pagina

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Hilversum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

 Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.

MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 

1.

Bij afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

 

2.

Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.

 

3.

Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

 

4.

Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

 

5.

Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

 

B.

MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

 

1.

De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.

 

2.

De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.

 

3.

De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.

 

4.

Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

 

5.

Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.

 

6.

Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Stemmen met een kiezerspas

 De burgemeester van Hilversum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

 Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.

SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

 

1.

Bij afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.

 

2.

Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

 

3.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

 

4.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.

MONDELINGE AANVRAAG

 

1.

De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur de stempas over te leggen bij afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

 

2.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

 

3.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

afdeling Publiekszaken, bureau Verkiezingen 14 035

Horeca

Ingekomen aanvragen met naam bedrijf, adres inrichting, omschrijving aanvraag en zaaknummer:

 •  Kerkstraat 63-21 , Good Grounds Store BV, aanvraag exploitatievergunning (aangevraagde modules: verstrekken geringe voedingsmiddelen, verstrekken maaltijden voor nuttigen elders, verstrekken maaltijden voor nuttigen ter plaatse, verstrekken  alcoholvrije drank, verstrekken alcohol voor nuttigen elders, openingstijd 7.00 uur, sluitingstijd 22.00 uur, zondag gesloten tenzij koopzondag, gevelterras, ten gehore brengen van achtergrondmuziek), zaaknummer 737393.

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u een betrokkene? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen betrokkenen van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, geldt de vergunning meestal na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar gaan meestal direct na bekendmaking in, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet ingaat, kunt u een voorlopige voorziening vragen.